aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar NEPAL, okt./nov. 2022

 

Inleiding

Een goed verlopen reis. De werkzaamheden in Nepal ontwikkelen zich in rap tempo. De eerste dagen waren hectisch en te vermoeiend: reis Kathmandu – Bardiya (15 uur, en zeer slechte wegen) en van Bardiya naar Damak in het oosten van het land, gelukkig in twee dagen, maar erg zwaar en lang. Alle werk van deze reis was in Bardiya (2 dagen), Damak en zeer wijde omgeving, inclusief Bhojpur (22 dagen) en Kathmandu (5 dagen). De nadruk lag sterk op de training van kringleiders voor de nazorg.

 

Evangelisatie

In het district Bardiya zien we vrijwel wekelijks mensen tot geloof komen. Onze evangelist Dil heeft al drie gemeenten gesticht. Het kerkje dat samenkomt op zijn eigen terreintje trekt 55 – 60 mensen wekelijks. Inmiddels is Dil ook begonnen met gemeente stichtend werk in een plaats op 60 kilometer hemelsbreed naar het noordwesten (Surkhet) waar recent vijf mensen het geloof vonden. Ons team is aan evangelisatie nauwelijks toegekomen, maar tijdens een kerkdienst in Bhojpur (Taksar) zagen we twee mensen tot geloof komen, een nieuwsgierige bezoeker bij een kringleiderstraining in Kalijhoda kwam tot geloof (en de dagen daarna ook twee van zijn familieleden) en een bezoeker van een huiskring in een gehucht in de verste streek van Zuidoost-Nepal, vlak bij de grens met India. Van onze werkers in Oost-Nepal en Bihar (India, vanuit oost-Nepal aangestuurd) komen wekelijks berichten binnen van bekeringen.

 

Gemeentegroei

We hadden één grote Gemeentegroei conferentie in het dorp Mahamai, niet ver van Larumba. Ongeveer 80 mensen hebben daaraan deelgenomen, onder wie 15 predikanten. Op het ogenblikzijn er vier aanvragen voor dergelijke conferenties. Met één van de beoogde nieuwe sprekers voor de conferenties over Gemeentegroei, een bankier met een theologische opleiding woonachtig in Kathmandu (Raj Kumar Rai), hebben we uitgebreid nader gesproken. De video-opnamen over de inhoud van onze trainingen en conferenties zijn in het Nepalees vertaald en samengevat in een map. Santosh Ranapaheli heeft een eerste lezing in dit kader gegeven, en dat liep goed. Ds. Dinesh Sunwar, die 36 gemeenten vooral in het Sunwar woongebied heeft gesticht in het gebied nabij de Mount Everest) is erg enthousiast over de conferenties over Gemeentegroei en heeft weer nieuwe conferenties aangevraagd.

 

Nazorgtraining

Elfmaal gaven we een nazorgtraining. In Nepal is een werkwijze ontwikkeld, waarbij we de mensen gedurende maximaal drie uur de meest belangrijke informatie doorgeven, om hen daarna in kleine groepen aan het werk te zetten met de vragen van het nazorgboekje. Dat werkt uitstekend. Nadere training kan op latere termijn volgen, of de mensen stellen hun vragen telefonisch aan degene die de cursus heeft gegeven. E zullen enkele tientallen nazorggroepen zijn opgezet. De meeste zijn al aan de slag gegaan. Van een stuk of tien van die groepen hebben we verslag gekregen. Naast Surya en Santosh hebben we als trainers ookingeschakeld: Ruben, Jitni, Gita en Nabina. Binnenkort volgt ds. Victor uit Bihar (voor werk onder de Santali).

 

Uitbreiding

We breiden ons werk uit naar verschillende stam- en kastegroepen. De groepen zijn:

Rajbansi (in Nepal 150.000; met India en Bangladesh erbij: 6.500.000). Jitni bezoekt binnenkort de grote groepen van haar stam in West-Bengalen (India) en Bangladesh.

Dhimal (35.000, Oost-Nepal, verwant aan de Rai stam). Leider: Nabina.

Santali (8,5 miljoen, Nepal, India (vooral Jarkhand) en Bangladesh.; motoren: ds. Suresh en ds. Victor. Suresh is net in een nieuwe plaats in het uiterste zuidoosten van Nepal met enkele nieuwe belangstellende Santali aan de slag gegaan.

Maji, en dan vooral de kleermakerskaste. (Dat is in feite een stam met een eigen taal). Enkele tienduizenden, vooral woonachtig in het district Ramechhap, Oost-Nepal. Leider: Gita.

Mandemakerskaste e.a. ‘lagere’ kasten (enkele miljoenen in Nepal; arbeiderskasten). Leiders: Santosh en Ruben. Vaak dragen ze als achternaam Nepali.

Kirati (diverse stammen, vooral Limboo en Rai; meer dan 2.000.000, oost Nepal en Sikkim (India). Leider momenteel: Santosh.

Chowdhari (ook genoemd: Tharu tribes. Ze wonen van oost naar west in Nepal langs de zuidgrens. Ze worden beschouwd als de oorspronkelijke inwoners van Nepal. Ze tellen ongeveer 1.800.000 mensen). Een nieuwe poging is de opzet van een nazorgkring in het district Hanuman Nagar. Een zoon van Santosh, die leraar is, wil hier een begin mee maken. 

 

Project Bhojpur

De gemeente groeit, maar neemt ook weer af door veel mensen die in het buitenland gaan werken of in Kathmandu. Nu is er een apenplaag, waardoor al meerdere agrarische gezinnen zijn vertrokken. Alle landbouwgewassen worden weg geroofd. In de kerkdiensten komen gewoonlijk 20 groten en een tiental kinderen. Santosh hoopt er binnenkort een week te evangeliseren.

 

Contacten en kerkdiensten

Met tal van predikanten en kerken zijn contacten gelegd. Er ligt een stapel uitnodigingen te wachten voor kringleiderstrainingen. De kerkdiensten waarin ik sprak toonden de groei van het aantal leden van de gemeente in Kuitini (Bardiya, zowel in kennis als in aantal (35-45 bezoekers nu); verder: Oorlabari en Taksar, en de grte Bethlehem church met ds. Dineh Sunwar als predikant, met 300 bezoekers.

 

Kirati

De uitnodiging om tre spreken in de massale Kiratibijeenkomst in Larumba op 4 december a.s. is een feit. Het contact met de Kiratibeweging van goeroe Atmananda verdiept zich en verloopt plezierig.

 

India

De werkzaamheden in Uttar Pradesh en Bihar tonen elke maand enkele bekeerlingen. Begin november doopte evangelist Ram Nath weer drie mensen (nadat hij wegens evangelisatie door de politie een week in een cel heeft gezeten; de rechtszaak wacht nog). Victor is sterk betrokken bij de vertaling van onze materialen in de Santalitaal. Tot zijn gemeente in Bihar behoren twee professionele vertalers.

 

Conclusie

Een goede reis en goede vooruitgang. Er komen nog enkele Gemeentegroei sprekers bij uit India, zodat we daar ook aan de slag kunnen. Zowel via de Rajbansi bevolking als de Santali hopen we over enige tijd ook in Bangladesh te beginnen. Het project met nazorglessen in Kathmandu ligt wegens een verbouwing stil, merkte ik tot mijn schrik. Het is wel gelokaliseerd in een snelgroeiende wijk met veel middenstanders en hogere inkomens, dichtbij de nieuwe (over een jaar te openen) snelweg vanuit Kathmandu naar het zuiden (Hetauda). Daar liggen grote kansen. De nazorglessen en – materialen slaan enorm aan.

 

Gorinchem, 10 november 2022

Bram Krol