logo bram krol kleur.jpg

Voor jouw gemeente

Met weinig moeite kun je jouw gemeente een zetje mee geven door gebruikmaking van de materialen of één van de cursussen, lezingen of seminars van Gemeentegroei. Ook kun je denken aan een themadienst. Gemeentegroei wil gemeenten dienen met goede materialen, cursussen etc., die bedoeld zijn om de gemeente in alle opzichten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Gemeentegroei maakt geen enkele gemeente afhankelijk van haar methodiek, cursussen, materialen, medewerkers of programma’s.
Verder zijn er interessante lezingen voor gemeenteavonden, verenigingen of predikantenvergaderingen.

LEZINGEN

a. Jesus Multinational; 

    Interessante informatie over nieuwe vondsten, de enorme omvang van het Jodendom en de Kerk in de eerste eeuw, de redenen van de kracht van de vroege kerk toegepast op het heden. Om de gemeente en haar werkers nieuw enthousiasme mee te geven!

b. Themadiensten

    Over typische gemeentegroei-onderwerpen, zoals de onderwerpen die gevonden worden in Jesus Multinational en Gemeentegroei compleet. (Discipelschap, gezond gemeente-zijn, visie in de Bijbel etc.). Op aanvraag en in overleg. Met de mogelijkheid van vragen/discussie na afloop. Ook over zending, met dezelfde manier van verwerking of de vertoning van een korte film, die iets van de grote dingen laat zien die God in deze tijd doet.

c. Lezingen over zending en de betrokkenheid van de lokale gemeente bij zendingswerk.

    De spreker heeft tal van uiterst boeiende ervaringen opgedaan in pionierssituaties in de Dem. Rep. Kongo, Nepal, Noord-India, Peru en Somalië/Somaliland.