aelv-2.jpg

VERSLAG VAN DE REIS VAN BRAM KROL NAAR IVOORKUST, jan./febr. 2020

 

Inleiding

Het was een goede reis, maar erg vermoeiend, zowel door de groei van het aantal activiteiten als door de komst voor kortere tijd van 2x een bezoeker. Geen gezondheidsproblemen.

Als een olievlek

In 10 dorpen in het stamgebied Dan, waarvan wij weten, zijn de afgelopen 2 jaar per dorp honderden mensen tot geloof gekomen; dat gaat om ongeveer 4000 mensen, zonder mee te tellen wat er elders gebeurt. Dat gebeurde niet tijdens onze aanwezigheid, maar wel als gevolg van wat wij hebben aangezwengeld. Koploper daarin is het dorp Blainleu, maar dat heb ik bij voornoemde telling niet meegerekend, omdat de gebeurtenissen daar al eerder plaatsvonden. 6 jaar geleden waren daar 15 Christenen op 850 inwoners, nu zijn er nog 15 ongelovigen. Diverse dorpshoofden kwamen ons verslag uitbrengen van wat ze hadden meegemaakt. Er staan op dit moment alweer vijf kerkjes op het punt van te worden geopend. Dit laat iets van de beweging zien die we hebben mogen beginnen. Maar die is veel groter dan wat je uit de genoemde cijfers kunt opmaken. Het lijkt erop dat er door radio/bijbelgroepen en nieuw opgezet evangelisatiewerk in het stamgebied Dan, buiten onze directe acties om, meer dan 2500 mensen per jaar het geloof vinden.

Evangelisatie

Door evangelisatieactiviteiten (waarvan de eerste in Adiaké in het oosten en de andere in het stamgebied Dan) gaven 232 mensen aan Christus te willen volgen.

Gemeentegroei

Twee Gemeentegroei-conferenties voor predikanten en lokale kerkelijke leiders, in Adiaké en Danané. Beide conferenties trokken ongeveer 60 bezoekers, in beide gevallen was de meerderheid predikant. De interesse was groot en dat heeft blijvende gevolgen voor nazorg en evangelisatie in die plaatsen. 

Kinderbijbels

De tweetalige kinderbijbels voor de stam Dan zijn in november aangekomen. Daarvoor is een distributiesysteem opgezet. In vier centra boden we deze Bijbels lokaal aan. Onze eerste taak was de verspreiding van deze kinderbijbels. We hebben er ongeveer 300 verspreid (tegen een zeer lage vergoeding). Een hoogtepunt was de aanbieding van de kinderbijbel op een soort jongerenlanddag in Zouan-Hounien, met 600 bezoekers.

 

 Bij het kaartje: 1. Abidjan; 2. Adiaké; 3. Daoukro; 4. Yamoussoukro; 5. Danané; 6. Man; 7. Buutuo (in Liberia)

 

Brochure over de oorsprong van de stam Dan

Ter gelegenheid van de eerste openbare aanbieding van de kinderbijbels heeft ons team ook een brochure over de herkomst van de stam Dan gepubliceerd. De 1000 exemplaren zijn inmiddels uitverkocht tegen iets meer dan de kostprijs. Een tweede druk is nodig van 3000 exemplaren. Deze brochure is een waardevolle ondersteuning van ons evangelisatiewerk. Een totaal animistisch dorp kocht enkele exemplaren eind december. Begin januari kwam het bericht dat er 27 mensen het geloof hadden gevonden (combinatie brochure/radio-uitzendingen).

Autoriteiten

We hadden uitstekende contacten met de prefecten van Adiaké en Zouan-Hounien (die aan het hoofd staan van elk ongeveer een half miljoen mensen) en de burgemeester van Logouale (in het stamgebied Dan). Verder werken we intensief samen met een heel aantal dorpshoofden, waarvan één zelfs in ons lokale team meedraait.

Liberia

We hebben een kort bezoek gebracht aan het dicht bij de grens gelegen stadje Buutuo. Er zijn afspraken gemaakt voor meer geregelde contacten. De communicatie met dat gebeid is moeizaam. 3 boekjes zijn in het Engels vertaald en moeten worden nagezien en gedrukt. Na de oorlogen is het land verwoest en is Liberia toe aan een intensieve herkerstening. Velen vallen terug in het oude animisme 

Nazorg

Het verzoek van de Evangelische Kerk in Danané (de volkskerk van mid-west Ivoorkust) om 212 mensen te vormen tot nazorg-kringleiders, die dan in 117 dorpen zonder kerk groepen moeten opzetten, werd tijdens de conferentie in die plaats herhaald. Andere kerken willen daar ook afgevaardigden naartoe sturen. Omdat ons centrale team nooit de standaardcursus voor kringleiders heeft meegemaakt, hoop ik erbij te zijn (mits er geld voor binnenkomt; daarvoor is een intensieve werving nodig). Onze regionale werkers (12 man) in het westen zijn eraan toe nu zelf de kringleidersvorming ter hand te nemen. Ook voor hen is die training in Danané van groot belang. Dat zal ons centrale team aanzienlijk ontlasten. Vanwege deze spectaculaire ontwikkeling moeten we minstens 10.000 nieuwe nazorgboekjes drukken. Deze zullen voor een laag bedrag aan de deelnemers worden aangeboden.

Bezoekers

Voor 10 dagen kwam de zoon van de Egyptische drukker van de kinderbijbels met ons mee naar het westen van het land om de verspreiding van de kinderbijbels mee te maken. Dit gaf veel drukte maar werd erg gewaardeerd. Voor ruim een dag kwam een Nederlandse zakenman een kijkje nemen bij ons werk onder de stam Dan. Hij is een goede vriend van ons werk.

Werkgroep Islam

In Adiaké kwamen we tegen waar we al diverse keren naar gezocht hadden. Een predikant, bekeerd vanuit de islam. Hij heeft een meer dan uitstekend werkje geschreven, één van de beste die ik ooit heb gelezen om moslims te overtuigen. We willen rondom hem een werkgroepje gaan opzetten om langs een nieuwe weg moslims te bereiken. Zijn boekje moet wat worden verbeterd (vooral textueel en qua opmaak), om dan opnieuw gedrukt te worden. Wij doen mee, maar blijven ‘onder de radar’.

Conclusie

Veel groei. Veel verantwoordelijkheid. En daar komt bij dat Ivoorkust het duurste land is van West-Afrika. Groei van ons werk betekent ook een grotere aanslag op ons budget. Maar het werk is zeker niet tevergeefs; het groeit en bloeit op een manier die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. We zijn bezig meer verantwoordelijkheden naar de regio West te verschuiven, en willen datzelfde ook elders in het land gaan doen. De landelijke t.v.-uitzending met interviews na de landelijke aanbieding van de kinderbijbel (half november ’19) heeft veel nieuwe belangstelling voor ons werk opgeleverd.

Bram Krol

10-02-2020