aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van A.J.Krol naar IVOORKUST, januari/februari 2017

Na een slechte start (2 dagen vertraging wegens sneeuwval in Istanbul; ik reisde dit keer met Turkish Airlines) ging de reis verder voortreffelijk. Ons Ivoriaanse team had maatregelen genomen, waardoor de Gemeentegroei conferentie in Toumodi toch al kon beginnen. De hele reis was goed voorbereid. Lastig was dat ik deze reis op geen enkele wijze e-mail berichten kon verzenden.

Gemeentegroei

Twee Gemeentegroei conferenties dit keer, in Toumodi in het centrum van het land en in Agnibilekro in het oosten, bij de grens met Ghana. In het totaal deden iets meer dan 180 mensen eraan mee, onder wie 80 predikanten. Overal in het land wordt onder predikanten gesproken over de leerzame conferenties, en het team krijgt ook bij mijn afwezigheid uitnodigingen om te komen spreken. De beide conferenties vielen in zeer goede aarde.

Werk onder de stam Dan

We hebben gewerkt in de drie streken waar we al medewerkers voor de nazorg hebben, en daar een vierde gebied in het uiterste zuiden van het stamgebied (Bin-Houye) aan toegevoegd, waar een partime medewerker predikant is geworden. In het oosten van het stamgebied (Zioguineu en omgeving) zagen we een grote groep mensen tot geloof komen (118). Ook in de gebieden Teapleu en Zouan-Hounien gaven in beide gevallen in nog onbereikte dorpen groepen van eerst 39 en later 40 mensen aan te willen gaan geloven.  Ook verder kwamen er mensen tot geloof, hoewel we ook situaties meemaakten dat er niemand of slechts één persoon dit verlangen toonde. Dus het is zeker geen automatisme. De nazorg is in veel gevallen goed geregeld, maar zal in Zioguineu nog wat versterking moeten krijgen, waar ons leidersteam aan gaat werken.

Evangelisatie

Tijdens de conferenties deden we ’s avonds evangelisatiewerk. Daar zagen we 59 mensen de wens te kennen geven te willen gaan geloven. In het gebied Dan gebeurde dat met 270 mensen.

Uitbreidingen van ons werk

Direct ten zuiden van het gebied van de stam Dan (Tonkpi) ligt de regio Cavally met als hoofdstad Guiglo. Ds, Gayé, de regionale leider van de traditionele protestantse kerk in die streken (de UEESO, een evangelische kerkgemeenschap in de Sud-Ouest van Ivoorkust) is een visionair met wie we graag willen samenwerken. Zoals we onder de Danieten werken, willen we ook te werk gaan in de Cavally. Binnenkort zal ons team minstens 40 medewerkers van ds. Gayé uit die regio trainen; we zullen daar ook andere belangstellenden voor uitnodigen. Ook hen zullen we van nazorgbrochures voorzien, net als het gebied van de stam Dan.

                In het stamgebied Dan kwam er een uitnodiging van de predikant van de grootste kerk in de stad Man om ook daar en in de omgeving van de stad hetzelfde werk op te zetten als we elders doen. Naast de al genoemde uitbreiding van ons werk naar Bin-Houye zijn ook de eerste stappen gezet door ds. Alfred Zranpiemi om ons werk te verbreiden naar het aangrenzende gebied van Liberia, waar ook de stam Dan woont.

Sociaal werk en hulpverlening

Ons visvijverproject loopt goed. We vonden twee zeer gedreven ‘leerjongens’, beide vaders van gezinnen en zeer gemotiveerd. Helaas waren de eerdere kandidaten voor dit werk ongeschikt.

Een meisje dat we een jaar geleden aan een korte ketting vastgebonden vonden in haar eigen vuil (wegens een psychische ziekte) is door onze hulp genezen en kan (vrijwel) zelfstandig leven en werken. Van haar genezing gaat een groot getuigenis in haar wijk van Teapleu uit.

Verschillende mensen hebben we geholpen en willen we ook nu weer helpen aan medische zorg.

Drukwerk en Bijbels

Eindelijk hebben we dan het geluk dat we een drukker gevonden hebben die tegen zeer concurrerende prijzen onze nazorgbrochure kan drukken, die we eerst vanuit Nepal lieten komen. Uiteindelijk blijft de prijs lager (alle kosten inbegrepen) dan tot hiertoe. We laten 5000 exemplaren drukken. De brochures zijn bijna op. Waarschijnlijk is er ook een nieuwe druk nodig van de brochure Gemeentegroei (in het Frans natuurlijk). Daarover wordt later beslist.

                We waren zo gelukkig een overgebleven hoeveelheid Bijbels te kunnen opkopen voor 2,70 euro per stuk. Datzelfde bedrag waren we bijna ook kwijt aan gratis Nieuwe Testamenten die we dit jaar naar Ivoorkust verzonden aan vervoerskosten en inklaringskosten. Maar dit keer zonder alle gezeur met de douane… We verkopen de Bijbels in arme gebieden voor een laag bedrag (1,52 euro). Weggeven betekent dat ook allen die de Bijbel nooit zullen gebruiken er één willen hebben. In rijkere streken verkopen we die Bijbels tegen de kostprijs. Dus voor relatief weinig geld kunnen we veel Bijbels verspreiden. Waar we maar noemen dat we Bijbels hebben, ontstaat er een wedloop op.

Autoriteiten

We zouden een heel stel autoriteiten ontmoeten. Uiteindelijke resultaat is dat we geen enkele hebben van hen gesproken. De minister is inmiddels ontslagen, de oud-gouverneur was ziek en de burgemeester van Zouan-Hounien was weg. Maar alle medewerkers van het stadhuis van Z.-H. kwamen samen om uitgebreid mijn verslag over de herkomst van de stam aan te horen. Alles werd voor de burgemeester opgenomen, op zijn uitdrukkelijke verzoek. Velen vragen om een brochure over dit onderwerp, die ik ook hoop te schrijven. Ik heb veel nieuwe feiten over de reis en de herkomst van de stam Dan ontdekt de afgelopen maanden.

T.W.R. en radiouitzendingen in het Yacouba

T.W.R.-Nederland is erin geïnteresseerd om een wervingscampagne te houden voor geld voor uitzendingen in het Yacouba, de taal van de stam Dan. Maar sinds september komt er maar geen bericht van T.W.R.-West-Afrika. Eerst was er iemand ziek. Alles gaat in Afrika langzaam. Ik heb er div. keren over geschreven. Onze werkers hebben het team van T.W.R. aangesproken, maar nog steeds geen vooruitgang. Het lijkt wel of de T.W.R.-mensen van West-Afrika geen beslissingen durven te nemen. Eventueel kunnen we een alternatieve route lopen, maar dan zonder T.W.R., met behulp van Radio Fréquence Vie, een soort Ivoriaanse EO. Kosten: 3500 euro voor 3 maanden uitzendingen over 3 FM-stations van per week 30 minuten.

Conclusies

Het werk in Ivoorkust groeit en de leiders worden erg kundig. Het aantal medewerkers in de nazorg groeit, en de kerken in de omgeving beginnen ons voorbeeld na te volgen. Er moet organisatorisch veel werk worden verzet in de omgeving van Zioguineu t.w.v. de nazorg en voor nieuw werk in Guiglo en misschien Liberia. We moeten ook investeren in vervoer o.a. voor onze medewerkers. Zowel in Teapleu (Simon), Zouan-Hounien (Paul) als in Zioguineu (Gondo) zijn motoren nodig (2e hands) om de voortgang van het werk niet in gevaar te brengen.

                We merken steeds meer dat de nazorgwerkers en hun groepen ook zelf weer evangelisatiewerk gaan doen, waardoor het aantal nieuwe gelovigen flink stijgt. Het afgelopen half jaar zijn ongeveer 50 mensen gaan geloven door hun inzet.

Bram Krol

06-02-2017