aelv-1.jpg

VERSLAG REIS NEPAL van BRAM KROL

              Okt./nov. 2019

 

Een geslaagde reis. Erg druk. Een vol programma en soms zeer vermoeiend. De medewerkers doen hun werk buitengewoon goed. Twee jonge dames uit Nederland reisden mee, Esmeralda en Lisanne om ons werk te zien (en het land). Heel prettig en ook een goede manier om contacten te leggen.

 

Conferenties Gemeentegroei

Twee predikantenconferenties over Gemeentegroei, in Hetauda (in de riviervlakte van mid-west Nepal) en Phidim (Oost-Nepal, in de bergen), beide met iets meer dan een veertig deelnemers. Die aantallen liggen te laag. Maar we hebben waardevolle contacten gesmeed.

 

Nazorgboekje

Een schot in de roos was de eerste druk van een nazorgboekje. 2000 exemplaren verkocht en verspreid in drie maanden! Er liggen nu al weer 4500 bestellingen, zodat de komende editie zeker 10.000 exemplaren moet bedragen. Groepen zijn er nu over heel Nepal, vooral in het oosten van het land, maar ook in het noorden en het centrum (Kathmandu), in het westen (Hetauda, Bardiya en Chittwan en elders. Ook onder de Chepangs, één van de meest primitieve stammen – zelfs in het gebied waar ze nog in grotten wonen). Ook in Sikkim, India, wordt het boekje gebruikt, want Nepalees is er de voertaal.

 

Als een olievlek

Ons werk wordt steeds meer: anderen inschakelen, zowel kerken als predikanten/voortrekkers. Terwijl ook het persoonlijke evangelisatiewerk doorgaat, krijgen we steeds meer mensen mee in onze aanpak (vriendschapsevangelisatie en nazorg). Enkele van de meest vooraanstaande Christelijke leiders in Nepal hebben zich achter ons werk geschaard. Vanuit het hele land komen er verzoeken binnen van nazorgboekjes en training voor kringleiders. Dat gebeurt nu nog zonder een bijpassend handboekje. Het nazorgboekje heeft – naast de nazorg – nog enkele positieve effecten. Ten eerste zijn de meeste predikanten niet of nauwelijks bijbels-theologisch gevormd. Velen zeggen dat ze er enorm veel van opsteken. Ten tweede is er in een snelgroeiende kerk altijd het gevaar van sektarisme. Door de nieuwe leden op een gezonde geestelijke weg te leiden, en hen te leren zelfstandig met de Bijbel om te gaan, kunnen we veel ontsporingen voorkomen.

 

Evangelisatie

17 mensen kwamen door onze bezoeken tot geloof. Maar er kwamen, nog tijdens ons verblijf, meer mensen tot geloof door medewerkers en vrienden. In Peltimari en Oorlabari zagen onze werkers Dev en Ruben enkele mensen die stap nemen. In Bhojpur kwam direct na ons bezoek ook iemand tot geloof. Een a.s. werker in ons team is Jitni Rajbongsi, die de laatste maanden veel werk heeft verzet. Ze heeft honderden nazorgboekjes verspreid en vooral verkocht voor een laag bedrag. Ze heeft er opnieuw honderden nodig. Een team van drie predikanten uit de streek Bardiya is onder leiding van onze medewerker Dil naar het noordelijker gelegen gebied van Surkhet vertrokken voor evangelisatie en om er de nazorg op te zetten. Ze verwachten veel vrucht en denken opnieuw (!) honderden nazorgboekjes nodig te hebben. In Dhimdime lijkt het erop dat er binnenkort velen tot geloof zullen komen. In Beldangi – het vluchtelingenkamp op 2 km. van Damak – kwamen kortgeleden enkele mensen tot geloof. Michael wil hen samenbrengen voor nazorg. Hij was in een ernstige geestelijke en financiële crisis geraakt nadat enkele maanden geleden zijn dochter van 20 aan een ziekte overleed, maar hij grijpt weer moed. Hij woont in Beldangi.

 

Vrijheid van godsdienst

Er is een antibekeringswet inwerking getreden vanaf augustus 2018. Die levert veel hinder op voor Christenen; hij is ook juist tegen hen bedoeld. Die wet is er onder pressie van India gekomen. Een verzwarende factor is dat iemand die meent dat Christenen iemand dopen of tot het geloof bewegen (zelfs als dat niet zo is) zijn beklag kan doen bij de politie, die de betreffende gelovige dan moet arresteren. Hier wordt geregeld misbruik van gemaakt. Een valse aanklacht wordt niet bestraft. Maar de andere kant is dat de politie het liefst conflicten vermijdt en niet actief op zoek gaat naar ‘overtreders’. Met enige laveerkunst kun je nog behoorlijk vrij werken (via familieleden en vrienden.) Vooral de lagere kasten en de kastelozen trekken zich weinig aan van deze wet – die hen immers ook knecht.

 

Projecten

Nieuwe druk van het nazorgboekje. De vertaling en druk van een kringleidersgids. Het opzetten van werk in de noordelijke grensstreek (ook bedoeld voor ‘de andere kant’). De begeleiding van zendingswerk in Bhojpur (Ned. Geref. Kerk Westbroek) en Sarandara en enkele kerkjes rond Damak. De groei van ons werk in Bardiya (West-Nepal). Sociale projecten zijn de kinderclubs annex bijlesgroepen in Balamvitta, Dhimdime en Lakhanpur, opgezet met steun van de Geref. Kerk van ’s-Gravendeel. Alle clubs draaien buitengewoon goed (vooral Lakhanpur, waar 45 kinderen geregeld deelnemen en 15 af en toe). De ouders zijn er lovend over en alle kinderen in deze plaatsen zijn overgegaan op school. Dat was voorheen wel anders. Meerdere plaatsen vragen om dergelijk werk, o.a. Beltar.

 

India

Zowel in de deelstaat Uttar Pradesh (waar de christenvervolging het hevigst is in India!) als in Bihar zien we een indrukwekkende ontwikkeling. Dit werk wordt gesteund door de Geref. Kerk van Herwijnen. In Bihar werd dit jaar een nieuwe gemeente gesticht. Er is enige vrijheid om te werken, omdat we daar voornamelijk werken met de Santali minderheid. In India en het direct aangrenzende deel van Nepal kwamen dit jaar tot hiertoe 36 mensen tot geloof. Over enkele weken komt de Hindi versie uit van ons nazorgboekje. Het zoeken is even naar een betere en goedkopere drukker in India dan die tot hiertoe is gevonden.

 

Vooruitzichten

Deze reis zijn we met enkele belangrijke geestelijke leiders in aanraking gekomen. Dit opent deuren voor de toekomst. Een predikant uit het verre westen van Nepal, uit Kanchanpur, een grensstadje op de westgrens met India) heeft drie kerken met 900 leden onder zich. Hij is ook de voorzitter van het predikantencomité in die streek. Hij zegt zonder enige moeite 200 predikanten voor een conferentie bijeen te kunnen krijgen – en beloofde ook dat de onkosten grotendeels door henzelf betaald kunnen worden. Santosh uit Damak was al van plan een Gemeentegroeiconferentie te beleggen in de zuid-oostelijke stad Birtamod en dacht daar meer dan 100 predikanten voor te kunnen interesseren. Maar toen ontmoetten we de penningmeester van het predikantencomité van die stad, die dit positief kon bevestigen. We hebben belangrijke contacten met gemotiveerde mensen gelegd in het gebied Rasuwa in het verre noorden, met het oog op de verkondiging van het Evangelie en gemeente-opbouw in hun stamgebied en noordelijker. Vanuit het hele land komen er verzoeken om les voor leiders van nazorggroepen. Onze samenwerking met pastor Dil uit het gebied Bardiya was een grote stap vooruit. Hij is een harde werker, heeft het afgelopen jaar een gemeentetje opgebouwd en een kerkgebouw neergezet.

 

Kirati

Opnieuw zijn we op bezoek geweest bij ‘onze’ goeroe. Heel vriendschappelijk. Dit keer hebben we kunnen constateren dat ten gevolge van onze bezoeken en projecten (m.n. de bouw van een ziekenhuisje) tal van mensen in het hartland van de Kiratireligie tot geloof zijn gekomen, wat vroeger ondenkbaar was. Het gaat om 1500 à 2000 mensen en 21 kerkjes.

 

Algemeen

Door een ernstige nierziekte van de premier (K.P. Oli) liep ik een reeds gemaakte afspraak met hem mis. Maar er is me gevraagd om wat commentaren op te schrijven over de ervaringen van de toeristen met officiële instanties, vooral op de luchthaven, voor de minister van toerisme. Het contact met mijn vriend, de hoteleigenaar van ‘ons’ kleine hotelletje heeft ook op het punt van onze vrijheid van reizen veel voordelen. Hij helpt ons enorm om onze manier van werken en reizen mogelijk te maken. De aanschaf een taxi door onze Nepalese directeur, Suriya Sasankar, hielp ook in onze bewegingsvrijheid – en helpt ons ook om de duizenden boeken en boekjes op de plaats van bestemming te krijgen.

 

Conclusie

Een prettige maar vermoeiende reis, die via mijn weblog en de instagramberichten van Esmeralda door velen met veel belangstelling werd gevolgd. Nieuwe groepen mensen intensief ontmoet (de noordelijke Tamangs en Rajbongsis). Doorbraken op vele terreinen. Wel was de reis duurder dan voorzien, doordat we reisden in de tijd van het grootste feest in het land (Diwali) en omdat de prijzen van voedsel en hotels flink gestegen zijn. De vooruitzichten zijn goed. Ik overweeg om in maart/april voor een week naar Nepal te reizen voor kringleiderstrainingen.

 

 Bram Krol

08/11/2019