aelv-3.jpg

VERSLAG REIS NAAR IVOORKUST, juni/juli 2017, Bram Krol

Een rustige reis met uitstekende conferenties over Gemeentegroei. We konden ook constateren dat de nazorggroepen sterk toenemen in wijsheid en eigen initiatief. De kerken beginnen ons voorbeeld nu over te nemen. De radio-uitzendingen in de Yacoubataal worden door duizenden met grote interesse gevolgd. Er komen veel reacties binnen en velen komen erdoor tot geloof. Het bleek opnieuw dat het werken op twee niveaus (pastorale cursussen om het kerkelijke leven te beïnvloeden en evangelisatiewerk aan de basis) bijzonder effectief is en een krachtig getuigenis laat horen. La Fondation Facilite trekt in Ivoorkust alom de aandacht en heeft een goede naam.

            De reis was gemakkelijk en aangenaam. Ik maakte dit keer gebruik van mijn airmiles, en kon vanuit Schiphol vertrekken, i.p.v. met de trein naar Parijs, met tal van onzekerheden.

 

Conferenties Gemeentegroei

Conferenties hielden we in drie plaatsen: Béoumi, het geografische centrum van het land, Lakota en Agboville. In totaal hebben er 375 mensen aan meegedaan, onder wie ongeveer 150 predikanten. Elke keer lijkt het wel of het enthousiasme van de deelnemers toeneemt. De bijdragen van de teamleden zijn kwalitatief erg sterk geworden. Tijdens de conferenties nodigden we de deelnemers uit om samen met ons te evangeliseren van huis tot huis (eenvoudig te organiseren, zonder grote kosten, zoals bij campages). In Agboville gebeurde dat in een dorp op enkele kilometers buiten de stad, waar Philippe met een evangelisatiepost is begonnen in het dorp Grand Morié. Daar gaven 85 mensen aan Christus te willen volgen, bijzonder veel.

 

Werk onder de stam Dan

De helft van de reis was bestemd voor de stam Dan. Eerst onder een kleine Danitische nederzetting niet zo ver van Abidjan, een dorp met minder dan 1000 inwoners, Petit Danané geheten. Daar hielden we een kleine evangelisatiecampagne, maar werden gehinderd door de regen. Daar kwamen 36 mensen tot geloof. Charles zorgt voor de nazorg. Toen naar het eigenlijke woongebied van de stam in het verre midwesten van Ivoorkust. We zagen er 172 mensen aangeven Christus te willen volgen, de grootste groep in het dorp Boupleu (51). Eén dorp, waar vorig jaar nauwelijks evangelisatie mogelijk was omdat men met alle geweld de traditionele religie wilde vasthouden, heeft nu het best lopende nazorgwerk. Het dorpshoofd, dat dankzij ons ingrijpen genezen werd van een dodelijke ziekte, doet er zelf aan mee, en heeft uitgesproken dat hij wil dat zijn hele dorp (2000 inw.) het geloof vindt. Alleen leek het wel of de duivel juist tijdens ons bezoek van alles in het werk stelde onze bijeenkomsten te storen met onverkwikkelijke ruzies (buiten onze groep gelukkig). Buiten onze aanwezigheid gaat het evangelisatiewerk gewoon door, en komen er wekelijks meerdere mensen tot geloof.

 

Nazorgbrochure ‘Opbouw’ en Bijbels

Het team is erin geslaagd een prachtige, verbeterde, nieuwe druk uit te brengen van de Franse editie van Opbouw. Veel kerken zeggen ermee te willen werken, maar het overgrote deel van de boekjes wordt gebruikt in het gebied van de stam Dan, gratis. De mensen zijn daar erg arm. Wie geluk heeft kan anderhalve euro per dag verdienen door werk in de cacao-plantages. Hoe zouden ze ooit voor een brochure een euro kunnen neertellen, terwijl hun gezin al een week lang geen ei of vlees heeft gegeten?

            We hebben nazorggroepen in 50 plaatsen met meer dan 600 deelnemers. Verschillende van die groepen nemen uit eigen initiatief evangelisatiewerk ter hand.

 

Sociaal werk

Diverse mensen mochten we helpen om het ziekenhuis te bezoeken en genezing te vinden. Verder hebben we een uitstekend lopend werk met visvijvers. De ‘leerjongens’ bij papa Anatole zullen binnenkort hun eigen vijvers kunnen onderhouden en zo in hun inkomen voorzien. De vijvers van Anatole zijn uitgebreid en zien er goed uit. ‘Onze’ studenten zijn mensen met een gevoel van roeping voor dit werk. Het is flink aanpakken, maar zo kunnen ze wel een bestaan opbouwen. Er is veel vraag op de markt naar vis.

 

T.W.R. en radio-uitzendingen

In Abidjan hebben we een bespreking gehad met de directeur voor West-Afrika van Trans World Radio, Abdoulayi Sango. Het is onze wens dat T.W.R. bijstand zal bieden aan opnamen en uitzendingen via f.m.-kanalen in het Yacouba. Ze staan hier wijd voor open. Er lopen nu voor drie maanden uitzendingen, met een enorme luisterdichtheid. Drie /vier gezinnen scharen zich om een transistorradiootje (een grote luxe in dat arme gebied!) Veel reacties! Van ongeveer 15 mensen weten we dat ze het geloof hebben gevonden, zich hebben laten dopen en lid van een kerk zijn geworden door deze serie uitzendingen (die ruim 2 maanden gaande waren toen ik het land verliet.) Dat is heel bijzonder. We moeten geld en wegen vinden om deze uitzendingen voort te zetten.

 

Nieuwe projecten/kinderbijbels

Er dienen zich nieuwe projecten aan. Zieken, zoals de ernstig zieke vrouw van ds. Alfred Zranpiemi, onze noeste vrijwillige medewerker in Bin-Houye. We moeten haar helpen (morele plicht) om een operatie in Abidjan te ondergaan. Anders zal ze sterven. Alfred is inmiddels ook begonnen met enig werk over de grens in Liberia. We hebben via hem eventueel een werker voor dat land gevonden, een Ivoriaan die een theologische opleiding volgt in Liberia en goed Engels spreekt. Hij is een Daniet uit de grensstreek.

            Kinderbijbels. Via een christen-drukker en uitgever in Caïro doet zich de kans voor om vrijwel tegen kostprijs prachtige kinderbijbels te laten drukken, tweetalig, Frans – Yacouba, bestemd voor jongere kinderen. Dit zou een enorme ondersteuning betekenen voor de kerken en de evangelieverkondiging, in een gebied waar een boek een zeldzaamheid is. De kerken vinden het een zeer goed idee. Dit moet gepaard gaan met leesprojecten, ondersteund vanuit de kerken, om de mensen de gewoonte van het lezen van de Bijbel/kinderbijbel bij te brengen. Ook heeft deze uitgever een kinderbijbel (in het Frans) voor kinderen van een iets oudere leeftijd, geschreven door Josh McDowell, bekend van Campus Crusade for Christ (Agapè). Deze Bijbel willen we aanschaffen, om die tegen een laag bedrag in de steden te verkopen, zodat we er uiteindelijk niet aan verdienen maar er ook niet op verliezen. Het team ziet het helemaal zitten, hoewel dit veel extra werk gaat opleveren.

            Door een elektronisch defect is de motor van onze auto zodanig gehavend, dat het beter is hem te vervangen door een ruilmotor. Onkosten: ongeveer 3000 euro. Heel spijtig, temeer daar ons team er erg zuinig op is.

            En dan natuurlijk: de radio-uitzendingen met T.W.R.

Verder is er voor de naaste toekomst nodig: een generator met microfoons en geluidsapparatuur en een nieuwe brochure (origine stam Dan). Deze opent vele deuren, vooral onder leiders en intellectuelen.

 

Studie naar de origine van de stam Dan

Ik ben bezig met het schrijven van een wetenschappelijk artikel in het Engels over de origine van de stam Dan en historische Joodse invloeden in Afrika. Een populauire  samenvatting daarvan maakte ik in het Frans, voor gebruik in Ivoorkust. Verschillende autoriteiten (o.a. de burgemeester van de derde grote stad in het Dan-gebied (Zouan-Hounien) waren er erg over te spreken. Er staan zaken in die niemand in Ivoorkust zelfs maar kan weten. Er zal een brochure van gemaakt worden, nadat het Frans is gekuist.

            Een nieuwe ontdekking van nme, namelijk dat de ‘kamerling’ waarschijnlijk afkomstig was van de stam Dan, schokte de kerken en bracht een enorme positieve deining te weeg in Ivoorkust ‘Verre Westen’. “Jullie waren de eersten in Afrika!”

 

Conclusies

De ontwikkeling van ons werk (heel positief en op natuurlijke wijze) vergt meer en meer geld. Het is beter deze ontwikkeling te volgen, dan ons werk te bevriezen op het huidige niveau. Er zijn zulke geweldige open deuren. Bovendien zijn we zodanig georganiseerd, dat we veel doen met vrijwilligers (en verder deeltijd- en projectmedewerkers)uit de kerken, waardoor we veel werk kunnen verzetten voor weinig geld.

            Voor een volgende reis heb ik het team suggesties gegeven om de onkosten nog wat verder te drukken, vooral voor de conferenties. We kunnen eerst nog wat meer nadruk leggen op evangelisatie en nazorg.

            De verdere ontwikkeling van ons werk zal meer geld vergen dan tot hiertoe. We moeten zoeken naar middelen en wegen in Nederland, om ons jaarlijkse inkomen aan giften te verdrievoudigen… (!) Dat is een enorme uitdaging, maar niet onmogelijk. We hebben een verhaal, enorme zegeningen en een goed lopend werk voor heel weinig geld, vergeleken met andere zendingsorganisaties. Dat moeten we uitbuiten.

Bram Krol

23-08-2017