Gorinchem, 24 Nov 2012

Beste vrienden,

Het zal zelden gebeuren dat ik zo enthousiast ben geworden van een slecht geschreven boek. Maar ik las heel wat zaken die niet overeenstemmen met wat we altijd gehoord hebben. Weet u dat er Joden woonden in Noord-Amerika, v.a. misschien de tijd van Salomo? Eén van de belangrijkste getuigen vind je in de Los Lunas inscripties die in de staat New Mexico gevonden zijn, met o.a. de Tien Geboden in oud-Hebreeuws schrift (d.w.z. lettertekens die gebruikt werden tot halverwege de zesde eeuw voor Christus). Maar er zijn tal van andere feiten, zoals talloze inscripties en oude munten, m.n. uit het oude Fenicië (de oostelijke Middellandse Zeekust, incl, het Noordrijk Israël). Maar daar sprak men dezelfde taal als in Israël (Aramees en Hebreeuws lijken sterk op elkaar, veel meer dan bijv. Nederlands en Duits). In later tijd is er een enorme invloed geweest van Carthago (achtste tot tweede eeuw voor Christus en zelfs nog wat later), vanwaar men ook grote kolonisatieprojecten had in Noord-Amerika en zelfs in het huidige Mexico en Venezuela . Hoewel, dat laatste betreft een grote hoeveelheid Romeinse munten, en stamt van weer later datum, ongeveer van de jaren 0 – 300. Carthago was een Joods/Fenicische stad, evenals verschillende steden in Zuid-Spanje, waaronder Cadiz. Mogelijk reeds in de tijd van Salomo waren er geregelde handelsbetrekkingen met die stad, en van daaruit met Noord-Amerika. Vooral werd er veel koper ingevoerd vanuit het gebied van de meest oostelijke van de Grote Meren, het Lake Superior, waar men meer dan 3000 antieke kopermijnen heeft aangetroffen. Ook zijn er al heel vroege Christelijke inscripties in Noord-Amerika gevonden, uit de eerste t/m de derde eeuw na Christus: nl. in Pensylvania en in Mexico, in de Mayastad Comalcalco. Daar kwam ook hout vandaan voor de grote Carthageense schepen, die wel 5x groter waren dan de schepen waarmee de Ned. Oost-Indische Compagnie eeuwen later (1700!) op Indonesië voer.

Ik noem hier alleen dingen die onweerlegbaar of nauwelijks weerlegbaar zijn. Helaas levert Steven Collins in ‘Onbekend Israël’ (uitg, Vlichthus in Oss ) ook heel wat zekerheden, die in mijn ogen onbewezen en soms sterk aanvechtbaar zijn. Maar wat ik noemde past geheel in mijn these, die ik uitwerk in ‘Jesus Multinational’, dat zowel het Jodendom als de vroege kerk vele malen groter waren dan historici vandaag menen.

Dat was dan om jullie even intellectueel te kriebelen. Doe er je voorbeeld mee. Zoek op internet maar eens onder Las Lunas en Comalcalco, en kijk ook eens onder ‘Mystery Hill’.

 

Groet,
Vrede,

Bram Krol

 

Nog meer nieuws 

Deze vondsten zijn zeer van belang bij de studie van het vroege jodendom en het vroege christendom in Afrika, waarover Jesus Multinational o.a. ook handelt. Intussen hebben ook studies over cultuur en herkomst van de stam Dan in Ivoorkust voor belangrijke aanvullingen gezorgd op de (op zich al spectaculaire) uitgangspunten van dit boek.

Inmiddels is een Engelse vertaling van het boek klaar, inclusief de nieuwste aanvullingen, onder de titel: Jesus Supranational. De uitgave in de V.S. zal D.V.plaatsvinden begin 2021.

Van de (uitstekend vertaalde) Franse editie van 2000 exemplaren is vrijwel uitverkocht, vooral gelezen in Kongo en Ivoorkust door predikanten.

De reis van Bram Krol naar Somaliland in juli/aug. 2015 bracht hem in contact met allerlei Hebreeuwse en vroeg-christelijke oudheden, die zijn thesen over een grotere verspreiding van het Jodendom in het begin van de eerste eeuw dan tot op heden aangenomen en een sterkere verbreiding van het Christendom vóór het jaar 100 lijken te onderbouwen.