aelv-1.jpg

NEPAL – waar wonderen gebeuren

Misschien is het wel de grootste overgang naar Christus in wording in dat land. 1.000.000 mensen van de Kiratibeweging zijn langzaam, maar gestaag, op weg naar Christus, in een massale beweging, daarin voorgegaan door haar eigen geestelijke leider, goeroe Atmananda (zie foto rechts), met zijn hoofdbestuur.

Als door een wonder ontdekte Bram Krol in december 2003 dat deze beweging Christelijke wortels had. Daardoor kregen de Kirati de indruk, dat hij een bijzondere godsopenbaring had gekregen, waardoor hij al snel als vriend van de Kiratibeweging werd binnen gehaald, als een goeroe (lett. leraar) van het niveau van hun eigen grote leider... De eerste contacten met deze beweging staan verhaald in ‘Geslechte bergen’, uitg. Johannes Multi Media, Amerongen 2004, met als auteur Bram Krol. (Te bestellen in elke boekhandel, maar ook via deze website, zie ‘boeken’; een kostelijk zendings- en reisboek.)

In juni 2006 gaf de goeroe te kennen dat hij wilde dat zijn beweging zich bij het Christelijke geloof zou aansluiten, dat hij geloofde in één God en dat de Bijbel het boek van God is, en de uiteindelijke waarheid. In maart 2007 werd in Larumba, op verzoek van het bestuur van de goeroe, de eerste evangelisatiebijeenkomst gehouden (samen met een culturele manifestatie, opgezet door de Kiratibeweging). Er waren 4000 aanwezigen, diep geraakt door het Evangelie. (Dit alles ter ere van het bezoek van een reisgezelschap van Beter-uit, dat ook Larumba aandeed, om zo kennis te maken met een deel van het zendingswerk van de Himalayan Evangelical Fellowship). In september 2006 heeft evangelist Santos Nepali in Damak een massale bijeenkomst georganiseerd met tegen de 30.000 deelnemers, van Kirati (95%) en Christenen (5%), waar de massa te kennen gaf in dezelfde God te geloven en samen te willen werken (Christenen en Kirati) vanwege ‘familieverwantschap’.

De naam Kirati staat voor de mongoloïde bergstammen van het Oosten van Nepal, waarvan de Limboostam het grootste is. Verder behoort een deel van de Rai-stam ertoe, de kleine Surai-stam en enkele kleinere groepen. In Nepal behoren ongeveer een miljoen mensen tot deze Kirati, en ook 150.000 mensen in India (vooral Sikkim). Een kleine meerderheid van deze stammen is betrokken bij een emancipatorische beweging, die in 1942 is begonnen, en nu geleid wordt door Atmananda. In Larumba, een plaats met 20.000 inwoners, zeven uur lopen ten noordoosten van Damak, heeft men het hoofdkwartier van de beweging gevestigd..


Dit werk staat nu los van de Himalayan Evangelical Fellowship, omdat dat teveel kritiek dreigde op te leveren in Kirati kringen. Gemeentegroei-internationaal betaalt zijn (kleine) salaris, zijn reiskosten en de Bijbels die hij uitdeelt. Reeds enkele bestuursleden van de Kirati beweging, en enkele tientallen Kirati, zijn door deze contacten tot geloof gekomen. Yam Bahadur Limboo is tevens oudste in de Vrije Presbyteriaanse kerk in Damak.

Zullen we binnen afzienbare tijd de bekering van tien- of honderdduizenden meemaken in Nepal?