aelv-1.jpg

Verslag van de reis van Bram Krol naar Nepal, febr./mrt 2016

Een goede reis, zonder noemenswaardige problemen.

Gemeentegroei

In Malekhu (district Dhading) op 65 km. ten westen van Kathmandu, hebben we een Gemeentegroeiconferentie gehouden met 46 deelnemers, onder wie (slechts) 13 predikanten. Ik werd geassisteerd door Dhruba en Saroj. De mensen hebben met overgave eraan deelgenomen. We kwamen bijeen in een kerkgebouw van een predikant die ook nog 7 andere gemeenten heeft gesticht. In die omgeving wonen mensen van de Chepangstam (totaal 65000 mensen), de op één na meest primitieve stam van het land. Sommigen wonen in grotten en leven als verzamelaars en jagers. Er waren bekeerde Chepangs onder de conferentiegangers.

India

Met ds. Saroj Chettri hebben we plannen gemaakt voor uitbreiding van het werk in de omgeving van Benares (Uttar Pradesh). We hebben daar nu één gemeentetje en vier groepen gelovigen in andere dorpen. Er is een tweede leider nodig. Eén van de mensen in de gemeente van Saroj, een Indische tapijtwever die in Kathmandu werkt, is daar geschikt voor en zal een korte bijbelschool doorlopen. Misschien moeten we een motor aanschaffen voor onze werker Ram Nath Gautam?

            Met ds. Surej Marandi uit Biratnagar hebben we een overleg gehad, samen met mensen uit Bihar (India) en enkele van zijn naaste medewerkers. Na de stakingen en het geweld in de riviervlakte en de grensafsluitingen door India, kan er nu weer gewerkt worden. In april hopen Dhruba ebn Santosh een cursus voor geestelijke werkers te geven in Bihar. Samen met de Christenen aan de Indiase kant van de grens zal Surej het werk aldaar weer oppakken. Een bijzondere zorg is dat er geen plaats van samenkomst meer is in Rangeli, sinds Surej voor zijn werk moest verhuizen. Hulp bij de aankoop van grond en de bouw van een gebouwtje van bamboe en wat balken met een golfplaten dak is erg nodig (ong. 2500 euro).

 Bhojpur

Overleg gehad met Tej Ranapaheli, de motor van het werk in het pioniergebied Bhojpur. Zijn huis wordt voorlopig de plaats van samenkomst van de nieuwe gelovigen in zijn dorp Taksar. Verder zijn er drie dorpen in de omgeving gevonden met een grote openheid voor het geloof. We staan voor een keuze omdat Tej als gastarbeider naar de Arabische wereld wil om geld te verdienen voor zijn gezin. Zijn kleermakersbedrijfje levert onvoldoende op. Maar Tej is als eerste contactpersoon in zijn gebied eigenlijk onmisbaar, naast evangelist Arjun Yogi. Hij wil graag een opleiding volgen als evangelist. Er is een heel geschikte cursus van 5 weken in Kalimpong (India), waar hij in augustus terecht kan. Verder is het goed als hij ook 5 weken training krijgt van Santosh in Damak. Daarna kan hij werken in eigen gebied, en daarna – als het wederzijds bevalt – de opleiding in Kalimpong volgen. Daarop kan hij als parttime-evangelist werken. Vooralsnog is daar geld voor (vanuit Westbroek), omdat Arjun voor de helft betaald wordt vanuit de beweging waar hij een opleiding volgde van 3 maanden. Die regeling loopt over een jaar af.

Project Dhimdime

Schooltje gebouwd, kinderwerk gestart met bijna 50 kinderen, kerkelijke samenkomst gestart met 12 groten en tal van kinderen, sociaal werk: kleding uitdeling, schriften en pennen, drie personen geholpen aan medische hulp met goed gevolg. We hebben drie werkers die meerdere keren per week in Dhimdime zijn (20 km. van Damak): Bikas en zijn vrouw Namantha voor het kinderwerk en zijn neef Sujan (zoon van Santosh) voor bijlesssen en huiswerkbegeleiding. De kinderen krijgen ook allen een schooluniform. Dat is bijna onbetaalbaar voor de zeer arme inwoners van Dhimdime. Ze waarderen onze hulp enorm.

Project Tibet

Met ds. Gyalsang Lama contact gehad. Sinds 9 maanden is de grens met Tibet weer helemaal open. Na de heropbouw van zijn huis en hotelletje (compleet verwoest door de aardbeving) zal hij zich weer wijden aan de tweede fase van een 3 jaar geleden ingezet programma voor evangelisatie onder Tibetanen aan beide zijden van de grens.

Evangelisatie

Zes mensen kwamen tot geloof (onder wie 2 in Kathmandu, onder wie een scholdirecteur van een middelbaar schooltje in een berggebied ver ten noordoosten van Kathmandu). In veel plaatsen rondom Damak hebben we geëvangeliseerd en kleine bijeenkomsten met de gelovigen belegd. De groei gaat gestaag door, het sterkst in Peltimari op 5 km van Damak. Het kerkje wordt verplaatst naar dichtbij de weg en vergroot. 3 mensen mocht ik daar dopen. Het aantal gelovigen groeide in een halfjaar van 15 naar 22. Maar er was een drama. Na anderhalve dag overleed plotseling een van de dopelingen, een vrouw van 40 jaar. Ze liet een baby van een half jaar oud na. In het Mawakanpurdistrict is ds. Pakrash Pakhrin vervangen door Darja Pakhrin, die zorg draagt voor ‘onze’ vier gemeenten en pioniersgroepen. Pakrash is naar Kathmandu vertrokken wegens zware asthma. Maar hij is alweer bezig een nieuwe gemeente te stichten.

Goeroe en godsdienstvrijheid

Overleg gehad met goeroe Atmananda over de godsdientvrijheid. Door onze contacten hebben de Kirati enorm geprotesteerd tegen het plan om van Nepal een Hindoe-staat te maken en met succes. Dat had de overheid niet verwacht. Sinds vorige week is de oud minister-president Deuba gekozen als voorzitter van de grootste partij in Nepal (Congress Party). De huidige regering is zwak en verdeeld en de kans is groot dat ze binnen afzienbare tijd zal vallen. Dan zou Deuba, die ik meerdere keren heb bezocht in het verleden) president worden. Hij is een vurige democraat en staat voor een seculiere overheid.

Himalayan Evangelical Fellowship

Vier dagen brachten we in Dharan door. De eerste twee dagen waren gewijd aan een ontmoeting met/vorming van evangelisten van de HEF. Naast 32 (van de 34) evangelisten waren er bestuursleden en vrijwilligers, 43 mensen. De cursus werd erg gewaardeerd. Het bestuur van de HEF (dat Dhruba heeft gevraagd haar voorzitter te worden) wil enkele drastische strategische wijzigingen doorvoeren. Verder belegden we 6 openlucht bijeenkomsten met ongeveer 100 belangstellenden per keer. Velen wilden graag nader contact met de kerk. De kerk van Dharan groeide in drie jaar van 25 tot 75 volwassenen. Er wordt nu veel met vrijwilligers gewerkt, zoals in Ilam en Dharan. Een blinde jongeman uit Dharan is een voorbeeld voor velen, het afgelopen jaar kwamen door hem 2 gezinnen en twee individuen bij de kerk. Verder heeft men met eigen middelen een mooie evangelisatiefilm gemaakt. Wel is er wat hulp nodig. Eerst zag ik het niet zitten met een multimediatak van de HEF-Nepal. Maar het zijn doordouwers en hun geloof is hartverwarmend.

Conclusies

Ons werk wordt bijzonder gezegend. Veel van mijn werk bestaat uit overleg en het uitzetten van missionaire strategieën. Maar dat is wel erg effectief. Mensen waarderen onze beweging bijzonder, zeker ook door de wijsheid en bezonnenheid van Dhruba.  Daarom worden we veel geconsulteerd. Ook al lijkt het aantal van 6 mensen dat tijdens deze reis door ons tot geloof kwam klein (zeker vergeleken met Afrika), we hebben toch de basis mogen leggen voor verdere groei. De godsdienstvrijheid staat in Nepal onder druk, vooral door intriges van India en de zgn. koningspartij. Maar daar is een toenemend maatschappelijk protest tegen. We zoeken naar een tweede man naast Dhruba, mede om de opengevallen plaats van Norbu (die naar Amerika moest vertrekken als Bhutanees vluchteling) op te vullen. Overigens adviseert Norbu ons nog bijna wekelijks.

Gorinchem, 18/03/2016, Bram Krol