aelv-3.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar NEPAL, februari/maart 2022

 

Inleiding

Een mooie, drukke reis, die 3 dagen later begon dan voorzien vanwege maatregelen die nog golden tegen de verbreiding van corona. Een uitermate druk programma, met reizen die ons voor een groot deel voerden langs wegen wegen-in-aanleg – dus zand- en rotspaden, hotsen en botsen. Geheel in Oost-Nepal. Een plan om naar het noorden of het westen te reizen lieten we varen wegens tijdgebrek. Opnieuw bewezen Surya en Santosh dat ze het werk goed overzien. Geen problemen met gezondheid. Waar mogelijk verbleven we bij mensen thuis. We hadden een jeep nodig (redelijk goedkoop gehuurd via een kennis van Santosh), omdat we anders niet alle plaatsen hadden kunnen bezoeken die we wilden.

 

Larumba

Het hoogtepunt van de reis was de langverwachte en tot hiertoe nooit gekomen uitnodiging van de goeroe van de Kirati en zijn hoofdbestuur om te komen spreken (1 uur lang) tijdens de massale bijeenkomst in Larumba vanwege zijn verjaardag op 4 december. Verder ook goede relaties met deze beweging met ongeveer een miljoen aanhangers. De goeroe heeft een vredesmissie voor de wereld en wil daaraan gestalte geven door samenwerking met leiders van andere religies uit andere landen. De Kirati hebben oude banden met, en mogelijk ook wortels in het joodse en christelijke geloof. Door onze jarenlange band met de Kirati is het mogelijk gebleken dat ongeveer 300 mensen tot geloof kwamen in de gemeente Larumba en ongestoord hun geloof kunnen belijden. Ook zijn er een aantal mensen uit de naaste kringen van de goeroe op het punt van geloofsovergave gekomen, naar ze ons toevertrouwden.

 

Conferenties en trainingen

Twee Gemeentegroei-conferenties, in Beldangi nabij Damak in de riviervlakte en in Okhaldunga, een kleine districtshoofdstad in de bergen. In totaal 118 deelnemers, onder wie 63 predikanten. Vier zeer ingekorte kringleiderstrainingen in een kerk in Kathmandu, Salleri op de hellingen van de Mount Everest, Topgachi (nabij Damak). In Kerkha (ook dichtbij Damak gelegen) hielden we ook een dergelijke training voor vrouwengroepen uit de regio. In totaal deden eraan mee: 154 mensen, onder wie 14 predikanten. Verder nog een ingekorte kringleiderstraining in Kanepokhari (dichtbij Itahari), speciaal voor leden van de Dhimal stam, met 60 deelnemers, onder wie 11 predikanten. In Okhaldunga was nog nooit een conferentie geweest en hadden de kerken nog niet eerder samengewerkt. Het percentage Christenen ligt daar laag. Sommige deelnemers hadden 40 kilometer gereisd over de slecht begaanbare wegen. In Salleri waren we op verzoek van enkele gelovigen van de stam van de Sherpa, een nog weinig beëvangeliseerde stam. Ook onder de Dhimal (een stam van 32.000 mensen) is het Evangelie nog betrekkelijk weinig doorgedrongen. Waarschijnlijk zijn er ten gevolge van deze reis in Oost-Nepal meer dan 100 nieuwe nazorggroepen begonnen.

 

Evangelisatie

Overal spraken we met mensen. Dat resulteerde in de geloofsovergave van 22 mensen, de meesten in Damak en omgeving. Ongeveer 15 mensen hebben toegezegd ernstig te overwegen om Christen te worden, samen met de hunnen. Er was een kleine doorbraak in een dorp in het Bhojpur district, Dama Chowk, waar blijkbaar nog nooit het Evangelie had geklonken. Eén persoon kwam daar tot geloof en ongeveer 12 anderen overwegen die stap ernstig. Nazorg zal mogelijk in handen worden gegeven van Arjun, onze evangelist in Taksar, nadat Santosh er eerst enige tijd gaat doorbrengen.

                De projecten met bijlessen van de armste kinderen in de regio Damak (3x), Kathmandu (1x) en met Dil in het westen (1x) lopen nog steeds als een trein.

 

Nieuwe activiteiten

De man die de conferentie in Okhaldunga organiseerde is ds. Suresh Marandi, een filiaalmanager van een financiële instelling. (Binnenkort gaat hij in de buurt van zijn huis in Biratnagar werken). Hij is ook degene die leidinggeeft aan onze drie werkers in Bihar en aan de zuidelijke grens van Nepal. Hij hoort bij de Santali stam (met in Nepal/India en Bangladesh 7,5 miljoen mensen). Hij wil ons nazorgboekje in het Santali vertalen, om des te effectiever onder zijn stamgenoten te kunnen werken. Zij zijn dan de brug naar andere groepen. Verder werken we met de Dhimal gelovigen mee om hun stam voor Christus te winnen.

 

Nieuwe werkers

We hebben tot hiertoe 4 mensen gevonden die - als vrijwilligers - goede sprekers kunnen worden op onze Gemeentegroei-conferenties. Twee in India, twee in Nepal. Eén is een bankmanager in Bhaktapur bij Kathmandu. Hij gaat over 85 medewerkers. Hij heeft theologie gestudeerden voelt zich zeer gedrongen om met ons mee te doen. Eén van de anderen is een professor theologie uit Manipur (India). De anderen zijn predikanten (uit Sikkim en Kathmandu) met een theologische opleiding. Verder heeft Surya nog twee personen op het oog. Ik heb zelf een oud-evangelist uit India uitgedaagd om mee te helpen met het geven van kringleiderstrainingen. Santosh heeft een eerste les voor Gemeentegroei verzorgd. Hij heeft de afgelopen jaren een theologische opleiding afgerond. Daarmee kunnen we onze actieradius danig uitbreiden.

 

India en andere gebieden buiten Nepal

In India hebben we werk in Uttar Pradesh en Bihar. In U.P. zijn door het werk van evangelist Ram Nath in de eerste 2 maanden van dit jaar al 13 mensen tot geloof gekomen. Hij werkt in 32 dorpen in onbereikte gebieden en heeft twee kleine gemeenten gesticht met in totaal 220 geregelde bezoekers. Hij is eind vorig jaar ernstig met de dood bedreigd door Hindoe-extremisten. Nu is alles weer rustig. In Bihar werken ds. Victor en Prakash en net op de grens in Nepal werkt Naike, samen in 37 dorpen (3 in Nepal) en voornamelijk onder de Santali. Daar zijn 11 mensen dit jaar tot geloof gekomen en ze zijn al klaar om gedoopt te worden. In de centrale gemeente komen wekelijks 250 mensen samen. Het nazorgboekje in het Hindi zal in maart (na opheffing van de beperkingen in verband met corona) begin maart ’22 gedrukt worden.

                In het gebied ten noorden van Nepal hopen we werk te gaan doen door middel van mensen die de taal van die streken spreken. Het betreft in Nepal minderheidsstammen. Onder hen is Surya met trainingen bezig. Ook vonden we een leerkracht die diezelfde taal heeft geleerd (een zeldzaamheid) en die we mogelijk kunnen inschakelen.

 

Evangelisatieprojecten in Nepal

Taksar: lichte vooruitgang. Er kwamen daar twee mensen tot geloof, tijdens de doopdienst van een andere nieuwe gelovige. Twee anderen volgen nog dooponderricht, maar ze waren nog niet klaar voor de doop. Onze werkers Priscilla, Jitni, Arjun, Dev, en nog enkele anderen gaan op volle kracht door. (In de kleine gemeente van Dev, in Peltimari, slechts 5 kilometer van Damak, kwamen ook 2 mensen tot geloof tijdens ons bezoek). In het westen werkt Dil. Zijn motor is hij kwijt aan de bank wegens geldgebrek. Maar hij heeft hard vervoer nodig, vanwege zijn werk in een stuk of acht dorpen. Bij hem zijn 8 mensen in dit jaar al tot geloof gekomen.

 

Lectuur

Er is nog een voldoende voorraad nazorgboekjes (hoewel die nu snel slinkt) en boeken ‘Gemeentegroei compleet’ in het Nepalees. Andere boeken en brochures kunnen - nu we veel Engelse titels gedrukt hebben - worden vertaald en uitgegeven. Spoedig zal de noodzaak voor vertaling van ‘Gemeentegroei compleet’ in het Hindi zich voordoen. We hebben een goed gebruik gemaakt van sleutelhangers met een QR-code waarmee de Bijbel in veel talen gelezen kan worden, een gift van City Bibles. (2000 stuks)

 

Conclusie

Door deze reis zijn veel nieuwe deuren opengegaan (nieuwe werkgebieden voor evangelisatie, nieuwe kansen voor cursussen en trainingen, open deuren onder de Kirati, de Dhimal en de Santali.)

                                                                      

14-03-2022

Bram Krol (Stichting Facilite)