aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis naar NEPAL, febr./maart ’17 van Bram Krol

Stichting Facilite

 1. Inleiding

Een prima reis, waarin we onze doeleinden weer een heel stuk verder konden realiseren. Geen problemen van belang, behalve dan wat ter sprake komt in punt 6, het aanstaande aftreden van onze nationale directeur Dhruba. Ook daarvoor is een oplossing in zicht.

Ons werk loopt goed, en naast de beginnende (en voortgaande) volksbeweging in Sarandara in het verre oosten van Nepal lijkt iets dergelijks op gang gekomen in Bhojpur en omgeving. In alle andere gebieden gaat de groei gestaag verder. Gedurende deze reis zagen we 17 mensen zich toewijden aan Christus.

 1. Kerkopening in Peltimari

Door de inzet van Dev, onze parttime werker in Peltimari, dichtbij Damak, is daar een groeiende geloofsgemeenschap. Hij heeft grond ter beschikking gesteld voor een kerkje. Het bamboekerkje, dat twee jaar geleden werd gebouwd, is vervangen door een sterkere en iets grotere constructie van een betonnen fundering en palen met een golfplaten dak. De wanden zijn nog van een bamboe vlechtwerk gemaakt. Het kerkje mochten we deze reis inwijden, met veel bezoekers. De burgemeester, die we vorig jaar een Bijbel cadeau deden, gaf een toespraak doorspekt met bijbelteksten, waaruit bleek dat hij de Bijbel goed bestudeerd heeft en dat hij achter de bijbelse boodschap staat. Hij riep de aanwezigen allen op de weg van Christus te volgen.

            In dezelfde plaats woont ook Rajendra, die echter wat zwak blijkt in zijn werk, vooral in enkele dorpen ten westen van Peltimari. We besloten hem nog 3 maanden te geven onder leiding van Santosh om zijn capaciteiten ten volle te laten zien. Geen verbetering? Dan moeten we de samenwerking stop zetten.

 1. Gemeentegroei conferentie in Barakote

In Barakote (2 km. slechts ten oosten van Peltimari en over de weg 11 km. van Damak) hielden we een Gemeentegroei conferentie met ong. 45 deelnemers, onder wie 12 predikanten. De sfeer was goed, evenals de organisatie. 

 1. Uitbreiding van ons werk in Bhojpur

In het district Bhojpur, in het noord-oosten van Nepal, hebben we sinds 3 jaar contacten. Sinds 2 jaar werken we er met (nu) 2 parttime evangelisten in het iets ten zuiden van het stadje Bhojpur gelegen dorp Taksar (naast de lokale landingsstrip). Er kwamen daar 4 mensen tot geloof, die werden toegevoegd aan de groep van 24 gelovigen, die samenkomt in een zaaltje in het huis van onze werker Tej. Daarnaast is er een nieuw werk gestart in een dorp op 4 uur lopen afstand, Tilar. 10 dagen vóór onze komst waren daar contacten gelegd met gelovigen uit 2 gezinnen (in India tijdens hun werk daar bekeerd), die sinds een half jaar resp. 2,5 jaar in Tilar wonen. Twee mensen waren toen tot geloof gekomen. Nu werden daar weer 5 anderen aan toegevoegd (allen Tamangs), terwijl er wel 15 of meer mensen te kennen gaven ook christen te willen worden. Tijdens ons bezoek kwamen we te weten dat in nog weer een ander dorp (5 uur lopen van Taksar en even ver van Tilar) recentelijk 5 gezinnen tot geloof zijn gekomen. Ze vragen onze hulp, want ze weten niets van de Bijbel en kennen geen enkel gezang. We zien in Bhojpur nu ook een doorbraak komen onder de meerderheidsgroep, de Newari, die over het algemeen stugge boeddhisten zijn. Twee van hen mocht ik dopen.

 1. Contact met de Kiratibeweging

We bezochten Larumba en de Kirati goeroe. Zeer prettige sfeer. Het gesprek over geestelijke zaken en de dogma’s van de Kirati (voor zover die er zijn) begint op gang te komen. We staan zij aan zij tegen een beperkende godsdienstwetgeving, die onder pressie van India in Nepal geldt (maar nauwelijks wordt toegepast). Tijdens ons bezoek kwam een meisje van 15 tot geloof, een zeer intelligente jonge dame, die naar ons toekwam met maar één wens: De verlossing door Christus te leren kennen. Het afgelopen jaar is dichtbij het hoofdkwartier van de goeroe een kleine christelijke gemeenschap ontstaan.

 1. Leiderschap

Tot hiertoe heb ik er niet over gesproken, maar al langere tijd wist ik dat Dhruba zich ten volle aan het predikantschap wil wijden. Maar nadat de tweede leider, Norbu, als Bhutanese vluchteling verplicht naar de USA is vertrokken, dreigen we nu ook Dhruba te verliezen. We hebben erover gesproken en gebeden, en gehoopt een geschikte kandidaat te vinden om Dhruba te vervangen. Omdat het om een leiderschapszaak gaat, is dit iets waar het Nederlandse Facilite bestuur over moet beslissen. Het Nepalese bestuur gaat inmiddels accoord met de oplossing die gevonden werd. Ds. Surya Vishnukarma (32) uit Kathmandu, die veel ervaring heeft met zendingswerk doordat hij enkele jaren als evangelist onder hen gewerkt heeft in Maleisië, heeft de roeping om in eigen land zendingswerk te doen. Hij heeft een theologische opleiding genoten in India, spreekt goed Engels, vertaalt perfect en communiceert goed. Bovendien is hij een oude vriend van onze leider Santosh Ranapaheli uit Damak. Voorstel: Minstens drie maanden, eventueel te verlengen tot zes maanden, Surya laten meewerken met Dhruba, om, als dat wederzijds bevalt en ook goed wordt ontvangen door onze andere werkers, hem de plaats van Dhruba te laten innemen. Als derde leider zouden we ds. Saroj Chhettri kunnen vragen uit Kathmandu, die redelijk Engels spreekt en die ons werk goed kent. Hij leidt het zendingswerk in de buurt van Benares. Hij heeft daar interesse in getoond. Dhruba is bereid secretaris van het Facilitebestuur in Nepal te blijven en op conferenties te spreken. 

 1. Strategische samenwerking

We hadden enkele contacten met partners voor samenwerking. Ten eerste spraken we uitgebreid met de vertegenwoordiger van de Pioneers in Nepal, de Australiër David Tennen en zijn vrouw. Onze visies zijn vrijwel gelijk. Met ds. Dinesh Sunuwar, voorzitter van het bestuur van een kerkengroep die ontstond onder de Sunuwarstam (Kirati!), met de naam Bethlehem Churches, hebben we afspraken gemaakt voor een verdere samenwerking. Het betreft een gemeenschap die het meest weg heeft van onafhankelijke baptistengemeenten. Ze zijn vooral te vinden in het gebied ten zuiden van de Mount Everest, maar zijn nu bezig zich uit te breiden in andere gebieden. Na een conferentie in hun midden, 3 jaar geleden, is er een kleine opwekking geweest die erin resulteerde dat ze groeiden van 16 naar nu 31 gemeenten. Afspraken met andere gemeenschappen zullen volgen. En met de stichting van de voorzitter van het Facilitebestuur in Nepal (die bezig is met opleidingen voor gemeentestichters en gemeentestichting) zijn plannen in de maak voor samenwerking. Ook hun visie stemt goed overeen met die van ons. 

 1. E.F. etc.

Deze reis veel contact gehad met de H.E.F. (Himalayan Evangelical Fellowship), waartoe o.a. Santosh behoort (parttime) en waarvan Dhruba de bestuursvoorzitter is. Dit mede omdat een meisje uit Nederland (Esmeralda) 5 maanden met hen heeft gewerkt, als lerares op een overheidsschool en als hulp in een meisjesinternaat. Haar opmerkingen hebben nu al enkele belangrijke wijzigingen in hun werk met het internaat teweeg gebracht. De laatste 2 weken van mijn bezoek aan Nepal is ze met ons meegereisd om iets van het zendingswerk te beleven. Met de H.E.F. zijn we in overleg om iemand die zij als evangelist willen aanstellen (maar waar het geld voor ontbreekt) te vragen voor parttime evangelisatiewerk in Sarandara. Ekraj Limboo is van Kirati afkomst, kent de cultuur en een beetje de stamtaal, is een gedreven evangelist en een goede zanger en gitaarspeler. We bekijken om hem 2 weken per maand voor ons te laten werken, en 2 weken per maand voor de H.E.F. (music ministry). Hij is bereid naar Sarandara te verhuizen (vanuit Ilam). 

 1. Omgeving Damak

In Damak en omgeving zien we een goede groei in Balamvita, Dhimdime en Topgachi. In de eerste plaats mocht ik 4 nieuwe geklovigen dopen. Daar vanuit is ook een gezin in een ander Santalidorp tot geloof gekomen, waar we willen pionieren. Er is wat groei in Hattileeda, stabiliteit in Bandana (waar Rajendra werkt) en een lichte groei in Oorlabari (werker Ruben). Maar daar zijn enkele positieve nieuwe ontwikkelingen, zoals veel nieuwe contacten. De kleine gemeente loopt er heel goed. 

 1. Werk in Uttar Pradesh en Bihar (India)

Met ds. Suresh Marandi uit Biratnagar en enkele evangelisten en vrijwilligers hebben we overleg gehad over een herstart van het evangelisatiewerk in Bihar. Dat is moeilijk en gevaarlijk door vervolgingen. Hij heeft enkele vage plannen die nader worden uitgewerkt.

De evangelist voor Benares, Ram Nath Gautam, was voor bankzaken in Kathmandu. Toen hij 2 jaar geleden begon, waren er 4 christenen in het gebied waar hij werkt. Nu zijn er 125 en misschien zelfs al 150 (in één dorp is een beweging naar Christus gaande). Dat is heel bijzonder. 

 1. Slot

De reis werd volbracht binnen het opgestelde budget. Het werk loopt goed, de verhoudingen zijn prima en voor de toekomst zijn er open deuren. Surya zou graag in Tibet iets willen opzetten. In Sarandara, Tilar, Taksar en Peltimari zijn veel mensen op weg naar het geloof in Christus, zoals de zoon van een hindoepriester in Taksar die ons opzocht om een Bijbel te krijgen, of de locoburgemeester van Sarandara.  Mijn studie van hindoefilosofie begint vrucht af te werpen. Velen vinden dat prachtig en dat leidt veelal tot een serieus gesprek. Ook onze medewerkers vinden het leerzaam.

 

Bram Krol

 17 maart 2017