aelv-3.jpg

VERSLAG VAN DE REIS NAAR NEPAL van Bram Krol, februari/maart 2020

 

Algemeen

Een zeer druk programma, goed georganiseerd door Suriya en Santosh. Een enorme groei van het werk omdat onze werkwijze en materialen voor de nazorg enorm aanslaan. Ondanks steeds meer maatregelen tegen Christenen, groeit de kerk goed, misschien zelfs sneller dan tevoren. Geen problemen, deze reis. De taxi van Suriya hebben we tegen kostprijs kunnen gebruiken.

Conferenties over Gemeentegroei

Twee conferenties, in het westen in Kohalpur (bij Nepalganj) en in Surunga (bij Birtamod) in het oosten. Beide conferenties trokken iets meer dan 80 deelnemers. Onder de deelnemers waren 55 à 60 predikanten van verschillende kerkgenootschappen. De laatste conferentie was in de kerk van de voorzitter van het predikantencomité in de meest oostelijke provincie van Nepal, met meer dan 1200 kerken. Hij wil zich inzetten om overal in zijn gebied en elders in het land deze conferentie aan te bieden aan predikanten. “De beste conferentie van mijn leven,” was zijn commentaar.

 

Nazorg-instructie

16x gaven we een zeer ingekorte instructie voor leiders van kleine groepen, gericht op de nazorg. Daaraan deden in totaal ongeveer 300 mensen mee. Bovendien hebben we ook in de twee conferenties en voor een gezelschap van 110 jongeren - tijdens een jongerendag in de buurt van Damak – zeer ingekorte instructies voor nazorg gegeven. Voor eind maart zullen er minstens 160 nazorggroepen starten, mogelijk meer dan 200. Uit diverse delen van het land, zelfs uit het verre westen, komen verzoeken voor nazorg-training en – materialen binnen. Het ziet ernaar uit dat binnen 2 maanden ook de tweede druk van het nazorgboekje (10.000 ex.) uitverkocht/uitgedeeld zal zijn. Van de begeleidende kringleidersinstructie (in Ndl. ‘Dynamiek in uw kring’) is de helft van de oplage van 1000 exemplaren al verkocht/verspreid, 6 weken na verschijning. Voor arme gebieden en onze pioniersplekken geven we deze materialen gratis weg, anderen moeten ervoor betalen tegen de kostprijs. In één geval volgde iemand de instructie op zaterdagmiddag en startte met een nazorggroep met 9 deelnemers diezelfde avond. In Larumba, de woonplaats van de Kirati goeroe, willen de kerken voor de laatste week van maart al met 20 groepen van start gaan. Een man van 86, die al 45 jaar Christen is, zei: “Dit is het eerste vernieuwende dat ik in 40 jaar in de kerk heb gehoord.” Hij is een grote propagandist voor dit werk.

 

Evangelisatie

Het is in zekere zin ‘gevaarlijk’ om te evangeliseren in Nepal. Bij een klacht moet de politie je arresteren. Maar de reden waarom we weinig aan directe evangelisatie toekwamen, is dat we het enorm druk hadden met mensen instrueren voor de nazorg. De evangelisatie ligt nu in hun handen. Maar we zagen 7 mensen tot geloof komen, en hebben bovendien tal van mensen ontmoet die de afgelopen jaren gelovig werden door contact met ons en die doorgaan op de goede weg. Tijdens onze reis kwamen – buiten onze aanwezigheid - 4 mensen tot geloof in ons pionierswerk in Taksar, 3 in een pioniersgebied in het westen (Bardiya), 5 in Bihar (India) en 14 in Uttar Pradesh (India). Er zit een enorme vaart in ons werk.

 

Noord- en West-Nepal

In het verre westen zijn verhoudingsgewijs nog weinig Christenen. In de meest westelijke stad van het land (Mahendranagar in district Kanchanpur), tegen de grens met India, is vraag naar een grote Gemeentegroei-conferentie, evenals in Jumla, hoog in de bergen, waar nog zeer weinig Christenen zijn. Nazorginstructie is aangevraagd door een grote groep werkers uit het district Kahali, ook in het verre westen. In het noorden (Rasuwa) zijn de eerste stappen gezet voor werk met evangelisatie en nazorggroepen. Als dat eenmaal goed loopt zullen we ook aan de andere kant van de grens beginnen, waar velen in die streek (als vluchteling) vandaan komen. Naar alle kanten breidt ons werk zich uit.

 

Nieuwe medewerkers

We stellen zo weinig mogelijk mensen aan, maar soms ontkomen we er niet aan. In Bardiya, in een dorp dat grenst aan het natuurpark met die naam, is de kleine gemeente (35 mensen) pas 2,5 jaar oud. Grotendeels uit eigen middelen hebben ze – ondanks bittere armoede – een kerkje gebouwd. In dat gebouwtje zijn ze ook begonnen met bijlesklassen en kinderwerk. Tika (1) hebben we aangesteld om dat te leiden, 6 dagen per week, 2 uur per dag. (De kwaliteit van het reguliere onderwijs is heel slecht, zodat bijlessen noodzakelijk zijn. Maar de armsten kunnen dat niet betalen. Er doen 30 kinderen aan mee, allen niet-Christenen.) Tika kwam vorig jaar tot geloof, en is nu een open en spontane vrouw geworden.

              In Shivganj (niet ver van Birtamod) is Jitni Rajbongsi (2) nu min of meer aangesteld als medewerkster. Ze heeft honderden nazorgboekjes verspreid en geholpen met het opzetten van meer dan 40 nazorggroepen. (Ze wacht nog op het fiat van haar predikant).

              In de buurt van de plaats waar de Koshirivier India binnenstroomt werkt Priscilla Ranapaheli (3) onder de Maithili-sprekende bevolking. Ze is een nazorggroep in die taal begonnen met de 9 mensen die ze in 3 maanden tot geloof zag komen.  We ondersteunen haar voor dit project.

              In het totaal werken we in Nepal en Noord-India met 28 mensen, de meesten parttime of op projectbasis.

 

Voortgang van onze projecten in Nepal en India

We zien bijna overal groei. Een goede groei zien we vooral in Damak, Oorlabari, Peltimari, Taksar, Bardiya en in twee gebieden in India. Het gehucht Dhimdime lijkt massaal Christen te willen worden. We kwamen erachter dat er in Bihar (India) een afgelegen dorp is, waar we ooit meer dan 20 mensen tot geloof zagen komen. De contacten werden wat verwaarloosd. Nu zullen we er een klein groepje heen sturen om te zien wat er te doen valt, of om te horen dat andere kerken hier zijn ingesprongen. Onze werkers in U.P. en in Bihar hebben minstens één nieuwe medewerker nodig. Het werk groeit hun boven het hoofd.

 

Toekomstige taken

Training van nieuwe sprekers voor onze conferenties; vorming van een aantal kringleiders-trainers; (eindelijk) de druk van het Hindi nazorgboekje (nog in maart ’20). Begeleiding van het werk aan de noordgrens. Start van werk in het verre westen.

 

Verdere ontmoetingen

Veel contact gehad met het bestuur van de Kiratibeweging (1 miljoen mensen, maar de beweging maakt zware tijden door, mede door zwak leiderschap). We kregen het speciale verzoek hen te ontmoeten, omdat het ziekenhuisje nu volledig in gebruik is. Een gesprek met de leider onder de journalisten van Nepal opende weer andere deuren en verschafte ons veel bijzondere informatie.

 

Conclusies

Nog nooit heb ik zo’n drukke reis met zo’n vol programma meegemaakt. Zowel voor de Gemeentegroei-conferenties als voor onze aanpak van de nazorg staan tientallen deuren wijd open. Er komen nu ook aanvragen voor binnen uit Nepaleestalig Noord-India (regio’s Darjeeling en Sikkim). Massaal lijken de kerken zich te werpen op wat we aanreiken. Op die manier worden honderden nog niet gelovigen en misschien nu al duizenden jonge gelovigen vertrouwd gemaakt met geloof en Bijbel. Onze werkers leveren zeer goed werk en zijn goed gemotiveerd. Ze volgen niet alleen instructies op, maar hebben zich de visie van ons werk eigen gemaakt en gaan er zelfstandig mee verder.

 

Bram Krol

16 maart 2020