aelv-2.jpg

Verslag van de reis naar Ivoorkust van Bram Krol, juni/juli 2014

Evangelisatie

444 mensen die aangaven Christus te willen kennen, niet meegerekend de honderden kinderen, die overal vooraan proberen te staan. Bijna 300 in het gebied Dan, 114 in Alloqoi dichtbij Abidjan en 44 in het gebied van Gagnoa. Deze reis was niet tegvergeefs. En de nazorg is beter geregeld dan ooit. Het zendingswerk blijf ook bij onze afwezigheid doorgaan, vooral door een discipelenteam dat we aan het werk hebben in het gebied van de stam Dan, in het district Zoonan-Hounien.

Conferenties

2 grote Gemeentegroeiconferenties in Issia en Gagnoa, op ongeveer 350 km. ten noord-westen van Abidjan, beide plaatsen in het gebied van de Betestam, de op één na grootste stam van Ivoorkust. Totaal aantal deelnemers: 216, onder wie 126 predikanten. Mensen willen meer boeken en meer conferenties, want ze krijgen antwoord op veel vragen over leidinggeven in gemeenten. De teamleden ontwikkelen zich tot goede sprekers.

Ontwikkelingen

We precizeren onze strategie voor de stam Dan steeds nauwkeuriger. We zitten op de goede weg. Wanneer we in dorpen zonder kerken komen, hebben we ruimschoots de beste respons. Kerkelijke conflicten/wantrouwen spelen ons in de andere plaatsen parten, en de volgende keer lijkt het beter zelf de organisatie ter hand te nemen, in plaats van dit in de handen van lokale werkers te leggen. Het nazorgwerk wordt systematischer aangepakt, hoewel dat het afgelopen halfjaar al aardig liep. We waren blij met ‘onze’ jeep, anders hadden we op veel plekken niet kunnen komen.

Andere bijeenkomsten

Ik heb in 5 kerkdiensten en een bijbelstudiebijeenkomst gesproken. Drie diensten waren in de gemeenten van ons leidinggevende team in en nabij Abidjan; twee in kerken in het gebied Dan. Die diensten trokken gemiddeld iets minder dan 100 volwassenen. Deze gemeenten leven erg mee met ons zendingswerk. Bovendien stellen ze een buitenlandse spreker erg op prijs. Massaal maken de kerkleden aantekeningen. Dat doen ook de teamleden, die veel leren van de bijbeluitleg. Ze zijn erg leergierig.

Verzoeken

Er liggen allerlei verzoeken te wachten om vervolgcursussen, m.n. uit Aboisso, Yamoussoukro, Gagnoa en Issia. Ook liggen er verzoeken om evangelisatieacties, o.a. in afgelegen en onbereikte dorpen in de streek onder Issia en Zoohoa (waar we een half jaar geleden waren) in het Bete-gebied en uit allerlei gebieden van de stam Dan. Dorpshoofden smeken ons bijna om evangelisatieacties. Vaak zijn ze zelf geen Christen.

Lectuur

Ik had een enorme hoeveelheid brochures en  boeken meegesleept. Te weinig, veel te weing zelfs. Opnieuw ondernemen we pogingen om grotere hoeveelheden lectuur naar Ivoorkust te verzenden (nog niet zo eenvoudig). Dat betekent ook dat we voor nieuwe drukgangen moeten zorgen voor 1. de brochure over Visie, 2. een derde druk van ‘Gemeentegroei compleet’, 3. een nieuwe druk van een nazorgbrochure en 4. een herdruk van een boekje over het opzetten van bijbelgroepen. (Van de laatste twee hebben we wel grotere hoeveelheden in Congo).

Stam Dan

Het lokale comité hebben we goed geïnstrueerd. De mensen zijn enthousiast. Ds. Alfred werkt goed met ons mee, en het discipelenteam van vier jonge mensen vindt enorme voortrekkers in Samy en Eddie. Zij ontwikkelen zich goed. In de komende tijd gaan ze een cursus van Campus pour Christ (Agapè) volgen in Abidjan, en zullen ze wat verder bijgespijkerd worden door onze drie stafleden. De strategie hebben we verfijnd. We hebben dringend eigen geluidsapparatuur, een filmprojector en een groot scherm nodig. Het is te duur om alles lokaal te huren, en de kwaliteit van de goederen in de dorpen is om te huilen. Verder hebben we enkele sociale projecten in gedachten, die de lokale bevolking zeer ten goede kunnen komen (een varkensfokproject en een project met visvijvers). We zoeken naar gesproken bijbels op DVD in de Yacoubataal voor de vele ongeletterden. De samenwerking met de zanger Dada liep geweldig. Hij trok veel belangstelling.

Sociale noden

Eén vrouw met een hazenlip denken we te kunnen helpen middels Koreaanse zendelingen met een klein ziekenhuis in Abidjan. Verder werden we overstelpt door noden om ons heen: ziekte van de vrouw van ds. Jean-Christophe, de enige broer van ds. Philippe (in het gebied Dan), een spoedoperatie van de vrouw van ds. Alfred Zranpiemi, een grote brand in een sloppenwijk waar we evangeliseerden... En dan kun je je schouders niet ophalen en doorlopen.

Slotconclusie

Een heel waardevolle en gezegende reis, waarin we veel hoop en enthousiasme mochten achterlaten bij de mensen.

Bram Krol, 10/07/14