aelv-1.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar IVOORKUST, juli/aug. 2016

Een belangrijke reis voor de verdere ontwikkeling van ons werk in Afrika. Naast de drie man van onze kerngroep in Ivoorkust was ook ds. Bernardin Luswa uit Kongo erbij. Dat was nodig voor overleg, maar ook omdat hij onze directeur voor Franstalig Afrika is. Hij was nog niet eerder in Ivoorkust geweest. Hij betekende een goede aanvulling voor het team.

Gemeentegroei

Drie predikantenconferenties over Gemeentegroei, in het westen, oosten, noorden en westen: Daoukro, Korhogo en Guiglo. De eerste en de laatste waren een groot succes. In Korhogo was het aantal deelnemers erg laag en was het organiserende predikantencomité uitermate zwak. In alle drie de plaatsen hebben we ook – samen met de lokale gelovigen geëvangeliseerd, en dat liep goed. In totaal hadden we 264 deelnemers onder wie ongeveer de helft predikanten. Uit alle plaatsen bleven tijdens onze reis berichten binnenkomen. Men leefde met ons mee en liet ons steeds weer weten hoezeer men de conferentie had gewaardeerd en hoeveel men had geleerd. Positief is ook dat onze werkers goede conferentiesprekers zijn geworden.

Evangelisatie algemeen

Als onderdeel van de Gemeentegroeiconferenties bieden we aan de mensen te leren evangeliseren. In de drie cursusplaatsen gaven 101 mensen aan door ons getuigenis Christus te willen volgen (o.a. 32 in het min of meer islamitische Korhogo; de kerken die daar meededen bleven doorgaan met evangelisatie, en zagen een week later een gezin van vier mensen tot geloof komen.) In Guiglo gaf ds. Luswa les aan de evangelisten over nazorg. Dat viel in goede aarde viel.

Werk onder de stam Dan

 Het tweede deel van onze reis was bestemd voor de stam Dan. We hebben de drie kernen bezocht van waaruit we werken, vooral Téapleu en Zouan-Hounien, waar we beide 5 á 6 dagen verbleven. 240 mensen gaven te kennen Christus te willen volgen en te willen deelnemen aan nazorgbijbelstudie. Dit gebeurde voor de helft in voor ons ‘nieuwe’ dorpen. We hebben verder kunnen vaststellen dat de 11 mensen in die streken die direct aan ons verbonden zijn, hun werk steeds beter doen. Ze hebben hun werk goed gestructureerd en houden goed bij wie er meedoen. Ze werken met steeds meer vrijwilligers. De Bijbelgroepen worden in verschillende plaatsen ook evangelisatiegroepen en er waait een frisse wind door de kerken, die ons voorbeeld beginnen na te volgen. Een prachtig getuigenis hoorden we van het dorpshoofd van Blaileu, een dorp met 840 inwoners. Toen we er drie jaar geleden voor het eerst kwamen waren er bijna geen christenen. Er is een beweging op gang gekomen, en momenteel is bijna iedereen daar gelovig.

 Materialen en Bijbels

Er is in het gebied van de stam Dan een enorme behoefte aan Bijbels. De Franse Nieuwe Testamenten die we hadden werden bijna uit onze handen getrokken. Predikanten en evangelisten smeken erom. Maar door een lastige douane worden zelfs gratis Bijbels nog duur…  Bovendien is de behoefte aan Bijbels in de eigen taal (het Yacouba) nóg groter.

We delen de nazorgbrochures gratis uit aan de nazorggroepen. De mensen zijn arm. Ze vinden het moeilijk om iets meer dan 80 cent op te brengen voor dat boekje. De voorraad slinkt snel. We hopen in Ivoorkust zelf een nieuwe editie te kunnen drukken, in een verbeterde en aangevulde vorm. (We vonden daar eindelijk een niet al te dure drukker.)

Over enkele maanden heeft Luswa het nieuwe ontwerp voor een brochure over Visie af; dat kan dienen als een weggeefboekje voor vervolgcursussen in de plaatsen waar we de meest positieve geluiden op onze cursussen hoorden.

Moslimevangelisatie

Ook dit keer zagen we weer moslims tot geloof komen, ongeveer 16 personen. Misschien moeten we in Ivoorkust een speciaal project hiervoor opzetten, als voorbeeld voor de kerken, maar ook voor die elders in de wereld. Over het algemeen deinzen kerken terug voor deze taak en negeren ze door hun eigen vooringenomenheid de open deuren die er wel degelijk zijn.

Hulpverlening

Op kleine schaal helpen we mensen op praktische wijze, vooral op het vlak van de gezondheid. Tot onze vreugde konden we de afgelopen maanden bemiddelen in het naar Man halen van Zuid-Koreaanse artsen, die o.a twee mensen die wij voorstelden gratis opereerden vanwege een hazenlip. Dit ging uit van een Koreaans zendingsgenootschap. Wij betaalden de bijkomende kosten (reis/verblijf) van de betrokkenen. (Man is de hoofdstad van de regio van de stam Dan.)

Een jonge vrouw uit Teapleu die we zes maanden geleden geketend, vermagerd en vervuild aantroffen in een armelijk huisje, omdat ze ‘gek’ was, krijgt nu medicijnen en kan zich normaal in de maatschappij bewegen. We hebben ook voor aanvullende voeding gezorgd en de medische kosten betaald. We hebben ook diverse kleine operaties/ingrepen bekostigd.

Ons visvijverproject in Teapleu loopt prima. De vijvers zullen over een half jaar goed rendabel zijn. Er komt een nieuwe stagiaire. De eerste had mentale problemen en haakte af. Met hem hopen we in de toekomst verder te gaan.

Voor deze reis willen we een jongen uit Teapleu helpen door het laten stellen van een diagnose vanwege een probleem in zijn buik, een jonge, verlamde vrouw aan een rolstoel helpen en de 2 zoontjes van Samy laten helpen vanwege hinderlijke navelbreuken.

Voortrekkers

In Guiglo ontmoetten we een predikant met een buitengewoon ontwikkelde en krachtige visie op het terrein van gemeentegroei en kerkplanting in de regio Cavally, die direct ten zuiden van het woongebied van de stam Dan ligt. (Een ‘natuurlijke’ Gemeentegroeier, hoewel hij er de theorie niet van kent…) We houden de mogelijkheid open met hem te gaan samenwerken. Vlak bij de grens met Liberia in het stamgebied van Dan ontmoetten we een Presbyteriaans predikant, die in 7 jaar 5 gemeenten gesticht heeft, waarvan één elke zondag meer dan 200 mensen trekt. Dat is heel uitzonderlijk; ook iemand met wie we de contacten willen versterken. Verder ontwikkelen al onze 11 medewerkers in het westen van Ivoorkust zich bijzonder goed.

Politici en autoriteiten

 Een ontmoeting met de burgemeester van de districtshoofdstad Zouan-Hounien was gepland en verliep zelfs een stuk geanimeerder dan we dachten. De burgemeester – een moslim – had een keppeltje opgedaan dat hij uit Jeruzalem had meegenomen. Hij had daar ook een Hebreeuws/Franse Bijbel gekocht. We gaan nader met hem in gesprek op zijn verzoek.

Tijdens ons bezoek aan het moeilijkst bereikbare dorp van deze reis, troffen we iemand van het protocol van de minister van buitenlandse zaken aan, een journalist, die ons direct uitnodigde de minister te ontmoeten tijdens zijn bezoek aan Zouan-Hounien, zijn geboorteplaats. Door heftige regens o.a. lukte die ontmoeting niet, maar de minister (een moslim) was wel erg nieuwsgierig naar mijn onderzoek naar de herkomst van zijn stam, en nodigde ons uit voor een volgende keer, en dan in Abidjan.

Op onze terugweg uit het westen kwamen we onderweg de oud-gouverneur van de regio Tonkpi (het woongebied van Dan) tegen, nu een bekend parlementslid. We hadden een kort gesprek en maakten een afspraak voor over 6 maanden. Hij beheert een sterke radiozender, en wil onze boodschap overal laten horen. Hij is een belijdend christen.

Algemeen

 Een aangename reis. Geen narigheid of wanklank. Het team ontplooit zich prima. We werkten binnen het gestelde budget. Met Luswa heb ik veel afspraken gemaakt voor Kongo. Hij neemt de in Ivoorkust ontwikkelde visie over. Jean-Christophe beheert zijn auto (deels door onze stichting betaald) goed, en is een goed chauffeur. Tweemaal heb ik (in overleg met Luswa) moeten ingrijpen toen zich een zwakte voordeed in organisatorisch inzicht en in ‘people management’ bij onze teamleden. In beide gevallen was dat dringend nodig om problemen te voorkomen of op te lossen. Ze hebben er veel van geleerd. Na mijn vertrek zal Luswa ons team, aangevuld met nog twee mensen, les geven over ‘kringleiding’, zodat ze ook zelfstandig die lessen kunnen geven.

Abidjan, 18-08-2016

Bram Krol