“Een boekbespreking van Jesus Multinational in het Nederlands Dagblad door de docent ‘zendingswetenschappen’ aan de Theologische Universiteit van kampen (Gereformeerd vrijgemaakt).”

 

Gorinchem, 14-10-2010

Beste Cees,

Hartelijk dank voor de beschouwing die je hebt geschreven over mijn boek ‘Jesus Multinational’. Je hebt het goed doorgespit en de essentie uitstekend weergegeven. Dat valt echt niet van alle critici te zeggen.

Ook de punten van kritiek vallen goed bij me. Dat zijn inderdaad de gesprekspunten waar het op aankomt. Natuurlijk geloof ik niet de oplossing voor alle kerkelijke problemen in handen te hebben. En hoe goed en waar een methode, leer of gedachte ook is, de mens is traag en zondig. Dat was in de eerste eeuw zo, en nu is het niet anders. Toch meen ik in essentie een zinnige weg te wijzen.

Hier wreekt zich mede het ontbreken van ‘de rest’ van mijn studie. Oorspronkelijk had ik een veel groter boek in gedachten, met tal van voorbeelden uit de kerkgeschiedenis en de zending, een vergelijking van de Roomse missie en de protestantse zending e.d. Maar dat werd teveel, en bovendien moest ik bepaalde onderdelen verder bestuderen, zoals de diverse berichten over een vroege komst (eind eerste eeuw) van het Christendom in China. Een zekere M.A.Stein (1911!) heeft daarover al geschreven, en de reeds stokoude prof. Wang zegt geheel nieuwe ontdekkingen te hebben gedaan, waarvan ik de betrouwbaarheid niet heb kunnen achterhalen, m.n. de interpretatie van een honderdtal kunstvoorwerpen in het historische museum te Xuzhou. Ik hoop daar nog eens heen te gaan. Wat ook interessant is: niet alleen in Mongolië en China, maar ook in de Nepalese en Indische Himalaya zijn oude Nestoriaanse kruizen te vinden, waarsch. stammend van de jaren 800 – 1000 AD. De zendingsmethode van die Nestorianen boeit me reusachtig.

Genoeg interessants om op voort te borduren en over door te praten, als die gelegenheid zich eens aandient. Ik laat helaas te weinig mijn neus in Ndl zien – ook al ben ik ruim de helft van het jaar thuis; het aansturen van 17 mensen in Congo en Nepal vergt veel energie en tijd.

Merci voor je waardevolle verhandeling over mijn boek in het N.D. van 8 oktober. Ik wilde je graag laten weten dat ik het met grote belangstelling en instemming (grotendeels) heb gelezen. 

Met vriendelijke groet en Gode bevolen,

Bram Krol