aelv-2.jpg

VERSLAG van de REIS van BRAM KROL naar IVOORKUST, juni/juli 2019

 

Inleiding

Een goede reis zonder al te veel problemen, van 24 juni – 29 juli. Aan het begin 3 dagen genomen om de hele visie en zwakke punten in het functioneren van het nationale team door te nemen. We hebben op alle punten overeenstemming bereikt. Tijdens het bezoek werd het boekje nazorg-II gepubliceerd in Abidjan. De teamleden ontwikkelen zich sterk in evangelisatie, organisatie en spreekvaardigheid.

Gemeentegroei

Conferenties in 3 plaatsen, alle in het oosten van het land dichtbij de grens met Ghana. De eerste twee werden minder bezocht dan gehoopt. (Ruim 30 deelnemers elk). Minder goede organisatie en spanningen in het comité van predikanten speelden een rol in Maféré en Agnibilekro beide 40 à 50.000 inwoners). Toch verliepen de conferenties goed. De derde conferentie was in Kounfao, een kleinere plaats (plaats 10.000 inwoners, prefectuur 35.000 inw.). Daar hadden we ongeveer 105 deelnemers, onder wie 20 predikanten, sommigen van een afstand van 25 kilometer. We hebben veel goodwill gekweekt.

 

Evangelisatie

In elke plaats waar we een conferentie hebben, beleggen we ook evangelisatie-avonden. Vaak werken we ’s avonds, als de mensen weer thuiskomen van het werk op het land en dan nadat ze hebben gegeten. We evangeliseerden ook 2 dagen in 2 dorpen nabij Agboville (60 km. van Abidjan), Grand Morié en Mbattra. Daar zagen we ook velen tot geloof komen. In beide plaatsen heeft Philippe een nieuwe gemeente gesticht. (Eigenlijk kunnen we niet meewerken hieraan, omdat we overal verkondigen dat ons team geen gemeenten sticht, een zeer gevoelig punt in Ivoorkust. Misschien zijn we dus voor het laatst als team daar geweest). Ook in ‘het westen’ (stamgebied Dan) hebben we geëvangeliseerd. Maar de hoofdmoot daar was ons bezoek aan tal van nazorggroepen, om hen te bemoedigen en na te gaan hoe het werk zich ontwikkelt. In totaal zagen we 238 mensen tot geloof komen, minder dan anders, maar door de nazorggroepen komen veel meer mensen tot geloof! Alleen al in het gebied van Bin-Houye kwamen in twee dorpen (Vapleu en Fapleu) de afgelopen 2 maanden minstens 65 mensen tot geloof door de inzet van onze nazorgwerkers!

              We hebben een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om gemakkelijk met moslims over het geloof te spreken. Tijdens deze reis zagen we een tiental moslims zich toewijden aan Christus. Deze nieuwe aanpak trekt momenteel erg de aandacht van de kerken in Ivoorkust.

 

Nazorg

Ongeveer 4500 – 5000 mensen doen mee met nazorggroepen. De overgrote meerderheid van hen vind je in het stamgebied Dan (meer dan 4000). Verder werken we intensief in: Grand-Morié e.o., Guiglo, Duekoué, Abidjan en Daoukro. Ook in de plaatsten waar de Gemeentegroei conferenties zijn geweest verwachten we dat er nazorggroepen zullen beginnen. Een tweede deel voor de nazorg is verschenen, kortweg Suivi-II genoemd. Deze aanpak begint steeds meer de kerken in het land te boeien. De eerste grotere bestellingen zijn binnen. In het gebied Dan delen we de boekjes gratis uit via de kringleiders, elders in het land wordt een bedrag ervoor betaald dat de kosten van het drukken enigszins overtreft.

 

Liberia

Tijdens deze reis zijn we in een kleine grensstad in Liberia geweest, Buutuo, waar we met een aantal predikanten en lokale kerkelijke leiders uit drie grotere kerkgenootschappen hebben overlegd. (Ik was er min of meer legaal, eigenlijk illegaal, maar op uitnodiging van de lokale autoriteiten.) We beschikken al over een Engelse editie van ‘Gemeentegroei compleet’. Verder zijn 2 vertalingen van ons nazorgboekje en een brochure over Gemeentegroei vrijwel klaar. Samen met enkele predikanten in Liberia willen we alles nakijken en dan deze werkjes drukken (in Ivoorkust). Het is te bewerkelijk dit in Liberia te doen, een ontregeld land na 12 jaar burgeroorlog. Er zijn weinig wegen, het vervoer is er een puinhoop en het land is duidelijk stukken armer en minder ontwikkeld dan Ivoorkust. In het verre oosten van Liberia woont ook een deel van de stam Dan.

 

Kinderbijbels

Tijdens mijn reis begon het drukken van de kinderbijbels Frans/Yacouba (de taal van de stam Dan). We hebben ds. Alfred Zranpiemi uit Bin-Houye geïnstrueerd hoe de verdeling van die Bijbels goed te begeleiden. Ook de nazorgteams in de vier regio’s waar we werken onder de stam Dan zijn geïnstrueerd op dit punt. De mensen zijn vol ongeduldige verwachting. Als de Bijbels in Abidjan aankomen voor de 20e september (wat tot hiertoe goed mogelijk lijkt), kan ik overwegen naar Ivoorkust te reizen om bij de presentatie van deze kinderbijbels en de eerste grote verspreidingsacties aanwezig te zijn. Ook zijn er plannen gesmeed voor het aan de man brengen van louter Franse kinderbijbels voor een wat hogere leeftijdsgroep (10 – 14 jaar), waarvan de drukker in Egypte ook 2500 à 5000 exemplaren bij zou sluiten. (Het juiste aantal is nog niet bekend.)

 

Bijbels

Net voor mijn reis konden opnieuw 2000 Bijbels worden aangeschaft voor verspreiding. We vragen er wel een klein bedrag voor, maar dat betreft in de arme en afgelegen dorpen ongeveer 50% van wat we zelf ervoor betalen en 30% van wat ze in de winkel kwijt zijn. Tientallen Bijbels werden verspreid voor leden van nazorggroepen. Enkele werden gratis gegeven aan kringleiders, voor gebruik tijdens de studies.

 

Radio-uitzendingen T.W.R.

De uitzendingen van Trans World Radio in de Yacouba taal zijn vooral populair in de wijde omgeving van de krachtige zender Bin-Houye. Alleen al in de kerk van ds. Alfred (plus 5 kleine dochterkerken) zijn er 80 leden bij gekomen, en ook zeker 20 nieuwe leden voegden zich bij de Nieuw-Apostolische Kerk. In het aangrenzende deel van Liberia wordt ook veel naar deze uitzendingen geluisterd, waardoor ongeveer 20 mensen lid zijn geworden van de Africa Inland Church. Een interessant voorval was, dat 5 mannen, bezig zichzelf te bezatten, een uitzending hoorden waarin op de gevaren van alcohol werd gewezen. Ze besloten ter plekke te stoppen met drinken en worden nu verder begeleid door ds. Alfred.

Van de andere gebieden komen ook positieve berichten binnen. De zender van Zouan-Hounien is niet zo sterk en niet zo populair. Maar diverse mensen kwamen tot geloof. Zo kreeg de onafhankelijke gemeente van onze medewerker ds. Gue er een nieuw lid bij. Twee nieuwe leden voegden zich bij een charismatische gemeente aldaar. Van radio Man weten we nog te weinig, behalve dat onze medewerker Gondo via haar uitzendingen iemand bij een nazorggroep in Trinle-Diapleu kreeg. Van meer dan 10 mensen van wie het geloof verflauwd was, is bekend dat ze weer terug zijn gekomen bij hun eigen kerk. We hebben voor onze medewerkers in de regio Téapleu 3 radio’s aangeschaft. Hun kleine transistorradiootjes waren te zwak om de signalen van de verschillende zenders te ontvangen. Zo kunnen ze meerderen naar de uitzendingen laten luisteren.

 

Boeken en brochures

Steeds meer krijgt ons team bestellingen van boeken en brochures binnen, wat betekent dat kerken onze lessen toepassen. Tijdens de conferenties worden soms veel boeken e.d. verkocht, vooral in Kounfao. We verwachten dat de zeer goedkope nazorgbrochures veel mensen aan het werk gaan zetten.

 

Doorwerking

Van de plaatsten waar we conferenties over Gemeentegroei hebben gehouden, komen goede berichten binnen. Veel kerken zijn vernieuwd en hebben zich hernieuwd aan de evangelisatie gewijd. Dit was al het geval in Agnibilekro, waar we voor een tweede keer waren uitgenodigd voor dezelfde conferentie. Dat gebeurt ook in Daoukro, Issia, Duekoué en nog enkele andere plaatsen. Hierdoor komen tientallen mensen tot geloof.

 

Bestuur van de Fondation Facilite Côte d’Ivoire

Na lang zoeken en ellenlange procedures is onze stichting in Ivoorkust een feit. Naast ons leidinggevende team wordt het bestuur gevormd door de directeur van de grootste Christelijke radiozender (Fréquence Vie), een parlementslid uit de regio van de stam Dan en de predikant van een grote evangelische gemeente.

 

Vooruitzichten

De eerste taken die liggen te wachten zijn: Een herschrijven van de brochure ‘Visie’ en de ontwikkeling van lessen hierop gebaseerd, drukken van 2 Engelse brochures/kleine boekjes en vorming van onze nazorgwerkers om met het vervolgboekje voor de nazorg te werken. Grote complicatie is, dat de mensen niet of nauwelijks Frans spreken. We moeten alles in het Yacouba doorgeven. Dat vereist veel werk. Dat is des te meer belangrijk, omdat bijna de helft van alle deelnemers ongeletterd is. Ons werk heeft in Ivoorkust een goede naam. Geregeld komen er aanvragen binnen voor predikantencursussen.

Bram Krol

30-07-2019