aelv-1.jpg

Verslag van de reis van Bram Krol naar Ivoorkust, januari/februari 2018

 

Gemeentegroei

Een drukke reis, gezegend en bijzonder inspirerend. 3 Gemeentegroei conferenties in kleinere steden (20 á 35.000 inw.), met max. 55, 105 en 56 aanwezigen per lesdag in Bongouanou, Saïoua en Bonoua. Vooral in Saïoua in het westen was er een enorme belangstelling en daar kwam ook de sous-prefet een paar uur meeluisteren. Veel boeken verkocht, vooral in het relatief wat rijkere Bonoua, niet zo ver van de grens met Ghana.

 

Kinderbijbels

Er is in het hele land een schreeuwende behoefte aan kinderbijbels. Die zijn in het land onbetaalbaar duur. We hebben gesproken over de tweetalige kinderbijbel (4-8 jr.) die in Egypte wordt geproduceerd en de Franse kinderbijbel voor de oudere kinderen (8-14 jr.) Vor beide is er een enorme markt, mits de prijzen kunnen worden gehanteerd die de drukker bij grote aantallen kan bieden. Daarmee worden kinderbijbels opeens 7 tot 10 keer goedkoper dan ze nu zijn, waardoor mensen ze niet kunnen aanschaffen. We hebben besloten dat ook de tweetalige kinderbijbel tegen een laag bedrag verkocht gaat worden, omdat anders hele dorpen ‘m willen hebben, maar misschien zonder er een goed gebruik van te maken. Voorgestelde verkoopprijzen: Tweetalige kinderbijbel: E 1,35; Franse kijnderbijbel: ongeveer 5 euro, al naar gelang de prijzen voor expediitie en douanekosten. Daarmee wordt de laatste ‘zelfvoorzienend’.

 

Evangelisatie

Onze aandacht verschuift steeds meer van evangelisatie naar nazorg. Maar trijdens de cursussen o.a. willen we aan gemeenten laten zien hoe ‘gemakkelijk’evangelisatie is, en wel de meest eenvoudige vorm: huis-aan-huis evangelisatie. Ook kleine campagnes, zoals in het grote dorp Grand Morié, waar we een half jaar geleden een grote doorbraak meemaakten. Alles bij elkaar zagen we 514 mensen aangeven Christus te willen volgen, waarvan 40% in het stamgebied Dan en 30% in Grand Morié (50 km. ten noorden van Abidjan).

Nazorggroepen

Tussen de 1000 en 1200 mensen doen mee met onze nazorggroepen, in 50 á 55 dorpen verdeeld over vier districten. We hebben 12 goed getrainde nazorgwerkers, merendeels vrijwilligers, voor een deel projectsgewijze betaalde werkers. Het eerste werk in Liberia is ook een feit. De groepen evenals de werkers ontwikkelen zich snel en goed, vooral rondom de kernen Téapleu en Zioguineu. In Bin-Houye is alles nog bezig goed op gang te komen, in Zouan-Hounien zien we vooral in het zuid-westelijke gedeelte goede groei/stabilisering. Sommige nazorggroepen en deelnemers aan de nazorggroepen worden collectief of privé evangelisten. Honderden mensen zijn tijdens onze afwezigheid tot geloof gekomen, en in twee plaatsen zijn daardoor nieuwe groepen gestart. Uit Man kregen van een predikant met een regionale functie het verzoek om ook hem en enkele medewerkers te vormen in de omgang met dergelijke bijbelstudiegroepen. Op twee plaatsen zijn gemeenten voortgekomen uit ons werk, in dorpen zonder christelijk getuigenis. Deze zijn gesticht onder verantwoordelijkheid van kerken uit de regio.

              De nazorggroepen hebben zelf lokale comités opgezet, die ervoor zorgen dat de mensen op gezette tijden samen komen. Deze comités zijn breed interkerkelijk.

 

Radio-uitzendingen

Voor de stam Dan willen we graag dat de radio-uitzendingen, die we bij wijze van proef 2x een kwartaal hebben gehouden, worden hervat. Deze uitzendingen zijn zo populair, dat mensen er massaal naar luisteren, wat geleid heeft tot de bekering van enkele tientallen. Trans World Radio wil dit aanpakken, en zeer binnenkort zullen de uitzendingen voor de duur van minstens 2 jaar hervat worden.

 

Sociale projecten

Deze hebben twee rubrieken: economische projecten en noodhulp. Bij de eerste groep horen drie visvijverprojecten. De trainees werken nu zelfstandig en hebben hun eigen projecten annex inkomen. Het oudste project is helemaal zelfvoorzienend, de twee andere hebben nog een lichte financiële ondersteuning nodig, maar kunnen binnen een jaar geheel zelfvoorzienend zijn. Elk project met visvijvers voorziet 2 á 3 gezinnen (die voordien geen eigen inkomen hadden) aan inkomen.

              Noodhulp: Onvermijdelijk lopen we aan tegen medische en sociale noodgevallen. Vaak kunnen mensen zelfs een eenvoudige uingreep of niet al te dure medicijnen niet betalen. Ook onder onze directe medewerkers is hulp nodig. De medische kosten beginnen de pan uit te rijzen, maar we kunnen degenen met wie we in contact komen niet aan hun lot overlaten. Voor een meisje met psychiatrische problemen is een groot bedrag nodig (ruim 1000 euro), en ook voor haar moeder, duie dezelfde problemen heeft. Hier en daar doen we iets (het betreft 8 verschillende mensen!) Maar we zitten aan de grens wat er voor ons mogelijk is.

 

Conclusie

Werkers en werk ontwikkelen zich goed. Onze Fondation Facilite Côte d’Ivoire heft een goede naam, vanwege de zeer gewaardeerde cursussen over Gemeentegroei en voor het opzetten van kleine groepen. Kenmerkend voor deze reis waren vooral twee gebeurtenissen. In Zioguineu groeide het aantal deelnemers aan de nazorg van 12 naar 58! In het dorp Bapleu (bij Téapleu) kwam een half jaar geleden Bonaventura tot geloof. Hij werd gegrepen door de bijbelstudies. Zelfstandig ging hij evangeliseren in een dorp op 12 km. afstand. Daar kwamen 20 mensen tot geloof, en sinds de tweede week van februari is daar ook een bijbelgroep.

 

Bram Krol

12-02-2018