aelv-3.jpg

VERSLAG van de REIS naar NEPAL, okt./nov. 2018 van Bram Krol

 

Een rotreis. De zgn. antibekeringswetten zijn in feite wetten om christenen te pesten en het leven voor hen onmogelijk te maken. Overal voel je de spanning, behalve in sommige grote steden en toeristenoorden. Ook ikzelf ben maar net aan arrestatie ontkomen; de plannen waren al gesmeed. Ieder die iets tegen het christelijke geloof heeft hoeft maar een vage aanklacht in te dienen, en de kans bestaat dat zijn slachtoffer voor 5 jaar achter de tralies verdwijnt. Slechts wie over voldoende steekpenningen beschikt is nog een beetje veilig. Daar kwam bij dat ik met ziekte tobde. Eerst een getrokken kies, nog in Ndl, toen ontstekingen door het hele lichaam en tot slot longontsteking en jicht. Het mag nog een wonder heten dat elk programmaonderdeel van het zeer drukke programma netjes kon worden afgewerkt.

Onze 28 werkers in Nepal en India maken het goed. We hebben financiële banden met 28 mensen, meestal parttime of projectsgewijs. 6 mensen (3 in Nepal en 3 in India) zijn volledig van onze betalingen voor hun kosten van levensonderhoud afhankelijk.

Ons leiderschapsteam in Nepal bestaat uit de predikanten Surya Sasankar (dir.) en Saroj Chhettri uit Kathmandu en evangelist Santosh Ranapaheli uit Damak. Er is een goed en sterk Nepalees bestuur van Stichting Facilite-Nepal.

 

School- en kinderprojecten in Oost-Nepal

Ooit begonnen we in Balamvitta onder de Santalibevolking met kinderwerk en bijles. Dat project loopt nog steeds. In die plaats is er een gemeente ontstaan (ruim 60 mensen). In het nabijgelegen Dhimdime kwamen, net als in Balamvitta, in oktober enkele mensen tot geloof. Daar loopt een vergelijkbaar project, met in beide plaatsen ruim 30 kinderen als deelnemers. Nieuw is eenzelfde project in Lakhanpur (slechts 2 km. van Damak verwijderd). 65 kinderen doen daar mee, het dubbele van wat werd verwacht. We hebben daar dringend een extra werker nodig. Er is een goed functionerend wijkcomité voor dit kinderwerk opgezet.

 

Evangelisatie en gemeenteplanting, omgeving Damak

De belangrijkste projecten zijn in Oorlabari en Peltimari, waar kleine gemeenten zijn gesticht (met 40 resp. 25 mensen). Peltimari heeft nu een nieuw, stenen kerkgebouwtje. Daar werkt evangelist Dev. Ruben, in Oorlabari, is bezig in een dorp op 12 km. naar het noorden een nieuwe fellowship te stichten. In Salakpur, waar we een half jaar geleden begonnen, is nu een gemeentetje met 35 gelovigen. Er zijn daar goede groeikansen. Santosh vond daar een achterneef, die een goede evangelist blijkt te zijn. Samen zijn ze nu al bezig 60 huizen met familieleden op te zoeken in Beltar (distr. Udaipur). Dat is een nieuw project. Dan is er Sarandara, ver in het noord-oosten in de bergen. De kleine gemeenschap daar van 20 à 25 nieuwe gelovigen en belangstellenden, gaat stabiel door. We hebben enkele maatregelen kunnen treffen voor een vergaderplaats, het opzetten van kinderwerk/bijlessen en dergelijke.

              T.a.v. Santosh zelf. Hij was parttime aan ons verbonden, maar besteedde de meeste tijd aan ons werk en kreeg daar ook ruim 60% van zijn inkomen van. Hij hoopt v.a. januari 2019 ten volle voor/met ons te werken.

 

NAZORG

Na een half jaar met kopieën te hebben gewerkt, zijn de onvolkomenheden er grotendeels uit, en kunnen we het nazorgboekje laten drukken (deze maand nog!) Het is een vertaling van wat we ooit in Nederland met Agapè gebruikten: Opbouw. Er is een schreeuwende behoefte aan in Nepal. Iets dergelijks, heel eenvoudig, gericht op mensen zonder enige kennis van de Bijbel, is er niet. We kregen al honderden bestellingen! Alleen al in west-Nepal, district Bardiya, denkt een team van 4 predikanten binnenkort 200 mensen nazorgles te kunnen geven! Het Nepalese werk zal snel in het Hindi worden vertaald voor onze werkers in Bihar en Uttar Pradesh (India). Voor de kosten van vertaling en druk is al een gift toegezegd! Deze opzet van de nazorg gaat ons werk ten zeerste beïnvloeden en zelfs de kerk van Nepal (+ India).

 

Gemeentegroei conferentie Bardiya

In het dorp Baansgadi (distr. Bardiya) hielden we een gemeentegroei-conferentie in een veel te klein kerkgebouwtje. (De zaal die we gehuurd hadden moesten we afzeggen. Daar wilde de politie ons arresteren wegens opruiïng en bekeringsactiviteiten…, de hele groep.) Er waren 40 zeer betrokken deelnemers, onder wie 8 predikanten. De kleine fellowship die we een half jaar geleden in dat diorp zijn begonnen is uitgegroeid tot ongeveer 14 mensen. In een dorp op 6 km. afstand (Kuiniti) is de kleine gemeente van 20 mensen nu ruim verdubbeld, mede als gevolg van ons bezoek. Daar kwam o.a. een toverpriester tot geloof, maar na vreselijke aanvallen vanuit het rijk der duisternis. Alsof het N.T. tot leven komt (het verhaal van de zonen van Skevas).

 

Internationale zending vanuit Nepal

Vanuit onze gemeenten in Nepal is zendingswerk ontstaan: in het noorden in Ti*b*et en in het zuiden in twee deelstaten van India. In het noorden hebben we besloten in zee te gaan met enkele mensen uit de Sherpastam (uit Shyaprubesi e.o.). De eerste werker die we hadden was te theoretisch bezig, een genie, maar slecht in het leggen van contacten. Alle plannen worden nu herzien. In Bihar hebben we twee werkers, die we hebben ontmoet in Biratnagar. De afgelopen maanden hebben ze één nieuwe kleine gemeente gesticht en een nieuwe ‘fellowship’ geopend onder de Santalibevolking. In Uttar Pradesh zag onze zeer kundige werker Ram Nath de afgelopen maanden 10 mensen tot geloof komen, en daar kwamen er in het begin van november weer 8 bij! Hij was aanwezig bij de Gemeentegroei conferentie in Baansgadi.

 

Uitzwaaier

We hebben nog enkele potentiële projecten, zoals een honingproject met Taramani khatiwada (uit Birtamod) die leiding geeft aan 60.000 boeren. In Taksar (Bhojpur) zal met zeer snel een kerkje bouwen (door een gift van de Ned. Geref. Kerk van Westbroek). Het huidige zaaltje is te klein geworden voor de 30 à 40 gelovigen. Er is een plan voor een naald- en draad training voor enkelen in Biratnagar, zowel zinvol voor evangelisatie als voor inkomensverwerving van armen. En tot slot zijn we bezig te werken aan de ingang van het Evangelie onder de Thami, een kleine stam (32.000 mensen, district Dolakha; hun taal is het Thangmi). Ze zijn vrijwel onbereikt, maar er is een cultureel ingebed alcoholisme dat al op kinderleeftijd begint, dus een enorm sociaal probleem. Onze werker is Dal Bahadur Thami, die door Surya in Maleisië het geloof vond.

We zullen, vanwege een sterke geldsontwaarding in Nepal, onze bijdragen aan de werkers moeten opvoeren.

De toekomst is zowel somber als uitnodigend…

 

13-11-2018

Bram Krol

 Nepal

Bij het kaartje:

 1. Kathmandu
 2. Damak
 3. Dhimdime/Balamvitta/Lakhanpur
 4. Sarandara
 5. Bhojpur
 6. Bardiya
 7. Syaprubesi
 8. Biratnagar
 9. Salakpur
 10. Beltar
 11. Dolakha