aelv-2.jpg

Verslag van de reis naar Nepal, zomer 2014

 

Dé ontdekkingen van deze reis van 24 dagen zijn nieuwe veelbelovende gebieden voor evangelisatie in de omgeving van Damak waar Santosh werkt en ook in zijn geboortedorp Taksar in Bhojpur.

 

omgeving Damak

In Sikhakartare zagen we 10 mensen tot geloof  komen. Hier is inmiddels een nieuwe geloofsgemeenschap gestart, en er wordt een klein gebouwtje van bamboe opgetrokken. Het werk in dit dorp is net begonnen, vanuit Peltimari, waar we sinds meer dan een jaar werken en waar ook een primitief gebouwtje is neergezet. In dat dorp heb ik een kerkdienst mogen leiden met 50 bezoekers, onder wie 14 gasten. De priester van de Kiratibeweging sprak zijn sympathie met het Christelijke geloof uit, evenals een vrouwelijk oud parlementslid, die bij een concurrerende beweging hoort van een zekere Ohmnanda. Maar ze voorzag openlijk dat de hele groep van misschien wel 500 Ohmnanda-aanhangers zich bij de kerk zal aansluiten. Na deze dienst kwam één persoon tot geloof, net als in ons pionierswerk in Oorlabari. Het kerkje ‘op zolder’ ziet er prachtig uit, en nog deze maand wordt er een buitentrap gemaakt, zodat je niet meer door het huis heen hoeft om in de kerkzaal te komen. Op 12 km. van Oorlabari ligt Laxmichowk, waar we ook veel openheid voor het geloof aantroffen, en waar 3 of 4 gezinnen aangaven het geloof in Christus te zoeken.

 

Bhojpur

Santosh heeft in zijn geboortegebied, Bhojpur, veel open deuren aangetroffen voor het Evangelie, voornamelijk in de uitgebreide kring van verwanten. We hebben daar een bezoek gebracht (heen met de bus, wat een bezoeking was over een heel slechte weg en dan ook nog in de regentijd...). Gedurende ons bezoek daar zagen we 6 mensen tot geloof komen, maar zeker een tienvoud toonde een buitengewone belangstelling voor het geloof. Vooral in het grote dorp Taksar en enkele dorpen meer naar het oosten daarvan staan de deuren wijd open, en daar is nog geen enkele gemeente. In de stad Bhojpur, op een uur lopen, zijn 3 gemeenschapjes en een grote pinkstergemeente (die pas 2 jaar bestaat en snel groeit). In die gemeente heb ik gesproken. In enkele openluchtsamenkomsten, een samenkomst met Dalitleiders (de ‘onaanraakbaren’ in de hindoemaatschappij) en filmvertoningen hebben we meer dan 400 mensen getrokken en met velen doorgesproken over het geloof. Een drama enkele dagen na terugkeer uit dat gebied: de dochter van 15 van onze gastheer/-vrouw overleed vanwege typhus.

 

Kirati

Het lijkt erop dat onze langdurige contacten met de Kirati-stammen vruchten afwerpen. De nieuwe gemeenschappen in Peltimari en Sikharkartare zijn Kiratidorpen. Maar ook in het bestuurscentrum van de goeroe (waar 5 jaar geleden nog geen Christenen waren) zijn nu al 20 of 30 nieuwe gelovigen. “Dat is het geloof van onze andere goeroe” klinkt het dan, en dat wordt als een extra aansporing gezien om die kant op te gaan. Er zijn veel open deuren momenteel onder de eerst zo gesloten Kirati. Maar het was teleurstellend dat de goeroe me niet ontving. Zelfs zijn hoofdbestuur bekritiseerde hem daarom. Met hen hebben we een dag lang besprekingen gehad, en we zien de openheid voor het Christelijke geloof toenemen. Zij zullen hun bevindingen verder doorgeven.

 

Gemeentegroei

Een Gemeentegroeiconferentie in Kathmandu met de leiders van de door ds. Dinesh Sunuwar gestichte kerken. 63 deelnemers, onder wie slechts 5 predikanten. Maar het contact met deze man blijft, temeer omdat de Sunuwarstam ook tot de Kirati behoort. Dinesh wil die hele stam (meer dan 100.000 mensen) bij Christus brengen. Wat een visionair! Ik heb in zijn gemeente gepreekt, waar 200 groten en nog eens 50 kleintjes aanwezig waren.

 

School voor Chisopani

Met de nodige moeite en kosten ben ik in Chisopani gekomen, wat 950 meter hoger dan Kathmandu ligt, op bijna 2200 meter boven de zeespiegel. Regen, regen, regen... En kou. Het bleek dat het schoolbestuur moeite heeft in goede harmonie samen te werken. Dat is niet bevorderlijk voor onze plannen. Dhruba zal de zaak nader onderzoeken, samen met de heer G.S.Paudel (de direkteur van ‘mijn’ hotelletje. Mogelijk slaan we een andere weg in, en gaan nauwer samenwerken met een dorpsschool op 6 km. afstand, met een filiaal in dat geval in Chisopani voor de jongere kinderen. We bevriezen even alle plannen tot er duidelijkheid is.

 

Werk in India

Vooral ds. Saroj Chhettri gaat door met het werk in de omgeving van Benares. Twee mannen worden getraind om permanent leiding daaraan te geven, en we hebben één van hen, Ram Nath Gautam bezocht op de bijbelschool van zes maanden die hij volgt. Er zijn in zijn geboortestreek nu meer dan 150 gelovigen door het werk dat Saroj daar is begonnen. Wel wordt het klimaat slechter door de invloed van de regerende hindoepartij. In Bihar loopt het moeizamer. We hebben ds. Suresh Marandi in Rangeli bezocht en de plannen met hem doorgenomen om werkers uit Bihar te trainen en in te schakelen. Het hindoefanatisme is in die deelstaat behoorlijk opgelaaid, wat het evangelisatiewerk heel moeilijk maakt. In Nepal groeien zijn gemeente en de satellietgemeentetjes goed. In juli werden er weer 8 mensen gedoopt.

 

Diversen

Verder heb ik me veel gewijd aan de voorbereiding van drukwerk, 4 stuks, in het Frans, bestemd voor Ivoorkust. Ik heb nog gesproken voor de jeugdgroep van de kerk van ds. Norbu Tamang. Norbu heeft de Gemeentegroeiconferentie voorbereid, en is ook met ons naar Damak gereisd voor de ontmoeting met het hoofdbestuur van de Kiratibeweging. Deze reis was ongepland - vanwege problemen in Kongo kon ik niet naar dat land. in oktober wacht een korte reis naar Nepal voor enkele belangrijke en grote Gemeentegroeiconferenties. Van de voorgenomen rust voor mezelf kwam niets terecht.

 

Bram Krol (de ‘andere’ goeroe), 22/08/2014