aelv-1.jpg

VERSLAG van de REIS naar IVOORKUST van Bram Krol, januari 2022

 

Algemeen

Een goede, vrijwel probleemloze reis. Medereiziger was Bart Berkheij uit Gorinchem, een oud-zendeling uit Mali, die een positieve rol speelde, met name in evangelisatiewerk. De teamleden hadden een aantal adviezen t.a.v. uitgaven ter harte genomen en de reis bleef binnen de marges van het budget. Er is veel goeds gebeurd.

 

Conferenties Gemeentegroei

Drie conferenties, n.l. in de plaatsen Divo, Mafere en Dimbokro. Vooral die in Mafere trok te weinig deelnemers (22, onder wie 11 predikanten). Totaal: 172 deelnemers, onder wie 82 predikanten. In alle plaatsen zijn nazorggroepen van start gegaan. Het bijzondere van Divo was dat er 5 predikanten-comités zijn die nooit hebben samengewerkt, maar dat tijdens onze conferentie voor het eerst deden. Mijn advies om één Gemeentegroei conferentie te houden en de nadruk te leggen op trainingen voor leiders van nazorggroepen was niet opgevolgd. Dat was een misser. Tijdens alle conferenties werden meer boeken en brochures verkocht dan ooit.

 

Nazorggroepen

Onze aanpak van persoonlijke evangelisatie en daaraan gekoppeld de opvang van belangstellenden en nieuwe gelovigen in nazorggroepen, slaat in het hele land aan, alsof we met iets komen wat nieuw en onbekend is. Diverse gemeenten zijn het afgelopen jaar intensief gaan evangeliseren. Overal verrijzen bijbelgroepjes. Gevolg: onze grote voorraad aan nazorgboekjes was vroegtijdig geplunderd, al tijdens onze reis. In alle plaatsen waar we conferenties voor predikanten hielden zijn de afgelopen jaren kringen gevormd. Dat gebeurt het sterkst in het stamgebied Dan (=Yacouba), waar we veel hebben gewerkt. Vanuit dat gebied breidt deze werkwijze zich nu ook uit naar het zuiden en het oosten, naar het gebied van de Guéré stam.

 

Evangelisatie

Door onze evangelisatie-activiteiten, samen met o.a. conferentiedeelnemers, gaven deze reis 274 mensen te kennen te willen gaan geloven. Hoogtepunt was een evangelisatieavond in het stamgebied Dan, in het dorp Gloleu, waar 120 mensen in één keer dit te kennen gaven. Zij zijn nu ondergebracht in 4 of 5 nazorgkringen. Meer mensen dan wij tot geloof zagen komen, komen door nieuw opgestarte kerkelijke activiteiten en vooral door de nazorgkringen tot geloof. In één dorp, dichtbij Zouan-Hounien, waar men gezworen had dat niemand er ooit Christen mocht worden, zagen we 7 mensen aangeven dat ze Christus wilden volgen en de leiders van het dorp hebben hun verzet opgegeven.

 

Islam

We hebben de uitgave van een boekje betaald, geschreven door een uit de islam bekeerde man, die nu predikant is. Het is een uitstekend en heel pienter geloofsgetuigenis. Hij is met de verspreiding van dit onder schuilnaam uitgegeven werkje begonnen. Diverse kerkgenootschappen hebben het gekozen als een bijzonder hulpmiddel voor het geloofsgetuigenis onder moslims, dus binnenkort zal blijken dat de oplage van 5000 exemplaren te klein is. Verder hebben we contact gelegd met een oudere predikant (ds. Kone), die ooit imam is geweest en in Caïro hogere theologische islamitische studies heeft gevolgd. Samen met hem en de eerdergenoemde predikant en nog een aantal goed geïnformeerde lotgenoten willen we een werkgroep voor het getuigenis onder hun voormalige geloofsgenoten oprichten, en ook werken aan voor dat doel geschreven of gesproken materialen. Dat kan een belangrijke tak van arbeid worden, die om begrijpelijke redenen los zal staan van ons werk (Fondation Facilite Côte d’Ivoire), vanwege het opkomende jihadisme. Daar zal afzonderlijke geldwerving voor nodig zijn. Dit is strategisch, mede vanwege de uitbreiding van de Islam in Ivoorkust en haar radicalisering!

 

Stam Dan

Onze 20 werkers (de meesten zijn 100% vrijwilligers) zijn wekelijks aanwezig in 94 plaatsen met nu 1600 à 2000 deelnemers aan nazorggroepen. Daarnaast zijn er ook groepen die direct door de kerken zelf worden georganiseerd. Vanuit drie plaatsen werken we ook ongeregeld in Liberia. Het lokale zendingsteam dat gedurende 2 weken naar afgelegen en onbereikte dorpen ging (Samy + Raoul) ziet mogelijkheden dit vaker te doen. Met de hulp van de directeur van een regionale FM-radio (Bin-Houye) willen we in de naaste toekomst een Gemeentegroei-conferentie organiseren voor predikanten uit de regio en uit Liberia en Guinee. Ds. Alfred Zranpiemi (Baguipleu) is bezig met het trainen van 50 nieuwe kringleiders, voor zijn gebied en het aangrenzende gebied van de Guérestam). We hebben dringend een regionaal trainingsteam nodig. Er zijn vrijwilligers, maar hun kennis is gering. Kunnen we hen trainen, dan kan het aantal kringen gemakkelijk verdrievoudigd worden.

 

Drukwerk

Ondanks het grote aantal boeken en brochures gedrukt in 2021, is er opnieuw behoefte aan een drukgang voor het nazorgboekje. Eerst 3500 of 4000 te drukken in Ivoorkust (7e editie), daarna een 8e editie van mogelijk 10.000 exemplaren in Europa te drukken (goedkoper en betere kwaliteit). Ook: een nieuwe editie van de brochure over Gemeentegroei, die aan alle deelnemers aan de conferenties wordt uitgedeeld. Verder is er een informatiefoldertje over ons werk nodig. Voor het nazorgboekje zochten we naar een aanbeveling van enkele van de meest bekende geestelijke leiders in het land, die dat graag wilden doen omdat ze ons werk bijzonder waarderen.

 

Kinderbijbel Frans-Bété

In Egypte is de tweetalige kinderbijbel Frans-Bété al gedrukt. Deze zal verscheept worden en rond 1 april in Abidjan aankomen. Ons team heeft een 14-stappenpolan opgezet om de verbreiding gesmeerd te laten verlopen. Het gaat om 12.500 exemplaren (plus nog 5000 Franse kinderbijbels voor een iets hogere leeftijd). De financiën voor dit project baren ons nog grote zorgen.

 

Metterdaad en T.W.R.

Trans World Radio Nederland probeert een financiële wervingsactie op touw te zetten voor de uitzendingen in de Yacouba taal. EO-Metterdaad heeft hier wel oren naar en in principe zou er begin juni een filmer naar dat gebied kunnen voor het maken van opnamen. Dat zal ons werk direct beïnvloeden. De uitzendingen van T.W.R. hebben tot hiertoe in 3 jaar voor zeker 1000 mensen een levensverandering teweeggebracht. De meesten volgen of hebben een nazorggroep gevolgd, zijn gedoopt en lid geworden van een gemeente.

 

Conclusie

Dit was opnieuw een zeer waardevolle reis. Onze werkers hebben veel geleerd. Twee van hen zullen binnenkort het werk in Liberia verder ondersteunen en nieuw werk beginnen in Guinee, waar we zeer waardevolle contacten hebben gesmeed. Financieel zijn we goed binnen de marges van de begroting gebleven. De vooruitzichten zijn grandioos.

 

Bram Krol

04/02/2022