aelv-3.jpg

Verslag reis Nepal febr./mrt 2014

Een prettig verlopen reis, waarin onze medewerkers alles goed voor elkaar hadden.

 

Kirati

De openheid voor het Evangelie neemt nog steeds toe. Veel Kirati worden Christen, zoals onder de Sunwars, een stam van 100.000 mensen. Eén van de leiders van de Kirati-Sunwars die we spraken, staat wijd open voor het Evangelie. Maar ook in Larumba, het hoofdkwartier van de Kiratibeweging, komen al drie christelijke gezinnen samen. In Peltimari, waar we één van de Kiratibeweging afgescheiden stromingen vinden, is veel belangstelling voor het christelijke geloof, en het afgelopen jaar zijn er minstens 12 mensen tot geloof gekomen. Steeds openlijker zeggen de mensen dat ze Christen willen worden en vragen ze ons om gebed. We hebben al tientallen Bijbels verspreid in Larumba zelf, en honderden elders onder de Kirati, vooral studenten. De goeroe, de geestelijke leider van een miljoen mensen, stelt zich steeds vriendschappelijker tegenover mij/ons op. We konden weer een evangelisatiebijeenkomst houden in Larumba, en de uitnodigingen om naar andere dorpen en gebieden te komen stromen binnen.

De Kirati zijn: de Limboo’s + een deel van de Rai-stammen + de Sunwars + enkele kleinere stammen, die samen ooit een eenheid vormden. Ze zijn van oorsprong monotheïsten. De afgelopen 25 jaar zijn ze verdeeld geraakt. Ongeveer een half-miljoen Kirati volgen de oude gewoonten (animisme vermengd met een vage vorm van monotheïsme). Een miljoen volgt goeroe Atmananda, die nu terugkomt van een sterke hindoeïsering van zijn geloofsbeweging. Hen noem ik: de Kiratibeweging. Daarnaast zijn er enkele duizenden (o.a de dorpen Peltimari en Hattileda dichtbij Damak) die een andere goeroe volgen, Ohmnanda, die oorspronkelijk dichter bij het christelijke geloof stond, maar daar steeds verder van afdwaalt.

 

Gemeentegroei

We hebben twee Gemeentegroeiconferenties gehouden. De eerste in het gebied van de Sunwars, hoog in de bergen van Oost-Nepal, in het dorp Bhuji, met 88 deelnemers uit 27 kerken met 28 predikanten. De andere was in Garaudaha in de riviervlakte, 20 km. van Damak, met 74 deelnemers die 8 gemeenten vertegenwoordigden en onder hen 8 predikanten. In beide gevallen betreft het gebieden waar het Evangelie nog niet zolang (12 jaar maximaal) is doorgedrongen, met sterk missionair ingestelde gemeenten. De interesse was verbluffend, ook al was het intellectuele niveau van de deelnemers laag.

 

Evangelisatie

Vooral in Murkuchi (Udaipur district) hebben we een voettocht langs verschillende afgelegen dorpen gehouden. Daar zijn 7 mensen tot geloof gekomen, en honderden hebben hun interesse in het geloof in Christus te kennen gegeven. Vooral in een dorp waar iemand die volslagen gek was genezen was (2 jaar geleden) van zijn ziekte is er een grote belangstelling (Pokhari). Maar we hebben gebrek aan werkers. We hebben in die streek 6 evangelisatieavonden gehouden, en verder ook in Peltimari en Larumba. Deze werden in totaal bijgewoond door 1935 mensen, die er positief over te spreken waren. Dit opent vele deuren.

 

Chisopani, schoolbouw

In een dorp op 30 km. van Kathmandu hebben we verdere afspraken gemaakt over de bouw van een schooltje. Er is al een begin gemaakt met twee klasjes in een leegstaand huis, en daar wordt v.a april een derde klas aan toegevoegd. Ouders en schoolbestuur tonen de juiste mentaliteit en als het geld binnenkomt wordt dit een goed project.

 

Projekten

Vooral over agrarische- en honingprojecten hebben we gepraat met de heer Taramani Khatiwada. We wachten op nadere aanvragen van zijn kant. Hij vertegenwoordigt 16000 boeren. Hij is een Christen en een agrarisch genie.

Met de werkers in Nepal resp. India (Bihar en Uttar Pradesh) hebben we veel gesproken en plannen ontwikkeld om hun werk een stap verder te brengen, o.a. door de training van enkele sleutelfiguren. In Bihar is nu 1 gemeente en zijn er 3 gemeenschapjes (naast 5 gemeenten in Nepal onder dezelfde stammen als in Bihar); in Uttar Pradesh zijn in de omgeving van Benares 2 kleine gemeenten en 2 (kleinere) gemeenschapjes gesticht, naast 2 gemeenten in Kathmandu (één Nepalees en de ander Hinditalig.) Dit is prachtig zendingswerk vanuit Nepal, in gebieden waar geen zendeling komt of zelfs kan komen.

Voor twee weeskinderen (Lila en Hiran Lungeli, 10 resp. 8 jaar), opgevangen bij een arme evangelist in Murkuchi, zoek ik ondersteuning. Voor 925 euro per jaar kunnen ze gevoed en gekleed worden, en een English Medium School volgen (met een stuk beter onderwijs dan op een staatsschool).

 

Diversen

Verder heb ik gesproken in 5 kerkdiensten met in totaal 535 bezoekers. Ik mocht 19 nieuwe gelovigen dopen. 2 mensen kwamen tijdens de dienst in de Vrije Presbyteriaanse Kerk in Damak tot geloof. Ook nog een parlementslid bezocht en de directeur van Trans World Radio-Nepal i.v.m. uitzendingen in de Limbootaal. 

Een waardevolle reis , die vele deuren voor de naaste toekomst heeft geopend. Ik verwacht dat de resultaten in de komende weken zullen binnendruppelen.

Bram Krol, 24 maart 2014