aelv-1.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar IVOORKUST, jan.febr. 2016

 

Algemeen

Een aangename reis. Het leidersteam is sterk en ijverig. De organisatie verloopt goed en de vaardigheid in spreken en lesgeven neemt toe. Alleen was het vreselijk heet, vooral in Dimbokro, de warmste streek van het land. Heel afmattend. De auto die we dankzij een grote gift konden aanschaffen voor en samen met ds. Jean-Christophe (onze Ivoriaanse voorzitter) bewees ons goede diensten. Hij is ook chauffeur. Hij rijdt voorzichtig en is heel zuinig op zijn auto, die waar nodig voor ons werk wordt gebruikt en verder voor hem is. Onze beweging (Fondation Facilite) heeft een uitstekende naam onder de kerken.

Cursussen

We hebben 3 grotere predikantenconferenties over Gemeentegroei belegd, in Abengourou (80 deelnemers), Dimbokro (55) en Bouafle (101). Van de deelnemers was meer dan 70% predikant of verantwoordelijk voor een gemeente. Het enthousiasme was ongekend groot. De deelnemers zeggen veel van de cursus te leren en willen allerlei veranderingen in hun kerken doorvoeren. We hebben de interkerkelijke samenwerking in die drie plaatsen een grote impuls gegeven.

Evangelisatiewerk

Gekoppeld aan de cursussen organiseren we evangelisatiewerk. Tot onze spijt moeten we vaststellen dat kerken daar niet zo warm voor lopen (met uitzondering van Dimbokro). We hebben maatregelen genomen om dit sterker te laten worden. Velen denken dat de beste manier van evangeliseren bestaat uit het beleggen van grote campagnes, wat vreselijk duur is en veel minder effectief dan gedacht. Huis aan huis evangeliseren en zelfs mensen op straat aanspreken loopt als een trein en kost geen cent. Bovendien komen de belangstellenden zo meteen al in contact met hun nazorgwerker of de kerk die hen wil ontvangen. In de drie cursusplaatsen gaven 91 mensen te kennen te (willen) gaan geloven. Ze gaven ook hun namen op. Onder hen een clubje van 7 moslim jongeren in Bouafle. De predikant die hen opvangt komt zelf uit een islamitisch gezin. In Dimbokro kwamen veel studenten van een middelbare school tot geloof. We hebben de evangelist die erbij was een hele stapel nazorgbrochures gegeven, evenals de predikant die de moslimjeugd opvangt. We  blijven volgen hoe dat werk verloopt.

Met evangelisatiewerk in Attinguiè, een dorp dichtbij Abidjan, kwamen in de gemeente en in de buurt van het kerkgebouw van ds. Charles Bahi 9 mensen tot geloof.

In het gebied van de stam Dan zagen we 242 mensen dezelfde wens te kennen geven. Het nazorgwerk wordt daar steeds beter opgezet en sommige bijbelgroepjes gaan op eigen houtje evangeliseren. Zo zagen Samy en Eddie (omgeving Téapleu) 9 mensen tot geloof komen. Désiré (uit het district Zouan-Hounien) evangeliseerde in een nabijgelegen dorp en zag daar 27 mensen tot geloof komen, die allen de nazorg volgen.

Stam Dan

Met grote vaart gaat het werk in het woongebied van de stam Dan verder. Vele honderden (in feite: duizenden in de afgelopen 3 jaar) zijn door ons werk tot geloof gekomen. Kerken waar we mee samenwerken hebben al 4 nieuwe gemeenten kunnen stichten. We hebben nu een team van 11 nazorgwerkers. Daarnaast is ds. Alfred Zranpiemi bezig 6 nieuwe werkers te vormen en we kwamen in aanraking met weer 3 mensen die zich aan dit werk willen wijden, van wie er 2 gevormd zullen worden door ds. Gueu. Het team uit Abidjan hoopt over enkele weken een nazorgcursus te geven in de drie gebieden waar we werken( Téapleu, Zouan-Hounien en Logualeu; deze laatste plaats konden we helaas niet bezoeken).

Steeds meer gegevens maken ons duidelijk dat de stam Dan inderdaad de stam uit de Bijbel is, verwant aan o.a. de Falasha’s uit Ethiopië. We zullen nog nader onderzoek doen. Maar de kennis die we al hebben is buitengewoon strategisch om de aandacht van de Danieten te trekken en brengt mensen ertoe met belangstelling naar het Evangelie luisteren. Men is erover verbaasd dat een westerling zoveel van hun stam weet. Dat wordt zeer gewaardeerd. (Ik ben er zelf ook verbaasd over.) Nu kwamen we zowaar een clan tegen die de naam ‘Israëlieten’ draagt. Ze weten zelf niet waar die naam vandaan komt. Het zijn ongeletterde mensen.

Hulpverlening

Tot 2x toe ontmoetten we een acute noodsituatie. In Dimbokro was dat een meisje dat naar de kerk was gebracht om voorbede. Ik zag dat ze doodziek was vanwege een zelf uitgevoerde abortus. Toen ze in het ziekenhuis kwam, zei de arts: “Je had niet 2 uur later moeten komen…” Ze heeft het gehaald, maar de vrucht is ze kwijt. Zelf kon ze een ziekenhuisopname onmogelijk betalen. Met haar familie (haar grote zorg) is alles in het reine gekomen. Haar vriend wil met haar trouwen. Beiden waren ongelovig, maar dat kan inmiddels veranderd zijn.

In Téapleu kwamen we in een buitenbuurt een meisje (Adéline) tegen dat aan 2 meter ketting vastzat. Ze was ‘gek’. Haar moeder (ook een labiel mensje) kwam tot geloof. Ze had een droevig verhaal. Ze was verstoten door man en familie van beide zijden. Maatschappelijk lag ze eruit. Kleding en voedsel was er nauwelijks. Hun bedden bestonden uit een lap plastic, zo op de lemen vloer. We hebben voor kleding, matjes, lakens en gezond voedsel gezorgd. Je zag ze opknappen! Maar we zijn nog niet klaar daar. De mensen uit de buurt vonden het geweldig.

Projecten

Veel zegen betekent ook: veel verantwoordelijkheid. Uit dit bezoek aan Ivoorkust komen de volgende plannen/projecten voort waarvoor we nog geen geld hebben. (Behalve de eerste):

  1. Voortzetting project visvijvers Téapleu. Loopt prima!

  2. Onderzoek naar de origine van het volk Dan. Een predikant met emeritaat (maar erg dynamisch), ds. Ernest Buen, wil ons hierbij helpen. Hij is de zoon van één van de hogepriesters van de stam Dan en was gedoodverfd als diens opvolger. Hij heeft veel ‘geheime kennis’. We zoeken een medewerker voor hem kritisch en wetenschappelijk is.

  3. Verdere hulp voor  Adéline en haar moeder Martine. (Bedden, tafeltje en twee stoelen, borden en bestek en enkele pannen, extra kleding en lakens, handdoeken, kippetjes etc.) Verder: eerste onderzoek door een psychiater incl. verblijfskosten (nabij Logualeu).

  4. Nazorgcursussen en ondersteuning van de werkers door tochten van evangelist Abraham uit Abidjan.

  5. Nieuwe tweedehands motor voor Eddie (zijn motor is stuk en niet meer te repareren) en (mogelijk) voor Simon, een andere nazorger uit Lonneu. Hem willen we ook wat meer inzetten.

  6. Nieuwe druk van het nazorgboekje, dat massaal gebruikt wordt. Voor een deel verkopen we ze. Een predikant uit Dimbokro bestelde 250 exemplaren. Maar voor de stam Dan (erg arm!) geven we de boekjes tot hiertoe gratis. Misschien kunnen we ze in Ivoorkust (i.p.v. Nepal) laten drukken.

Onkosten (heel globaal): 1. -- ; 2. 2750 euro; 3. 700 euro;  4. 1250 euro; 5. (2 gebruikte motoren): 2250 euro; 6. Voor 4000 exemplaren: 2850 euro.

Conclusies

We moeten nóg meer nadruk leggen op evangelisatie.

We kunnen de kerken in het gebied Dan vernieuwen door onze nazorg-activiteiten, tevens evangelisatiewerk en training van vrijwilligers aan de basis, wat in bijna alle kerken ontbreekt.

We kunnen een enorme instroom van nieuwe gelovigen verwachten wanneer we ons werk kunnen voortzetten, zowel onder de stam Dan als elders in het land.

We zien dat ook sektariërs en moslims zich bekeren, wanneer je rustig met hen kunt praten. (Dat gebeurt veel minder met grote evangelisatiecampagnes overigens).

We hebben in het gebied Dan uitstekende leiders in ons lokale bestuurtje, allen synodeleden van de grootste protestantse kerk en andere mensen die regionaal leiding geven aan kerken.