aelv-1.jpg

Verslag van de reis van Bram Krol naar Ivoorkust

juli/augustus 2013

Een bijzonder vruchtbare reis; hard werken, maar met veel genoegen en in een goed team van drie predikanten (Jean-Christophe Kabongo, Philippe Makaye en Charles Mbayi). Onze bijzondere aanpak van de zending (ik wijd daar op deze plaats niet over uit, maar heb een stijl ontwikkeld die afwijkt van alles wat ik ken), werpt vrucht af, en maakt onze medewerkers erg enthousiast. Kort de belangrijkste ervaringen:

Danieten zijn afstammelingen van Israël

Al langer is bekend dat er Joodse wortels zijn van de stam Dan, die in Ivoorkust woont (1,5 miljoen), in Liberia (meer dan 100.000 mensen) en in Guinee (ongeveer 60.000), en die ooit vanuit de Bijbel is weggewandeld. Tijdens deze reis werd bekend dat er tot hiertoe nog veel belangrijke zaken onbekend waren gebleven. Ze vieren de sabbath op Joodse wijze, hebben elementen in hun offers die direct uit Leviticus komen, geloven in één God, die ze o.a. de namen Yahweh en Adonai geven (Hebreeuws, net als in de Bijbel), hebben allerlei Joodse elementen in hun huwelijkswetten en geloven in een Verlosser die volgens hen nog komen moet. Ik vond veel openheid bij de stamleiders, die me allerlei ‘geheimen’ vertelden, en me uitnodigden voor evangelisatie. En dat uit de mond van degenen die als de grootste struikelblokken voor kerk en zending worden gezien! De openheid was verbluffend. Er ligt een kolossale taak op ons te wachten in het centrale-westen van Ivoorkust. Maar we moeten het werk anders aanpakken dan kerk en missie tot hiertoe. Daar hebben we goede ideeën voor. Zelfs ds. Philippe, zelf een Daniet , was uitermate verrast door de uitkomst. Ook is het van belang te weten dat er 6 aan de Danieten verwante stammen zijn, deels geïslamiseerd, die mogelijk via hen met het Evangelie benaderd kunnen worden.

Evangelisatieactie in Téapleu

In onze verblijfplaats onder de Danieten hebben we voor weinig geld een evangelisatieactie gehouden met 1000 - 1500 aanwezigen en 100 of iets meer mensen die aangaven Christus te willen leren kennen. Voor het eerst werkten de kerken er samen.

Cursussen en lezingen

3x een Gemeentegroeiconferentie (in het Dan-gebied in een grensstadje bij Liberia: Zouan-Hounien, Abidjan (vervolgcursus) en Yamoussoukro, met in totaal  240 deelnemers, onder wie 105 á 110 predikanten. Een lezing voor 21 predikanten in Grand-Bassam. verder ook een lezing voor de vrouwen van een gemeente in Abidjan, met 50 deelneemsters. Groot enthousiasme, ook bij de eigen medewerkers die zeggen elke keer veel te leren. In Yamoussoukro hebben 2 predikanten van ons team beiden één les voor hun rekening genomen, met goed gevolg.

Onderzoek naar toekomstige mogelijkheden voor evangelisatie

In Bondoukou in het noord-oosten van het land (bij de grens met Ghana) vonden we enkele open deuren in de omliggende dorpen. Datzelfde in de sloppenwijk Colombie in Abidjan, waar we een halfjaar geleden een eerste evangelisatieactie hielden. Daar is een beginnetje van een nieuwe gemeente uit voortgekomen. Daar is o.a. een enorme behoefte aan kinderwerk.Verder heb ik meegewerkt met evangelisatiebezoeken in het nabij Abidjan gelegen dorp Attinguie (20.000 inw.) waar ds. Charles Mabayi woont. Heel interessant door de zeer internationale bevolking daar (meer dan 20% allochtoon, 30% afkomstig uit allerlei andere delen van Ivoorkust).

Allerlei

Verder heb ik gesproken in 9 kerkdiensten en door-de-weekse samenkomsten, alle wat aan de kleine kant, met maximaal 175 bezoekers. Telkens een ander thema, om de teamleden telkens iets nieuws te leren. Ook sprak ik in een celgroep in de sloppenwijk in Abidjan (21 aanwezigen, buiten het team). Het team heb ik van alles geleerd, en ze zijn leergierig (zendingsstrategie, organisatie, exegese, pastoraat, nazorg....). We hebben nu niet zo erg veel geld aan evangelisatie uitgegeven als de andere keren (maar met dezelfde resultaten...), maar de uitgaven voor de cursussen blijven me te hoog. Daarover zijn een aantal afspraken gemaakt. Voorlopig moet onze eerste zorg zijn het opzetten van werk onder de Danieten, eventueel gelijktijdig met kinderevangelisatiewerk in de sloppenwijk Colombie. In beide gevallen is ook enig sociaal werk nodig. Eventueel nieuw werk onder de Danieten vereist een jeep. Elke ‘gewone’ auto gaat stuk op de slechte zand- en modderwegen vol gaten en plassen.

Voorlopig lijkt het gemakkelijker om aan de Danieten het Evangelie te brengen, dan een paar duizend euro bijeen te krijgen in het rijke Nederland... Maar omdat ik niet in Ivoorkust woon, zal toch echt het laatste aan het eerste vooraf moeten gaan.

Met dankbaarheid kan ik terugzien op een bijzonder gezegende reis.

Bram Krol

21-08-‘13