aelv-3.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar CONGO

18 juli – 18 augustus 2022

 

InleidingEen aangename reis waarin veel werk verzet kon worden. Probleem: de prijs van een ticket, van een visum (volgens zeggen het duurste in de wereld) en bijkomende zaken als een wrak van een jeep op de heenweg, met zeven keer een lekke band, een overnachting in de jeep langs een drukke verkeersweg, twee-en-een half uur vastgehouden door de immigratiepolitie in Matadi, een keer een ernstige motorstoring en tot slot een kapotte voorwielophanging, waardoor we de laatste 20 kilometer moesten meeliften met een vrachtwagen (met achterlating van de bagage), om anderhalve dag te laat in Mwanda aan te komen. Daarna ging alles van een leien dakje, ook al hadden we veel tegenwerking van de protestantse bisschop (provinciale synodevoorzitter) van de verenigde protestanten, die in Matadi zetelt. We verbleven in de meest westelijke provincie van het land (Kongo Central) omdat de onveiligheid van het land een reis naar het oosten onmogelijk maakte. Door een verkeerde mededeling vanuit het kantoor van de Verenigde Protestanten (Eglise du Christ au Congo) was er overal gemeld dat iedere deelnemer vijf boeken gratis zou krijgen. We zagen ons genoodzaakt de mensen wat tegemoet te komen door de prijzen voor de boeken extreem te verlagen. Gevolg: er werden honderden boeken en brochures verkocht.

 

Algemene cijfers

Voor de conferenties Gemeentegroei (5x) en cursussen over evangelisatie en nazorg (7x) hebben we meer dan 2500 mensen getrokken die minstens een halve dag onze bijeenkomsten bijwoonden. Onder hen 480 predikanten.  De steden die we aandeden: Mwanda, Boma, Matadi, Kimpese, Mbanza-Ngungu, Kisantu en dan nog een ingekorte en kleine training in Kinshasa. Misschien wel 100 – 200 mensen willen nazorgkringen opzetten, maar we hebben onvoldoende nazorgboekjes over.

 

Evangelisatie

Bij de overweldigende belangstelling voor onze studiebijeenkomsten, is het niet doenlijk m daarnaast nog evangelisatie-activiteiten op te zetten. Tijdens algemene bijeenkomsten en in kerkdiensten gaven 70 mensen te kennen Christus te willen volgen. Talloze individuen en veel gemeenten hebben besloten onze instructies op het terrein van evangelisatie in de praktijk te gaan brengen.

 

Nazorg

Een twintigtal nieuwe nazorggroepen is al van start gegaan, en 5 grotere gemeenten hebben aangegeven ons nazorgboekje hoofdstuk voor hoofdstuk met al hun gelovigen door te werken. We hebben vrij snel een 10e (!) druk van ons Franse nazorgboekje nodig in grote aantallen. (10.000 is te gering). Er was een groot gebrek aan het boekje met de kringleidersinstructie (in Nederland: ‘Dynamiek in uw Kring’). We hebben in Congo, net als in Ivoorkust, gemerkt dat het vervolgboekje voor de nazorg te moeilijk is voor mensen zonder enige kennis van de Bijbel. We willen dat tweede werkje in nummer drie veranderen. Een tweede deeltje heb ik tijdens de reis geschreven en dat wordt binnenkort beoordeeld door al onze Franssprekende werkers. Ook die twee deeltjes willen we in Europa laten ontwerpen en drukken. Goedkoper, mooier en gemakkelijker i.v.m. de verzending naar de diverse landen. Ons team hoopt in elk geval in Mwanda, Boma (vanwege een kolossale belangstelling daar) en Kisantu terug te komen voor nazorgtrainingen.

 

Bijbels

Er is een schreeuwend tekort aan Bijbels. In het gebouw van het nationale Bijbelgenootschap in Kinshasa valt geen Bijbel, in welke taal dan ook, meer te verkrijgen (wegens wanbeheer). Dat heeft ons ook de das omgedaan. Van de vier toegezegde bestaande vertalingen aan City Bibles (Kikongo, Chiluba, Kituba, Kimongo) is er, na herhaalde en nadrukkelijke beloften, niet één vrijgegeven. City Bibles verweet niet alleen het Bijbelgenootschap, maar ook ons team, gebrek aan verantwoordelijkheidszin. De toegezegde levering van een container vol City Bibles ging daarom niet door. Maar mensen smeken om Bijbels. Ook bij het Bijbelgenootschap zijn geen Bijbels meer te verkrijgen. Zelfs veel predikanten hebben geen eigen Bijbel, en in sommige dorpskerken is er niet een te vinden. Alleen hebben mensen een kopie van de Bijbel op hun telefoon. Ook voor onze nazorggroepen is dat een groot probleem. Als kerkleden al geen Bijbel hebben, hoe zou een nieuwe gelovige daar dan aan moeten komen?

 

Gemeentegroei

Overal in het land volgen theologische instellingen veel van de lessen uit het boek ‘Gemeentegroei compleet’. Tal van professoren gebruiken dat als hun tekstboek. Zo ook de theologische opleiding die gesticht is door ds. Nyamuke, de vice-voorzitter van de verenigde protestanten, en die uit hoofde van zijn functie 35 miljoen mensen vertegenwoordigt. Ook de opleidingen die vallen onder de belangrijkste voorman van de 3 ,5 - 5 miljoen evangelische christenen (lid van onafhankelijke gemeenten), ds. Gilangu, volgen onze lessen als studieleidraad. De invloed die we in Congo uitoefenen is buitengewoon, ook in plaatsen waarvan we zelfs de naam niet kennen. Ook tijdens deze reis ontmoette in een predikant (omgeving Kimpese), die al jaren lesgeeft aan een theologische hogeschool vanuit ‘Gemeentegroei Compleet’. Met hen en vier anderen hoopt ons team een groep conferentiesprekers klaar te stomen om te voldoen aan de talloze verzoeken voor Gemeentegroei-conferenties in Congo. Ik hoop tijd en mogelijkheden te vinden om het komende jaar les te geven aan twee of drie van de meest vooraanstaande theologische opleidingen in Kinshasa. Voordeel: de afdeling praktische theologie wordt door wat gangbaar is aan de universiteiten in Europa en Amerika voortdurend bedreigd met modernistische ideeën, terwijl onze aanpak dicht bij de Bijbel blijft.

 

Uitbreiding

Er liggen dringende verzoeken om ook met ons werk te starten vanuit Congo-Brazzaville en Angola. We bestuderen de mogelijkheden.

 

Luozi

Halverwege Kinshasa en de Atlantische Oceaan, ten noorden van de rivier de Congo en tegen de grens van het ‘andere’ Congo aan ligt een gebied van 80 x 100 km. met slechts 200.000 inwoners. Onder leiding van hun stamhoofd is daar een terugkeer gaande naar het oude stamgeloof (animisme en voorouderverering). Gelovigen worden gedwongen daaraan deel te nemen, en vooral behoudende en evangelische Christenen worden er vervolgd. Daar willen we een project starten, om te binnen met het opzetten van nazorg-bijbelgroepen. We menen op die manier het oprukkende heidendom aan te kunnen. Het is belangrijk om te weten dat leger noch politie daar iets kunnen uitrichten. Luozi is in feite een soort vrijstaat geworden.  

 

Slotwoord

Ook al bezocht ik Congo de afgelopen periode slechts eens per jaar, het is nog steeds de koploper wat betreft aantallen bezoekers en open deuren… De velden zijn wit om te oogsten. Ik voorzie een nieuwe groei van de protestantse/evangelische kerken, omdat sinds kort de morele schoonmaak, die we in veel landen in de R.K.K. zagen, ook in Congo is begonnen, waar het vooral lijkt op een massale Me-too beweging. Daarnaast willen bezien of we een boekje over Simon Kimbangu en zijn geloofsovertuiging kunnen publiceren. Dat kan effect hebben op de meer dan twaalf miljoen Kimbangisten, die sinds lang geen Christelijke kerk meer zijn. Hun beweging vertoont tekenen van verval en de tijd is rijp voor een getuigenis onder hen.

 

Bram Krol

20 aug. 2022