aelv-3.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar CONGO (D.R.C), juli/aug. 2021

 

Een bewogen en drukke reis. 7 conferenties over Gemeentegroei en één ingekorte kringleiderstraining. Meer dan 2100 deelnemers in het totaal. Luswa, onze directeur voor Franstalig Afrika op de intensive care vanwege corona. Optrekken met twee topleiders: de vicevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk, iemand die rond de 35 miljoen mensen aanstuurt, dr. Nyamuke, en de leider van een groot samenwerkingsverband van evangelische (en deels ook traditioneel protestantse) kerken in ongeveer 40 landen, vooral Congo, ds. Emanuel Gilangu. Onder de bezoekers ongeveer 25 professoren theologie, 3 decanen van universiteiten en één voorzitter van een samenwerkingsverband van 14 universiteiten in Congo. De reis is goed verlopen. We hebben veel lokale ondersteuning (financieel/vervoer) ondervonden, maar zouden dat nog kunnen verbeteren. Tegenslag was de kostbare ziekte van Luswa, inclusief ambulancevervoer van Matadi naar Kinshasa.

 

Gemeentegroei

Meer dan ooit heb ik kunnen ervaren hoe mijn uitwerking van de praktische theologie (Gemeentegroei) is aangeslagen in het theologische onderwijs in vooral Kinshasa, Kikwit en Matadi. Waarschijnlijk ook in Kisangani, Kindu en Gemena en inmiddels ook in Lubumbashi en Kolwezi. De instemming met wat we brengen is bijzonder groot, alsof mensen dat nog nooit gehoord hebben. Onze sprekers (Luswa, Richard en François) voor de conferentie hebben zich ontwikkeld tot bijzondere redenaars alias leraren. We besloten onze marathon met een zeer grote conferentie in Kinshsa-Ndjili: meer dan 800 deelnemers. Alle conferenties met de aantallen deelnemers: Kinshasa (Centenaire) 260, Kinshasa (Institut Biblique et Théologique des Assemblées de Dieu 200, Lubumbashi 60, Likasi 200, Kolwezi 120, Matadi 260. Onder de deelnemers aan de conferenties waren 1200 predikanten.

 

Kringleiding/nazorg

Eén kringleiderstraining met het oog op de nazorg, in de kerk van mgr. Nyamuke, Doxa Deo in Kinshasa, met 102 deelnemers. Ook in Likasi, Kolwezi en Matadi hebben we (heel erg kort) een inleiding gegeven in het leiden van een nazorggroep door het stellen van vragen. Vooral in Likasi is de behoefte aan een cursus hierover erg groot. Alle ruim 200 deelnemers aan de conferentie bleven na afloop van de conferentie nog een uur langer na om te horen hoe wij werken met de nazorg.

 

Bijbels

De behoefte aan Bijbels is zo enorm groot. Zowel met de conferentie aan de theologische opleiding als in Ndjili hebben we kunnen constateren dat tientallen voorgangers slechts een Bijbel op hun telefoon hebben. Alleen in Katanga (het zuiden) was de situatie gunstiger. Dat is het kopermijnengebied; daar is een gemiddeld hogere levensstandaard. Onder de ‘gewone’ gemeenteleden is (zelfs in Kinshasa) de situatie w.b. Bijbels nijpend.

 

Expeditie goederen

Dit keer verliep de verzending van goederen naar Congo moeizaam. We hadden boeken in twee containers (we mogen een deel van de ruimte van de containers van een zakenman opvullen) naar Congo gestuurd. De eerste werd door de douane meer dan 5 weken in Matadi vastgehouden; de tweede stond er een week later nog steeds. Daardoor konden we niet over alle boeken beschikken waarop we hadden gerekend.

 

Evangelisatie

We hadden het te druk om ook nog evangelisatieprojecten op te zetten of eraan mee te doen. De hele dag werden we beziggehouden door besprekingen met deze en gene, leiders van denominaties en predikanten van zeer grote kerken. Wat er aan evangelisatie was, gebeurde tijdens kerkdiensten, soms bezocht door groepen nieuwsgierigen. Op die manier hebben 70 mensen aangegeven Christus te willen aanvaarden. Voor mij was indrukwekkend de laatste avond in Kinshasa. Ik sprak in de kerk waar we ook de conferentie hielden. Het aantal bezoekers viel tegen, iets meer dan 100. Er waren veel jongeren bij, o.a. van een jongerenkoor, tieners. Tot mijn verbazing en vreugde waren er onder de 22 die aangaven voor het eerst Christus te willen leren kennen, 20 tieners. Ze kennen elkaar. Ze kunnen elkaar opvangen en stimuleren de goede weg te gaan. Het deed me goed om te zien dat de boodschap van verlossing ook de nieuwe generatie bereikt. Ik heb hen allen een City Bible gegeven (Frans).

                We willen een evangelisatie- en gemeentestichtingsproject van onze geassocieerde medewerkers in Kinshasa, de predikanten François Mufokoto en Albert Keïta, voor een deel ondersteunen, o.a. met gratis nazorgboekjes. Dat is in de vroegere Bas-Congo (nu Congo Central) in het gebied Luozi. Daar is een bijna bezeten politicus, met een universitaire graad die hij in Engeland verkreeg, bezig duizenden te bewegen tot het oude animisme. Zijn groepering valt kerken en gelovigen aan heeft een heel aantal Rooms-Katholieke geestelijken uit hun gebied (100 x 100 km., grenzend aan Congo-Brazzaville) verjaagd. Dat wordt een enorme krachtmeting met de nu 20 kerken van de kerkelijke groepering van beide genoemde predikanten. 

 

Conclusie

We hebben contacten gelegd van onschatbare waarde, die ons werk in de toekomst nog doeltreffender kunnen maken, vooral als we alles grondig en tijdig voorbereiden. Er zijn ook - via via - veel contacten in Kameroen en Congo-Brazzaville. “Kom over en help ons,” klinkt het. Het werk is steeds meer teamwerk, en het is al zeker niet meer afhankelijk van mij (AJK). De teamleden in Congo hebben zich de visie van Gemeentegroei goed eigen gemaakt, en ieder draagt zijn bijzondere inzichten bij.

 

Gorinchem, 20-08-2021

Bram Krol