aelv-2.jpg

Verslag van de reis van Bram Krol naar IVOORKUST, jan./febr. 2013

Heet, soms boven de 40 graden Celsius. Heel uitputtend. En hard werken, in goede harmonie, maar zonder rustdagen. Het liep allemaal prima.

Drie Gemeentegroei-conferenties in Aboisso in het oosten aan de kust (50.000 inw.), Bondoukou (70.000 inw.) in het noordoosten, ook al dichtbij de grens met Ghana en San Pedro (350.000 inw.) in het westen aan de kust, de tweede haven van het land. Elke cursus trok tussen de 55 en 85 deelnemers, voor ongeveer eenderde predikanten. Verder een vervolgconferentie in Abidjan (4 miljoen inw.) over ‘Leider en visie’. 65 deelnemers, onder wie 42 predikanten. In alle gevallen was het enthousiasme zeer groot. We kweken vrienden in het hele land! De organisatie in San Pedro was wat zwak.

De twee medewerkers, de predikanten Philippe Makaye en Jean-Christoph Kabongo krijgen de visie steeds meer te pakken. Onder de vele bezoekers vond ik in de predikant Charles Dahi uit het 20 km. van Abidjan gelegen dorp Atinguïe een goede potentiële medewerker en leraar voor onze cursussen. Een bezoek aan zijn dorp (en het stamhoofd van de Atié-stam) verliep heel plezierig.

Naast de conferenties hadden we twee evangelisatiecampagnes. De eerste was in een arme wijk (Colombie) van Abidjan, waar ds. Philippe een gemeente wil stichten. In die overbevolkte wijk zijn nauwelijks kerken. Er gaven daar ongeveer 80 mensen aan Christus te willen leren kennen, en de zondag daarop waren er meer dan 30 mensen uit hun midden die zich als lid aanmeldden van die nieuwe gemeente. De tweede vond gedurende twee dagen plaats in het stadje Divo (300.00 inw.), waar we ongeveer 425 mensen een goede keuze zagen maken. Wel hadden we daar (en ook met de campagne in Abidjan) last van mensen die menen dat het aantal decibellen aangeeft hoeveel geestelijke kracht iemand heeft. Ik heb me daar met hand en tand tegen verzet. Het leidt m.i. de aandacht af van de verlossing en de bezinning daarop. Dat geschreeuw past prima in het animistische denken en wordt nog bevorderd door voorbeelden uit links-charismatische kring uit de USA en Nigeria.

Alleen in San Pedro en Divo verbleven we in een eenvoudig hotel. Verder werden we bij particulieren ondergebracht.

We hebben div. evangelisatieposten bezocht in de dorpen, en 40 km. van Aboisso hebben we daarbij ook de koning van de Ivoriaanse tak van de Abrong-stam bezocht (ook wel Abron genoemd; dezen telt in Ivoorkust ‘slechts’200.000 mensen). Verder hebben we in dat gebied verschillende plantages van cashewnoten bezocht, i.v.m. een eventueel economisch project, dat hard nodig is. De armoede slaat toe door afbraakprijzen op de wereldmarkt. (Wij proberen alleen maar te bemiddelen bij dit project.)

Alle boeken die ik had meegenomen werden verkocht, en er zijn nog veel meer nodig. Ivoorkust heeft enige welvaart, en daarmee ook koopkracht.

Veel interessants heb ik gehoord van een vooraanstaand predikant, dr. Robert Dion, over de Dan-stam, waar hij zelf uitkomt. Hij heeft allerlei onderzoeken gebundeld en aangevuld, en het staat voor hem vast dat deze stam tot ongeveer 1500 één was met de Falasha’s uit Ethiopië, en toen is gaan zwerven vanwege verdrukking. Ze hebben niet alleen de naam van één van de 12 stammen van Israël, ze zijn ook echt Danieten. Hij wil daar zendingsstrategisch gebruik van maken, maar heeft nog geen wel-ontwikkelde plannen. Die hebben wij inmiddels wel. Wanneer we er geld voor hebben, sturen we een eerste team naar het drielandenpunt van Ivoorkust, Liberia en Guinée voor nader onderzoek naar de openheid onder de animistische Ivioraanse Danieten. (Zie ook het artikel daarover op mijn site).

Het was een goede en aangename reis. We hebben een aantal belangrijke besluiten genomen voor de toekomst, zoals evangelisatie in kleinere plaatsen, wat goedkoper kan en wel eens effectiever kan zijn dan wat we nu doen. En we willen een trainers-training houden, om een kweekvijver van sprekers voor onze conferenties te vormen.

Graag beveel ik deze overwegingen in uw gebed en belangstelling aan.

 

Bram Krol

12/02/2013