aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis naar IVOORKUST, juni/juli 2022

 

Inleiding

Een aangename reis zonder problemen. Ik heb wat aanwijzingen gegeven voor een overzichtelijkere financiële verslaglegging. De volle nadruk ligt op vorming en training en dat gaat uitstekend. Er is veel vraag naar onze cursussen en de nazorgmaterialen in het hele land en ook vanuit het buitenland.

 

 Teambespreking

De eerste dagen ware gewijd aan een 3-daagse teambespreking (met ons driekoppige team), die werd gehouden in Agboville. Twee avonden werden besteed aan evangelisatie in het dorp Grand Morié. Het was nodig om duidelijke plannen te maken. Het werk wordt groot en complex.

 

Cursussen en trainingen

Evangelisatie- en nazorgtraining van 3 dagen in Divo (63); Gemeentegroeiconferentie van 3 dagen in Yamoussoukro (94); een evangelisatie/nazorgtraining van 2 dagen (100) en een tweedaagse Gemeentegroeiconferentie in Issia (102) plus een toegevoegde evangelisatie/nazorgtraining van één dag (50). Tussen haakjes het aantal deelnemers.  Onder de bezoekers waren in totaal 150 predikanten. Ook verzorgden we een dergelijke training in de wijk Koumassi in Abidjan (Pinkstergemeente) met 85 deelnemers. Die nieuwe vorm van training is opgezet door ons Ivoriaanse team en slaat goed aan.

 

Evangelisatie

Hoewel we steeds meer de nadruk leggen op training en vorming, wordt de tijd die beschikbaar is voor directe evangelisatie steeds minder. Geen nood, want het aantal mensen dat zich wijdt aan evangelisatiewerk neemt enorm toe, dus ook het aantal mensen dat daardoor het geloof vindt. Direct door het evangelisatiewerk waar wij bij betrokken waren zagen we 221 mensen aangeven Christus te willen volgen. Heel bijzonder was wat we in één avond meemaakten in het dorpje Korèdidia dat dicht bij Issia ligt. Daar gaven 74 mensen te kennen Christus te willen volgen.

 

Nazorg

Onze belangrijkste bijdrage aan de kerken lijkt onze aanpak van evangelisatie en nazorg te zijn. Die groepen trekken niet alleen veel deelnemers, maar ze vervullen een aanzienlijke taak in het evangelisatiewerk. Van de ongeveer 150 nazorggroepen waar wij direct bij betrokken zijn in het westen van het land ken ik geen enkele die niet minstens twee of drie mensen tot geloof zagen komen. De kroon spannen de zeven nazorggroepen in het meest zuidelijk gelegen Dan-dorp, Koaroh. Daar zag men in een jaar 118 mensen tot geloof komen, die allen meedoen met de nazorgstudies. Buiten de groepen in het westen van het land weten we van meer dan 150 nazorggroepen die door kerken of samenwerkende kerken zijn begonnen (dus geheel onder eigen controle). Veel groepen zijn niet bepaald klein van omvang. De gemiddelde grootte ligt tussen de 15 en 20 deelnemers (eigenlijk te veel). In de regio’s Téapleu, Longuale en Zouan-Hounien is er rondom onze groepen directe medewerkers een kring van vrijwilligers ontstaan die leidinggeven aan het werk in hun hele regio. Er zij in die drie regio’s elk 10 – 15 mensen bijgekomen.

De Pinkstergemeenten in en rond Abidjan willen onze werkwijze navolgen en ze bestelden 5000 (!) nazorgboekjes.

 

Bijbels, boeken en brochures

De Bijbels, die we tegen een gereduceerde prijs kunnen aanbieden, gaan als broodjes over de toonbank. (Er is een goede gever voor dit mooie werk.) In de afgelegen streken is nergens een Bijbel te verkrijgen, of anders vee en veel te duur. We begonnen onze reis met meer dan 1000 Bijbels die nog over waren. Maar we waren nog op de heft van de reis toen de Bijbels al op waren. Grote teleurstelling. Deze reis maakten we tot 2x toe mee (Yamoussoukro en Issia) dat bijna al onze boeken waren uitverkocht (althans de hoeveelheid die we hadden verzonden). Er is veel honger naar onze uitgaven – en blijkbaar is er bij velen ook de mogelijkheid iets te kopen (anders dan in Congo). Ons vervolgboekje voor nazorgstudies is uitverkocht en moet herdrukt worden, voorlopig eerst in Ivoorkust (ook al liggen de drukkosten daar erg hoog). Ik moet daarbij wel vermelden dat we veel materialen tegen kostprijs of net ets daarboven aanbieden. Rijk worden we er niet van, maar ook niet arm.

 

Kinderbijbels Bété – Frans

Het ligt in de bedoeling dat rond 10 augustus de container met nieuwe kinderbijbels aankomt in Abidjan. Daarin zitten 12.500 kinderbijbels voor een jonge leeftijd, Bété – Frans, en 5000 kinderbijbels voor de leeftijd van 10 – 14 jaar, alleen in het Frans. De Bijbels worden verspreid in het land. Het gebied van de stam Bété ligt in het mid-westen van Ivoorkust, met o.a. de grote steden Gagnoa en Daloa. Er s een grote ceremonie opgezet voor het aanbieden van de eerste tweetalige Bijbels aan hoogwaardigheidsbekleders in het Bété gebied. We zijn nog bezig alle benodigde gelden voor dit grote project binnen te krijgen.

 

Nieuw pionierswerk

Aan de twee meest dynamieke persoonlijkheden in het midden van het gebied van de stam Dan, chef Tany, een dorpshoofd en Fréderique Samy heb ik gevraagd een zendingstocht te maken naar een gebied dat we nooit eerder bereikten, waar 80 dorpen liggen. In het noordwesten van het stamgebied zetten de evangelisten Gondo en Augustin steeds meer groepen op in plaatsen ‘buiten bereik’, door daar nieuwe kringleiders te trainen. In het zuiden, in het gebied rond het plaatsje Bin-Houye doet de vrouw van de directeur van de regionale FM-zender (mw. Eugénie Ouyabi) hetzelfde. Vanuit het dorp Koaroh wil men binenkort groepen beginnen in een ander taalgebied (Guéré) en onder dorpen van de stam Dan in Liberia.

 

Islam en evangelisatie

We hebben goede ervaringen opgebouwd met onze manier van conversatie-evangelisatie, ook geschikt om moslims te bereiken. Maar dit werk vereist enig specialisme. We hebben goede banden gesmeed met twee op dit terrein zeer ervaren internationale bewegingen. Die samenwerking zal vruchten gaan afwerpen. De namen houd ik nu nog even voor me, totdat alles goed loopt. Wel is het goed te weten dat we een comité hebben opgericht met 20 ex-moslims die actief zijn als predikant of evangelist.

 

Communicatie

Een veertigtal predikanten in Ivoorkust, Guinee en Burkina Faso ontvangt de verslagen van ons werk via What’s App. Binnenkort hopen we een eigen internetsite te lanceren. Onze teamleden worden meer en meer gevraagd om cursussen in kerken te geven over leiderschap, evangelisatie en nazorg. We willen ons nazorgmateriaal in het Yacouba vertalen en uitdelen via usb-sticks. Hetzelfde voor de verhalen in de kinderbijbel.

 

Toekomst en conclusie

De samenwerking met T.W.R. voor uitzendingen in de Yacouba taal (over 6 FM-zenders) gaat door. Samen met hen ligt er een aanvrage bij EO-Metterdaad voor een actie. Het kan zijn dat ik in december alsnog een keer naar Ivoorkust reis om daar films te helpen opnemen. Vanuit Ivoorkust zijn we begonnen met werk in Liberia en Guinee. Er zijn bijbelgroepen van start gegaan in Burkina Faso en er liggen ook aanvragen vanuit Sierra Leone. Ik help ons team een goede, gedurfde en werkbare visie op te zetten, dat is nu een eerste vereiste. Het was een goede en waardevolle reis, en er staat nog veel te wachten voor de toekomst.

 

Bram Krol,

Abidjan, 12 juli 2022