aelv-3.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar de Democratische Republiek KONGO, juli/augustus 2018

 

Inleiding

Een aangename reis naar een onaangenaam land, waar je meerdere keren per dag wordt lastig gevallen door politie en inlichtingendiensten, omdat ze geld van je willen aftroggelen. Maar de andere kant: Een land dat wagenwijd open staat voor het Evangelie, en waar je tallozen tot geloof ziet komen. Cursussen en evangelisatie stonden op ons programma, en het belangrijkste doel was: Het opzetten van nazorgbijbelgroepen. Dat is goed gelukt. Er reisde een jongen mee van 19, Hendrik Algra uit Eindhoven, die graag het zendingswerk van nabij wilde meemaken. Hij paste zich uitstekend aan, was van grote waarde en sprak gelukkig ook wat Frans.

Gemeentegroeiconferenties

Op het verzoek van de vice-voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk (De ECC: de Eglise du Christ au Congo, een paraplu-organisatie van tal van denominaties met tegen de 30 miljoen mensen) hielden we eerst conferenties voor in totaal 400 predikanten ( en andere kerkelijke leiders) in Kinshasa en in de noordelijke stad Gemena (op de weg naar de Centraal Afrikaanse Republiek). Daarna volgden nog dergelijke conferenties in Mukedi (Kwsilu) en Pont Loange (Kasaï Central), met 105 deelnemers, onder wie de helft predikanten. De leiding van de ECC is onder de indruk van de kwaliteit van onze conferenties, en wenst dat we alle (bijna) 100.000 predikanten die cursus laten volgen!

Evangelisatie

Geen grote en dure campagnes, maar huis aan huis evangelisatie. Verder ook oproepen in kerken om het heil in Christus te aanvaarden. Door die twee manieren van werken zagen we in totaal 929 mensen aangeven dit te willen. Dan hebben we slechts hen meegerekend, die naam en adres opgaven, of die bij de kerken bekend waren. Het totale aantal lag zeker nog enkele tientallen mensen hoger. Door deze vorm van evangelisatie gaven we een voorbeeld, dat elke kerk gemakkelijk kan navolgen. In Gemena, Kikwit, Mukedi en Pont Loange zijn nu evangelisatieteams samengesteld, die het werk voortzetten.

Nazorg

We hebben moeten concluderen, dat er met massale samenkomsten wel meer mensen aangeven dat ze willen gaan geloven, maar uiteindelijk komt slechts een klein aantal onder hen in de kerken terecht. De nazorg na de campagnes is gedoemd om te falen, omdat alle nadruk op de organisatie van de campagnes valt. Nu wilden we ervoor zorgen dat de kersverse gelovigen (en belangstellenden) in nazorgbijbelstudies worden opgevangen. We hebben daar ook mensen voor gevormd in Gemena, Mukedi en Pont Loange. In totaal 140 mensen hebben daaraan deelgenomen. In Kikwit en Masi Manima zullen Luswa en Richard mensen voor deze taak vormen. In Kinshasa begint ds. François Mufokoto met een nazorggroep. Het is waarschijnlijk dat er nu al 60 à 70 kleine nazorggroepen gevorms zijn en dat aantal zal nog groeien.

Bijbels en drukwerk

Er zijn bijna geen Bijbels te verkrijgen. Eigenlijk alleen in Kinshasa is er een voorraad. Maar de porijzen voor de Bijbels liggen hoog. Franse Bijbels: 10 dollar. Bijbels in lokale talen: 11 dollar. Maar veel gezinnen verdienen hooguit 25 dollar per maand (te weinig om van te leven…) Een Bijbel is onverkrijgbaar – en indien verkrijgbaar: onbetaalbaar. Honderden mensen kwamen vragen om Bijbels. Via het hoofdkantoor van de ECC kunnen we mogelij goedkoop Bijbels invoeren. Ds. Nyamuke, de vice-voorzitter, probeert het Kongoleze Bijbelgenootschap zover te krijgen dat ze de rechten voor de druk van Bijbels in het Kikongo en Lingala ook aan ons willen geven voor een eenmalige drukgang.

Er is een enorme hoeveelheid nazorgboekjes nodig voor de mensen die aan de nazorggroepen deel nemen. (Zelf betalen? Dat kunnen de meesten echt niet…) Opnieuw zoeken we naar mogelijkheden deze in Kongo te laten drukken (wat door de hoge belastingen vrijwel ondoenlijk is…). Verder is een nieuwe, goedkope editie van de Franse uitgave van ‘Gemeentegroei compleet’ nodig.

Kerken/kerkdiensten

Ik heb gesproken in zeven reguliere diensten van protestantse gemeenten met in totaal 2700 bezoekers. Veel grote kerken. Verder een aantal evangelisatiesamenkomsten. In Kikwit is Luswa bezig twee dochtergemeenten te stichten, naast zijn gemeente, die 180 – 200 mensen per dienst trekt.

Sociaal werk

Hier en daar hebben we wat hulp geboden bij ziekte en problemen. Maar de noden zijn zo talrijk en het land is zo arm, dat het niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat.

Pygmeeën

Het team van pygmese evangelisten was (wegens ziekte en pensionering) teruggezakt tot één werker, die zich echter volkomen richt op kerkewerk in zijn eigen woongebied. Hij is voor ons daarom van weinig nut. De verantwoordelijkheid voor hem valt nu toe aan zijn kerkgenootschap. In de drie gebieden (op 500 - 650 km. van de domicilie van ds. Luswa) waar we de afgelopen drie jaar gewerkt hebben, zullen we een nieuw werk opzetten geheel naar onze visie. Daar zullen we ook werkers voor trainen uit die streken. Er is een grote gift hiervoor toegezegd.

Slotconclusie

De deuren van Kongo staan wijd voor ons open, mede door samenwerking met de hoogste kerkelijke autoriteiten. Maar de reizen in dat land zijn stiorend vanwege de autoriteiten. Veel politieke instabiliteit. De terugkeer van een politicus veroorzaakte reisverboden voor enkele dagen, bijvoorbeeld. Ook zijn er sociale spanningen. Zo verbleven we in een gebied waar een jaar tevoren mogelijk 30.000 doden zijn gevallen door stamonrusten, gepaard aan occultisme. Maar we hebben de kerken iets te vertellen en de mensen luisteren daar met bijzondere aandacht naar.

 

Bram Krol

20-08-2018

(Geen kaartje, dit keer)