aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar Ivoorkust, jan./febr. 2014

Een uitstekend verlopen reis. Ik heb de data van mijn aankomst en vertrek erg laat bekend gemaakt, vanwege de onzekerheid of ik ook naar Kongo moest. Het team is erin geslaagd een prima programma te verzorgen op korte termijn.

Dan: Het hoogtepunt was het werk onder de stam Dan, een stam met haar wortels in het oude Israël, wat o.a. blijkt uit allerlei aspecten van hun religie en cultuur. De verkondiging van het Evangelie uitgaande van hun eigen achtergronden blijkt een ‘gouden greep’ die vele deuren opent. Zo ontvingen we van leiders die uitgesproken vijandig stonden tegenover kerk en geloof de uitnodiging om in hun dorp of gebied het Evangelie te brengen. Het meest opvallende was dat in het dorpje Meampleu, waar men gedreigd had iedere Christen die er durfde te komen met stenen weg te jagen, en ieder die het zou wagen Christen te worden zou zijn huis in vlammen zien opgaan. Maar men wilde ons daar bijna dwingen om er het Evangelie te brengen.

            Tijdens evangelisatieacties in 4 dorpen (twee dagen per dorp) in het gebied van de stam Dan hebben 322 mensen aangegeven dat ze Christus wilden leren kennen. Er liggen meer dan 10 dringende uitnodigingen om in weer andere dorpen aan de slag te gaan. De nazorg is gestart onder leiding van ds. Alfred Zranpiemi, die als vrijwilliger met ons meewerkt. Verder hebben we een eerste evangelisatieteam van jongeren uit Blinleu opgezet. In Blinleu is meer dan de helft van het dorpje (300 inw.) tot geloof gekomen.

            In het gebied van de stam Dan hebben we een subcomité gevormd om het werk in hun gebied te begeleiden en ons te adviseren.

Conferenties:  In totaal hebben we 5 Gemeentegroei conferenties belegd met in totaal 231 deelnemers onder wie 88 predikanten. Dit gebeurde in de plaatsen: Grand Bassam, Teapleu, Danane, Daloa en Guiberoa. De 3 leden van het vaste team hebben meerdere lessen verzorgd en ze doen het uitstekend. Iedereen was zeer tevreden met hun bijdragen. De conferenties doen het goed, en overal krijgen we uitnodigingen om terug te komen.

Evangelisatie: Naast evangelisatiewerk in het gebied van de stam Dan hebben we ook campagnes en acties georganiseerd in Grand Bassam en het dorp Zohoa (bij Guiberoa) met resp. 41 en 30 mensen die aangaven te willen geloven. Tijdens een kerkdienst in een dorp dichtbij Abidjan kwamen 10 mensen tot geloof, die ook hebben aangegeven lid van de evangelische gemeente van ds. Charles Bahi te willen worden.

Een speciale vrucht van de acties was wat we meemaakten aan wonderlijke genezingen, vooral de genezing van iemand die 10 jaar een blind oog had gehad in het dorp Finneu (Dan) en een vrouw die 7 jaar niet rechtop had kunnen lopen vanwege nierproblemen in Zohoa. Dat maakte diepe indruk. Ook gebeurden er minder aangename dingen. We kwamen nogal in aanraking met toverij en bezweringen (o.a. een tovenaar in het gebied Dan die zijn verlamde zoon met geweld weghaalde vanuit een evangelisatiebijeenkomst) en bedrog (iemand die de reeds gehuurde stoelen niet leverde in Zohoa).

Algemeen: In Ivoorkust is een eigen stichting opgericht met de naam Facilite. We hebben een manier gevonden om de boeken en brochures gemakkelijk en niet al te duur in het land te laten aankomen. Er is veel vraag naar boeken en brochures, we hadden tot hiertoe altijd te weinig materialen bij ons. Dit keer hadden we de beschikking over een eigen jeep, waardoor we de reis over onbegaanbare wegen ook inderdaad konden maken. Nu wordt deze weer verkocht, om problemen als in Kongo te voorkomen. We liepen tegen de noodzaak aan van een eigen generator en geluidsapparatuur. Die staan op ons verlanglijstje. Huren is duur en de kwaliteit van de spullen is bijzonder slecht.

            De reis is volbracht zonder het budget te overschrijden.

            Met de directeur van Trans World Radio van West- en Midden-Afrika hebben we plannen gesmeed voor uitzendingen in de taal van de Dan, het Yakouba.

Bram Krol    Gorinchem, 13-02-2014