aelv-3.jpg

De H.E.F. (Himalayan Evangelical Fellowship)

voor het laatste nieuws over de HEF bezoek de website https://www.hefmission.com/ er is geregeld nieuws!

De H.E.F. (Himalayan Evangelical Fellowship) is in 1976 gesticht in Kalimpong, West-Bengalen, India, door lokale gelovigen die behoorden tot de Vrije Presbyteriaanse Kerken. Het is een evangelisatie beweging, gericht op gemeentestichting in gebieden waar het Evangelie niet is doorgedrongen. De H.E.F. werkt in zestien verschillende taalgebieden. In enkele taalgroepen hebben zij de eerste mensen sinds mensenheugenis tot geloof zien komen (Uraon, Munda, Tharu, Rajbongsi e.a.). De H.E.F. is een pionierswerk bij uitstek.

In die tijd was zendingswerk in dat gebied (oorspronkelijk een gebied waar voornamelijk de Schotse Presbyterianen en de Rooms-Katholieken werkten) onmogelijk geworden. Door de ligging nabij de grens met Tibet/China was het – na een grensoorlog tussen China en India - een voor buitenlanders niet of nauwelijks toegankelijk gebied. Maar dit is juist de kracht van de H.E.F. Ze bestuurt zichzelf en leidt haar eigen werkers op. Ze heeft uitsluitend lokale evangelisten. Deze mensen spreken gemakkelijk drie of vier regionale talen, en zijn daardoor erg effectief. Omdat Noord-India nog steeds een goedkoopte eiland is, kunnen ze met een naar onze begrippen geringe vergoeding hun werk doen.

De directeur en grondlegger van de H.E.F. is ds. M.H.Subba. Hij is opgevolgd door zijn zoon, ds. Matthias Subba, ook woonachtig in Kalimpong.

Het werkgebied van de H.E.F. beslaat: noord-Bengalen, West-Bhutan, Sikkim en en centrale deel en het oosten van Nepal.

De Vrije Presbyteriaanse Kerken zijn uitgegroeid tot ongeveer 12.500 leden van onafhankelijke kerken, voortgekomen uit het werk van de H.E.F., en daarnaast zijn er ongeveer 60 ‘fellowships’, die nog niet de status van gemeente hebben. De grootste groei vindt de laatste jaren plaats in Nepal.

Vanaf 1977 is er een band van de H.E.F. met Nederland. Dat begon in Vijfhuizen, waar Bram Krol toen predikant was van de Gereformeerde Kerk. (Hij hoorde van dit werk via Tymen van der Ploeg, die een arts in die regio bezocht had, die hij met een groep studenten al langere tijd had ondersteund). In 1978 schaarde ook de Vrije Evangelische Gemeente van Hilversum zich achter dit werk. Spoedig daarna werd er een stichting gevormd, de Stichting tot Steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship.

Hoe gaat het nu met de HEF (artikel van Bram Krol op 23 Maart 2013)

Download hier het HEF-nieuws (PDF) HEF Nieuws Oktober 2014

HEF-news Okt 2009HEF-news Mei 2010HEF-news Juni 2010  ; HEF-NEWS OKT 2011 ; HEF-NEWS JAN 2013 ; HEF-NEWS JUN 2013 ; HEF-NEWS 2014

hef-jun2013