aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar NEPAL, juni/juli 2013

Doorbraak onder de Kirati-stammen

Het belangrijkste van ons werk in Nepal is het contact met de Kirati (ruim 1,5 miljoen mensen) en hun goeroe. De doorbraak naar Christus, die 5 maanden geleden pas sterk zichtbaar werd, gaat in volle omvang door. Door de hevige regens konden we niet naar Larumba, maar we hebben gesproken met 9 bestuursleden van het hoofdbestuur van de Kiratibeweging, onder wie de voorzitter. Ze vroegen opnieuw om evangelisatiewerk en Bijbels. Dat gaat gebeuren na de natte moesson, in september D.V. Verder sprak ik met enkele andere belangrijke vertegenwoordigers van de Kirati. Het is duidelijk dat ik alom als de tweede goeroe word gezien, en dat geeft me veel gelegenheid het Evangelie uit te leggen.

Conferenties

We hebben twee Gemeentegroei-conferenties belegd; de eerste in de omgeving van Ilam in het verre oosten van Nepal (in het dorp Solubung, waar een grote proefboerderij is, zie: sociale projecten). 30 deelnemers, slechts 7 predikanten, maar zeer geanimeerd. De tweede was in Jiri (10.000 inw.), de plaats waar veel trekkers hun tocht naar de Mount Everest beginnen. Hier waren meer dan 50 deelnemers uit 10 kerken, onder wie 9 predikanten en de leider van een kleine bijbelschool. Ook hier groot enthousiasme.

Verkondiging en gemeentestichting

Naast de gemeenten die ons team in het gebied van Makawanpur (ten westen van Kathmandu) heeft gesticht in Dubodara en Gogane, is er een derde fellowship ontstaan door het werk van ds. Prakash Pakhrin. (Wat een werker is die man!) De gemeente van Dubodara hielpen we met een gift voor golfplaten als dakbedekking voor hun zelf gebouwde kerkje. In de omgeving van Rangeli zag ds. Suresh Marandi tijdens ons verblijf 15 mensen tot geloof komen. In Oorlabari (waar Ruben Pariyar werkt) zijn de afgelopen drie maanden 3 gezinnen tot geloof gekomen, en een meisje maakte dat mee tijdens ons bezoek. Ook in andere plaatsen kwamen recentelijk en ook tijdens ons bezoek mensen tot geloof; meer dan 25 (Peltimari, Dhimdime, Balamvita, Solubung - waar de bevolking van de hoge kaste openlijke interesse toonde in het Evangelie, na jaren van flink verzet). In Kathmandu troffen we onder enkele Newari gezinnen een grote opnheid voor het geloof, via enkelen die al tot geloof waren gekomen en zijn opgevangen in de Vrije Presb. Gemeente waar ook ds. Dhruba Adhikari toe behoort. Het leek er bovendien op dat een Rajbongsi-vrouw in de buurt van Rangeli en een hindoe uit Oorlabari zo getroffen werden door het Woord, dat ze nu reeds of spoedig tot geloof zullen komen.

Sociale projecten

De drie honingprojecten en het project voor het kweken van paddestoelen lopen als een trein. De naaiprojecten in Damak en Ramechhap (dorp Pakerbas) van eerdere datum, werpen in die plaatsen nog steeds vrucht af, zelfs overvloedig. Geregeld delen we kleding uit of helpen mensen aan het verkrijgen van de noodige medische hulp. Tijdens deze reis had ik 100 euro voor dat doel meegekregen. Dat is besteed aan een meisje van 17 jaar uit Dhimdime, die deels eenzijdig verlamd was (Krishna) en aan de vrouw van onze medewerker Santosh die ernstige rugpijn heeft en nauwelijks kan staan. Ook deze keer had ik veel kleding meegenomen om uit te delen (vooral in het gebied Makawanpur) - wat per ongeluk werd aangevuld met een deel van mijn eigten kleding, toen ik onverwacht met spoed naar Nederland terug moest i.v.m. een urgentie in Nederland...)

Nepal als zendend land

In India (Bihar en Uttar Pradesh) gaat de gemeentestichting door. Er zal in de komende tijd meer aandacht gegeven moeten worden aan de training van lokale leiders. Daarvoor zijn plannen gemaakt en in onderling overleg zijn de leiders uitgekozen/aangesteld. In de bijna onbereikte stammen aan de grens met Tibet wordt door ds. Gyalsang het Evangelie op cultureel aangepaste wijze en in een zuiver Zuid-Tibetaans dialect. Zijn liedbundel is gedrukt, en de eerste evangelisatievideo met dans en zang is net klaar. Ik heb een exemplaar meegenomen. Zal voor het eerst onder deze mensen, aan beide zijden van de grens, het Evangelie ‘landen’?

algemeen

- bezoek bij parlementslid.

- een pijnlijke onderbreking van de reis door het overlijden en de begrafenis van mijn moeder. (Ik mocht zelf in de rouwdienst in de Chr. Geref. Kerk van Haarlem voorgaan, waarbij de eigen predikant als ouderling dienst deed.)

- een uitstekende gezondheid (behalve 1x diarree).

- mijn reis werd op het weblog trouw gevolgd door meer dan 350 mensen (met 1x een uitschieter van meer dan 750 lezers).

- in Nepal preekte ik in div. gemeenten: 2 in Kathmandu, en verder in Damak en de nabijgelegen plaatsen Oorlabari en Peltimari (in totaal mocht ik ook 5 mensen dopen); daarnaast waren er tal van kleinere bijeenkomsten.

- we hebben een geweldig team van medewerkers, stuk voor stuk zeer begaafd en zeer ondernemend.

Een zeer gezegende, vreugdevolle en inspirerende reis. Met naar verhouding weinig geld worden er bergen verzet. Dat is de kracht van een gemeenschappelijke visie. Wie de Mount Everest nog eens in volle glorie wil zien, moet er snel bij snel zijn.

 

Bram Krol

17-07-2013