aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar Ivoorkust, juni/juli 2015

Evangelisatie: 353 mensen gaven te kennen in Christus te zijn gaan geloven, en dat tijdens een reis die weinig aan evangelisatie en veel aan vorming/training was gewijd. Ook de mobiele teams gaven te kennen dat ongeveer 8 mensen door hen tot die geloofsstap waren gekomen tijdens onze aanwezigheid. Dat tekent deze reis: bijzonder gezegend! Zelfs 'toevallige' ontmoetingen en de regen leken mee te werken ten goede. Onze eenvoudige aanpak (geen dure campagnes maar onaangekondigde bezoeken aan dorpen en woonwijken) slaat goed aan, vooral in het gebied van de stam Dan. De kerken beginnen het over te nemen. Die zijn nog teveel afhankelijk van voor hen vrijwel onbetaalbare campagnes...

Gemeentegroei: Vier conferenties, nl. in Soubré (135 deelnemers), Gingerville (55), Bouaké (145) en Man (85). Behalve Gingerville, in de omgeving van Abidjan, zijn het allemaal grote steden met elk meer dan een kwart miljoen inwoners, Bouaké zelfs meer dan 800.000, de tweede stad van Ivoorkust. Onder de deelnemers waren meer dan 300 predikanten. De conferentie wint aan kwaliteit en diepgang, de deelnemers zijn er erg enthousiast over en de teamleden ontpoppen zich tot goede sprekers. De organisatoren van de conferenties vroegen overal om vervolgcursussen. Vooral in Soubré en Bouaké is er een eenheid gesmeed tussen predikanten die voorheen niet bestond. De boekenverkoop ging buitengewoon goed.

Radio-uitzendingen: In Man, Danané en Zouan-Hounien zenden plaatselijke FM-stations wekelijks een kwartier evangelisatieboodschappen uit in het Yacouba, die wij hebben laten opnemen en bewerken door TWR in Abidjan. Duizenden mensen luisteren ernaar en honderden reageren. Vooral via radio Man, waar men op eigen initiatief een kwartier voor vragen van luisteraars heeft toegevoegd na de boodschappen. Deze serie uitzendingen loopt t/m augustus. (Dan is ons geld daarvoor weer op...) Vervolg dringend gewenst!

Nazorg: Onze belangrijkste taak is het regelen van de nazorg in het gebied van de stam Dan. Evangelisatie gaat prima, maar wie neemt de zorg voor de nieuwe gelovigen op zich? De kerken zijn zwak en missen visie. We hebben naast het mobiele team van Samy en Eddie in Téapleu nu ook mobiele tweetallen aangesteld in de dorpen ten zuiden van Zouan-Hounien en in het gebied van Logualeu, waar je vanuit het oosten komend het gebied van de stam Dan binnenrijdt. Verder zijn er vrijwilligers die in hun dorp of kerk meehelpen met de nazorglessen (ongeveer 10 mensen). Ze worden gecoached door drie predikanten, en er is een regionaal comité dat adviseert over het werk in het gebied Dan. De werkers hebben nazorgbrochures gekregen, die momenteel door meer dan 300 mensen worden gebruikt voor hun lessen. Nu moeten we ook zorgen voor Bijbels in het Frans en per team minstens 1 Nieuwe Testament in het Yacouba.

Projecten en hulpverlening: We hebben ds. Alfred Zranpiemi geholpen aan een stuk land voor de verbouw van gewassen, waardoor hij beter in eigen behoeften kan voorzien en wij hem niet blijvend hoeven te ondersteunen voor zijn bijdrage aan ons werk (vooral coaching van Samy en Eddie). Dan hebben we ook een visvijverproject opgezet met 'de oude Anatole' in Téapleu, met twee stagiaires, die in de toekomst een eigen bedrijfje kunnen opzetten en zo in hun onderhoud kunnen voorzien. Ook dit project loopt naar wens.

            Dan stuiten we bij elke reis wel op ernstige zieken, die ten dode staan opgeschreven. Eén nieuwe gelovige heeft een ernstige beknelde breuk; een vrouw met ontstoken oogkassen, van wie de ogen uit de oogkassen zijn weggedrukt en de vrouw van ds. Alfred, al eens geopereerd op onze kosten, maar dit lijkt niet goed te zijn gegaan. Ze moet naar een gerenommeerde gynaecoloog in Daloa. (Eigenlijk hadden kerk en predikant al besloten dat ze - als ze geen baat vond bij de medicijnman - maar moest sterven... Ziedaar de bittere consequentie van de armoede. We willen hen allen helpen en het geld daarvoor is al verzonden (bijna 1900 euro).

Financiën: Ik meende alles goed berekend te hebben, maar kwam wat krap uit met het geld. Gelukkig leverde de boekenverkoop redelijk wat op (tegen de 400 euro), zodat we net de eindstreep konden halen. We kregen ook een kollekte mee, ongeveer 30 euro. De inkomsten voor het werk in Ivoorkust stijgen wel.

Meeleven: Het weblog wordt steeds meer gelezen, mede door contacten met kerken die projecten van ons ondersteunen en door Mission Impossible, maar ook omdat mensen berichten doorsturen. Uit de reacties blijkt dat velen intensief meeleven en bidden voor ons werk. Ook het aantal 'volgers' op Facebook stijgt, langzaam maar gestaag. Op die manier komen er ook meer gevers bij, wat dringend nodig is vanwege de groei van ons werk.

Conclusie: Alles werkte mee te goede, deze reis was dat heel duidelijk. De regen, die ons werk niet verstoorde, 'toevallige' ontmoetingen e.d. Het bezit van een eigen auto was een grote hulp. Anders hadden we de reizen niet, of slechts met veel moeite en tijkdverlies kunnen maken. De Ivoriaanse Stichting Facilite staat in haar land goed bekend, en haar werk en inzichten oefenen veel invloed uit. De weg die we zijn ingeslagen blijkt heel goed te zijn. Eenvoud in evangelisatie en nadruk op het werk aan de basis - iets wat de grotere kerken/genootschappen in Ivoorkust kwijt zijn geraakt. Er is nog wat extra drukwerk nodig, bijv. het boekje voor kringleiders. We hebben wel een grote voorraad in Kongo, maar het is bijna onmogelijk dat in Ivoorkust te krijgen. Zorgwekkend is dat de jihadisten die te keer gaan in Mali, nu ook in Ivoorkust aanslagen willen plegen. Vrijheid en veiligheid staan op het spel.

 

Gorinchem, 18 juli 2015

Bram Krol

P.S. T.z.t. probeer ik hier nog een kaartje aan toe te voegen.