aelv-3.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar IVOORKUST

                                    Juni/juli 2021

 

Een uitstekend verlopen reis. Geen problemen. Veel zegen, opnieuw. Er kwamen veel mensen tot geloof, het bezoek aan de conferenties viel wat tegen, de verspreiding van de tweetalige kinderbijbels gaat te langzaam in het gebied waar ze voor bestemd zijn, maar daartegenover staat dat we met geweldige mensen samenwerken, die zich steeds beter inzetten. Verblijf in Ivoorkust was 31 dagen (14 juni – 14 juli).

 

1.       Abidjan

2.       Gagnoa

3.       Agboville

4.       Soubré

5.       Guiglo

6.       Duékoué

7.       Trinle-Diapleu

8.       Baguipleu

9.       Téapleu

10.   Zouan-Hounien

 

 

Conferenties Gemeentegroei

Lokale kerkelijke leiders en predikanten kwamen bijeen in conferenties in Gagnoa, Agboville en Soubré. Gemiddelde opkomst per plaats: 55 à 60 mensen, van wie 60% predikant. De reacties waren zeer positief, sommige kerken zijn bezig aanzienlijke veranderingen door te voeren en overal zijn één of meerdere kerken begonnen met wekelijks evangelisatiewerk naar ons voorbeeld. Dat laatste gebeurt ook in Guiglo, waar we een dag verbleven.  

 

Evangelisatie

Tijdens de conferenties en in Guiglo hebben we evangelisatiewerk gedaan. In het totaal hebben gedurende onze zomercampagne 394 mensen te kennen gegeven dat ze Christus willen volgen. Overal zagen kerken in de zondag, volgend op onze acties, nieuwe mensen in de kerken. Samen met de kerk van mds. Philippe hebben we ook in een dorp dichtbij Abidjan geëvangeliseerd, Akandje, met iets minder dan 1000 inwoners. Daar mochten we een kleine volksbeweging naar het geloof meemaken, en binnenkort hoopt men er een evangelische gemeente te stichten. Onder de nieuwe gelovigen waren ook 31 moslims.

 

Nazorggroepen

Het aantal nazorggroepen stijgt nogal. We rekenen erop dat er momenteel meer dan 5000 mensen meedoen (bijna allen nieuwe gelovigen) in nazorgbijbelstudies die wij hebben opgezet, vooral in het verre westen van Ivoorkust, het woongebied van de stam Dan. In Guiglo en Agboville hebben we ook een korte kringleidersinstructie gegeven. In Soubré ligt daar een aanvraag voor.

 

Liberia

Vanuit het gebied van de stam Dan is een team van 2 van onze werkers (chef Tany, een dorpshoofd dat met ons meewerkt en evangelist Paul) vertrokken voor een zendingstocht in het aangrenzende Liberia. Er kwamen veel mensen tot geloof en er zijn plannen gesmeed om daar mensen te trainen voor nazorgwerk. De bezochte streek wordt ook bevolkt door de stam Dan. Nu willen we ook afgelegen streken van de stam Dan in Ivoorkust door teams laten bezoeken die wij samenstellen.

 

Boekenverkoop/verspreiding kinderbijbels

De boekenverkoop tijdens de conferenties was buitengewoon groot. Onze eigen uitgaven, Bijbels en kinderbijbels hebben we in grote aantallen verkocht – tegen zeer gereduceerde prijzen, vooral de Bijbels, kinderbijbels en nazorgboekjes ver onder de kostprijs. Ook in Duékoué en Guiglo hebben we een bezoek gebracht, met het oog op de verspreiding van kinderbijbels, die daar in nogal grote aantallen weggingen (60 – 70 stuks per plaats, in samenkomsten van vooral predikanten). Naast de tweetalige kinderbijbel hadden we ook de laatste exemplaren van een Franse kinderbijbel (ook in Egypte bewerkt en gedrukt). Alle 3000 exemplaren daarvan zijn we nu kwijt. ‘Gewone’ Bijbels werden vrijwel uit onze handen gerukt, vooral in de afgelegen dorpen, waar een Bijbel een onbetaalbare luxe is en bovendien nergens verkrijgbaar.

 

Nieuwe publicaties/getuigenis van ex-moslim

Van al onze Franse materialen hebben we in mei een herdruk (soms een totaal herziene) kunnen realiseren. Helaas komt de verzending ervan pas dezer dagen (net na mijn vertrek) aan in zowel Ivoorkust als Kongo. In Ivoorkust willen we een uitstekend boekje publiceren van een predikant met een islamitische achtergrond – omgeven met allerlei voorzorgsmaatregelen voor diens veiligheid, want het jihadisme rukt snel op in dat land. We geven dat niet onder onze eigen naam uit, maar hopen er op brede schaal gebruik van te maken. 3 kerkgenootschappen en enkele vrije gemeenten hebben een verspreidingsplan voor dit boekje opgesteld, zodat het niet op de plank blijft liggen. Ik heb gesteld dat 40% van de boeken (op een oplage van 5000) in een halve maand de deur uit moet. De druk ervan zal hopelijk nog deze maand (juli ’21) plaatshebben.

 

Uitzendingen T.W.R.

Opnieuw is er sinds 1 juli een tijdelijke onderbreking van de evangeliserende radio-uitzendingen via lokale FM-stations, opnieuw vanwege trage afhandeling van de financiën vanuit Nederland. Dat is jammer. Zo verliezen we luisteraars. Duizenden luisteren naar deze uitzendingen, die in 3 jaar al geleid hebben tot de bekering van ongeveer 1500 mensen – mede door een goede nazorg en veel extra aandacht die één van de drie zenders (radio Bin-Houyè) aan de uitzendingen en de nazorg besteedt. Volgens de leider van de nazorg, ds. Alfred Zranpiemi, komt er met elke nieuwe uitzending (2x per week) minstens één persoon tot geloof, die daarna contact opneemt. Soms gaat het wel om vier of vijf mensen.

 

What’s App en website voor Fondation Facilite CdI

 Net de laatste dag van mijn verblijf in Ivoorkust is er een What’s App-groep van start gegaan, waardoor geestelijke leiders overal in Ivoorkust op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Een eigen website zal spoedig volgen. Dit zal helpen bij de aanvragen voor conferenties en cursussen, lectuur, Bijbels etc., en het zal ook gaan bijdragen in het verhogen van de lokale inkomsten.

 

Plannen

In de plaatsen Zouan-Hounien en Bin-Houyé willen we binnen afzienbare tijd predikantenconferenties over Gemeentegroei houden. Daarvoor zijn ook plannen voor de tweede hoofdstad, Yamoussoukro. In de laatste plaats worden ook predikanten uit de aanliggende streken in Liberia uitgenodigd. Soubré, Agboville en het afgelegen Baguipleu (waar ds. Alfred momenteel werkt), hebben aanvragen gedaan voor een uitgebreide training voor a.s. leiders van nazorggroepen. Onze twee sleutelfiguren voor de verspreiding van de kinderbijbels de predikanten Alfred en ds. Douwa, zijn beiden overgeplaatst, de laatste ver buiten het gebied Dan (provincie Tonkpi). Onze leiders uit Abidjan zullen een nieuw plan uitwerken. Verder liggen er enkele aanvragen voor onze evangelisatie-instructie. In het woongebied van de stam Dan hebben we een regionale leider nodig om de vier, en binnenkort vijf of zes, teams te coachen en te instrueren en hen te helpen goede visies op te bouwen.

 

Conclusie

Ook in de ogen van de Ivorianen wordt ons werk buitengewoon gezegend, en hebben we enorm veel nieuws aan de kerken aan te bieden. We beschouwen het als een bijzonder geluk, dat we voldoende geld binnenkregen om zowel alle drukwerken en de reizen van deze zomer mogelijk te maken.

 

Bram Krol

16 juli ‘21