aelv-2.jpg

Verslag van de reis van Bram Krol naar Ivoorkust, juni/juli 2018

 

Conferenties Gemeentegroei

Zoals meestal waren er drie conferenties over Gemeentegroei, en wel in de steden Daoukro, Tamasale en Grand Lahou, met resp. 60, 70 en 31 deelnemers. In Grand Lahou heerste eerst een groot wantrouwen, wegens slechte ervaringen met conferenties van anderen, maar de stemming sloeg geheel om ten goede. De regen speelde ons deze keer parten. De evangelisatie-activiteiten leden daaronder. Alleen in Daoukro konden ze doorgaan tijdens de conferentie. Dat resulteerde in 90 (!) nieuwe gelovigen, de opzet van nazorgstudies en een interkerkelijke evangelisatiegroep.

 

Kinderbijbels

We hopen in de behoefte aan kinderbijbels voor de stam Dan te kunnen voldoen. Er wordt met smart op gewacht. We hebben een eerste goede contact met een organisatie die ons misschien wil helpen bij het binnen krijgen van het benodigde bedrag (54.000 euro).

 

Brochure over de herkomst van de stam Dan

De proefeditie met een verslag van de herkomst en zwerftochten van de stam Dan werd overal goed ontvangen. Dit is een krachtig middel om leiders uit de politiek, wetenschap en de kerken met ons mee te krijgen.

 

Vierde druk brochure ‘Gemeentegroei’

De eerste exemplaren van de vernieuwde vierde druk van de brochure ‘Gemeentegroei’ - die we uitdelen tijdens de gelijknamige cursus - kon ik meenemen naar Ivoorkust. Oplage 3500 exemplaren.

 

Evangelisatie en nazorg

In het stamgebied Dan werken we al in 70 plaatsen. In de meeste daarvan zijn vaste nazorggroepen (55), soms zelfs twee. Die groepen ontwikkelen zich nu tot evangelisatiekernen. Vaak trekken ze andere belangstellenden aan, vaak ook trekken die groepen er op uit naar omringende dorpen. Vijf van de nazorggroepen zijn erg groot. Ze zijn te vinden in dorpen zonder kerk en willen uitgroeien tot een gemeente. Ook elders in het land, in Daoukro (nieuw), Guiglo en Grand Morié bij Agboville hebben we nazorggroepen. We evangeliseerden dit keer in 6 dorpen in het stamgebied Dan. We bezochten zes nazorggroepen. Daarbij kwamen een heel aantal belangstellenden tot geloof. Verder zagen we ook in Daoukro (al vermeld in de eerste alinea) en tijdens een kerkdienst met veel buitenstaanders in Dabou (30 km ten westen van Abidjan) mensen tot geloof komen.

In de buurt van Mapleu (ten noorden van Danane) is de emerituspredikant ds. Buen begonnen met nazorg. Hij heeft daar ook enkele jongeren in zijn kerk voor gevormd. Ds. Alfred heeft aan 14 mensen deze zelfde vorming gegeven. Hij woont in het verre zuiden van zijn stamgebied. Hij wil in alle 33 dorpen in zijn canton evangelisatie+nazorg opzetten (interkerkelijk).

In totaal gaven deze reis 372 mensen te kennen Christus te willen volgen. Zij gaven hun namen op voor de nazorg. Onder hen zijn twee dorpshoofden.

 

Radio-uitzendingen in het Yacouba

Voor de stam Dan begonnen – nog tijdens ons bezoek - op 1 juli de evangeliserende uitzendingen van Trans World Radio. Hun taal heet: Yacouba. Meteen met de eerste uitzending kwam een luisteraar tot geloof, die dat aan ds. Alfred Zranpiemi meldde. Hij woont vlak bij één van onze nazorgwerkers, en is door hem opgezocht.

 

Sociale projecten

Onze drie visvijverprojecten lopen als een trein. De andere hulp is noodhulp. Een moeder en dochter met psychiatrische problemen maken het nu goed. Verder wat noodgevallen in Daoukro (een student met een chronische blindedarmontsteking, maar zonder geld voor een operatie). We helpen de vrouw van een dorpshoofd met longproblemen. Het geld ontbrak hun zelfs voor een onderzoek in het ziekenhuis. Verder: Onze eigen medewerkers hebben ook af en toe gezondheidsproblemen. Eén van hen moet worden geholpen aan een buik- en navelbreuk. De vrouw van een andere medewerker heeft gynaecologische problemen. Dat vergt veel van onze kas!

 

Liberia

Op twee plaatsen in Liberia zijn onze werkers begonnen te werken met evangelisatie en een eerste opzet voor de nazorg. Die werkers zijn ds. Alfred uit Bin-Houye en dorpshoofd Tany in het district Zouan-Hounien. We zijn dringend toe aan een Engelse vertaling van ons nazorgmateriaal.

 

Conclusie

Al ons werk in Ivoorkust loopt bijzonder goed. De Fondation Facilite Côte d’Ivoire heeft een goede naam. Het is nu zaak om meer leiders aan te trekken, om vooral de 18 werkers voor de nazorg goed te begeleiden. Het is de bedoeling dat ze hun werkterrein naar het noorden toe uitbreiden.

Onze werkers moeten veel reizen. Het ‘openbare vervoer’ is langs de zandpaden beperkt tot taxi-motors, maar die zijn lang niet altijd beschikbaar. Daarom hebben twee van onze werkers motorfietsen (tweedehands) nodig om goed te kunnen werken. Ze verliezen teveel tijd aan het wachten op vervoer.

Het was een uitstekende reis. Onze leiders in Ivoorkust groeien naar meer initiatief en inzicht en ze ontwikkelen hun leidinggevende vermogen.

 

Bram Krol

11-07-2018

 

 

Bij kaartje: Rechtsboven: Daoukro

Daaronder: Tiassale

Aan de kust: Grand Lahou

In het westen (links) hartland stam Dan, met als hoofdstad Man