2015270844.jpg

 Gebedsonderwerpen

 Nieuwe gebedsonderwerpen en gebed voor 4 nieuwe, grote projecten

 1. Nepal: In alle stilte is er een wet door het parlement gejaagd, begin augustuus 2017, die ‘bekeringen’ verbiedt. Deze wet is vooral tegen christenen gericht. De kerken groeien enorm in Nepal. Dat wordt nog bevorderd door de corruptie van de autoriteiten (o.a. na de grote aardbevingen van 2015). De wetten van het land bepalen dat de mensen hindoe of boeddhist moeten blijven. Wie anderen christen wil maken, kan voor 5 jaar de gevangenis in en moet een half jaarsalaris aan boete betalen. Bovendien worden er stappen genomen om de grondwet te wijzigen en de vrijheden in te perken en Nepal opnieuw tot een hindoestaat te maken (onder pressie van India). Maar nu ook: Reden tot dank. Met de verkiezingen van begin december ’17 hebben de partijen, die vrijheid van geloof voorstaan, duidelijk gewonnen, en de christenen halen opgelucht adem.

 2. Nepal: in februari/maart ‘18 hoopt Bram Krol een reis naar Nepal te maken om de werkers daar te instrueren en de werkgebieden van Facilite te bezoeken.

 3. Nepal: In het district Bhojpur, vlak bij de gelijknamige hoofdstad ervan, hebben we een geloofsgemeenschap mogen stichten in het dorp Taksar. Er komen nu meer dan 40 mensen samen. In het kleine dorp Tilar, 10 km. naar het oosten, zijn nu ook 10 nieuwe gelovigen, die eerst zwaar werden gediscrimineerd. De werkers, Arjun en Tej, voelen zich soms wat alleen. Het christelijke geloof is nog nauwelijks doorgedrongen in hun gebied. Bid voor een verdere doorbraak van Gods Woord.

 4. India: al bijna 3 jaar werkt evangelist Ram Nath in zijn eigen omgeving, niet ver van Benares, de meest heilige hindoestad. Naast zijn eigen dorp bezoekt hij nog 14 andere, vaak twee dorpen per dag. Hij heeft de afgelopen zomer een motor gekregen, waardoor dat allemaal mogelijk is. Er zijn nu meer dan 200 gelovigen (situatie met de jaarwisseling). Bij zijn huis wil hij een zaaltje bouwen, want nu vergaderen de mensen onder een tentzeil, wat bij wind en regen erg moeilijk is. Bid voor zijn werk.

 5. India: Bihar. Aan de grens met Oost-Nepal werkt een team van ds. Suresh Marandi. Daar kwamen eind 2017 8 mensen tot geloof. Bihar had in zendingskringen in de vorige eeuw de bijnaam: Graf van de zendelingen. En kijk eens wat er nu gebeurt, al is het nog maar klein! Een reden tot dank!

 6. Ivoorkust: We werken nu met nazorggroepen in 50 verschillende dorpen. De teams werken heel zelfstandig en nemen soms ook evangelisatiewerk ter hand, met goede resultaten. Het is heel positief dat de kerken hun voorbeeld nu gaan navolgen. Wij helpen hen daarbij. Het is voor die kerken iets nieuws. Via onze medewerker ds. Alfred Zranpiemi zijn nu ook de eerste stappen gezet van evangelisatie in het woongebied van zijn stam, de stam Dan, in Liberia. We zoeken naar een werker voor dat land, die zowel Frans, Engels als Yacouba (de taal van de stam Dan) spreekt. Ds. Alfred heeft iemand voorgesteld. Is deze Étienne de juiste persoon? En staat onze bankrekening het toe, dat we hem ook financieel ondersteunen? (In januari/februari ‘18 hoopt Bram Krol naar Ivoorkust te gaan).

 7. Ivoorkust: Het dorp Grand Morié, dichtbij de stad Agboville in het oosten van het land, zag een grote doorbraak, toen we met evangelisatiewerk in juli ’17 85 mensen tot geloof zagen komen. De kerk van ds. Philippe Makaye heeft daar een nieuwe gemeente gesticht. Van 18 – 20 januari hopen we daar te evangeliseren. Bid voor nieuwe zegeningen en voor de opvang van de nieuwe gelovigen.

 8. Ivoorkust: Petit Danané is een nederzetting van leden van de stam Dan, 35 km. ten noorden van Abidjan. Daar zagen we (ondanks enorme hoosbuien) 36 mensen tot geloof komen. Ds. Charles Bahi zorgt (door jongeren uit zijn kerk) voor de nazorg. De leiders van het dorp hopen dat alle 1000 inwoners het geloof in Christus zullen vinden.

 9. Kongo: Tijdens een grote zendingsreis in de zomer van 2017 kwamen 2260 mensen tot geloof (de talloze kinderen niet meegerekend). Bid voor hun geestelijke begeleiding. Naast de vijf nazorggroepen die in de zomer van 2017 spontaan ontstonden, zijn er nu 40 nieuwe bijgekomen na een bezoek aan deze plaatsen door ds. Richard Mayoko.

 10. Kongo: In augustus heeft Moïse Kibungula een bezoek gebracht aan de pygmeeën in de regio Nkau en de regio Boleko, in de nieuw gevormde provincie Maï Ndombe, op 450 km. van zijn woonplaats Idiofa. De 250 of meer nieuwe gelovigen en hun dorpen in het gebied van Nkau (die begin ’17 tot geloof kwamen door een zendingsreis van Luswa) kregen kleding, medicijnen en zout. Ze hebben verdere hulp nodig, zowel geestelijk als op het sociale vlak. In februari willen we weer een team naar hen toesturen voor verdere begeleiding en wat sociaal werk.

 11. De Yibirs en de Tubalstam worden zwaar gediscrimineerd vanwege hun Hebreeuwse afkomst. We zoeken naar mogelijkheden om voor hen (en anderen die hetzelfde lot treft) sociaal werk en onderwijs op te zetten. Laten we daar voor bidden.

 

 

============================

4 ONMOGELIJKE PROJECTEN

 

Bid mee. Denk mee. Help mee! (Zie onze ‘Projecten’ op deze website)

Deze projecten gaan ver uit boven onze huidige mogelijkheden. Als God niet ingrijpt, zal het ons niet lukken. 

 

 1. Kinderbijbels voor de stam Dan in Ivoorkust in het Frans en Yacouba (de taal van de stam Dan). Doet u mee?

 2. Radio-uitzendingen voor een jaar in Ivoorkust in de regio Dan (dit project wordt nu verzorgd door Trans World Radio)

 3. Sociale activiteiten voor de pygmeeën in de Maï Ndombe (de allerarmsten van de allerarmsten, en zwaar gediscrimineerd…)

 4. Nieuwe technische uitrusting voor evangelisatiecampagnes van ds. Bernardin Luswa uit Kikwit (Dem. Rep. Kongo)

 (bijgewerkt 10 januari 2018)