aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar GUINEE en NEPAL, nov./dec. 2022

 

Inleiding

Zeer bewogen reizen in korte tijd (14 nov.- 8 dec.). Er werd enorm veel in gang gezet. Vermoeiend en inspirerend beide. Ons werk beleeft hoogtijdagen. Dat ik het aankon (o.a. een aaneengesloten reis van 54 uur, en de dag na aankomst nog 12 uur met de auto) verbaasde me zeer.

 

GUINEE

Conferenties Gemeentegroei

Gemeentegroei-conferenties in Kindia (55 deeln.) en Conakry (80 deeln.). Dat was minder dan verwacht, maar de uitwerking ervan zal merkbaar zijn in het gehele kerkelijke leven van het land. Onder de deelnemers tel ik iedereen die minstens drie lesonderdelen (van de negen in totaal) heeft bijgewoond. Onder de deelnemers veel nationale geestelijke leiders, onder wie de voorzitter van alle protestantse kerken in Guinee. E werden veel boeken verkocht (naast wat we gratis hebben verspreid). De door City Bibles geleverde Bijbeltjes waren meer dan welkom. Ook in dit land (net als in Congo), valt er vrijwel nergens meer een Bijbel te bemachtigen. (foto: Dr. Doré; achter hem ds. Etienne Leno)

 

Training voor nazorg en evangelisatie

Op twee plekken in Conakry hebben we nazorgtrainingen gehouden met in het totaal ongeveer 80 deelnemers. Ten gevolge hiervan zijn ongeveer 15 nazorggroepen van start gegaan, naast nog drie groepen op honderd kilometer van de hoofdstad door evangelist Maurice en drie groepen voor Engelstaligen (er zijn veel vluchtelingen uit Engelstalige buurlanden). Dan nog een heel bijzondere nazorg-bijbelstudie in het huis van een recent bekeerde ex-minister. We verzorgden een evangelisatie-training in een dorp enkele kilometers buiten de hoofdstad, met 21 deelnemers. Bij evangelisatieacties in Kindia en nabij Conakry zagen we 21 mensen tot geloof komen. Guinee is hoofdzakelijk een islamitisch land (85%), maar de islam is er gewoonlijk niet erg fanatiek, behalve als iemand het waagt dat geloof te verlaten.

 

Massasamenkomst in Conakry

De eerste zondag sprak ik in de kerk van ds. Telliano, met 255 bezoekers (zonder de 300 kinderen mee te tellen). De tweede zondag van mijn verblijf werd ik uitgekozen om enkele woorden (10 minuten) te richten tot de samengestroomde massa in een stadion, voor de jaarlijkse bijeenkomst van alle evangelische/protestantse gelovigen in Conakry, met tegen de 15.000 bezoekers en veel regeringsvertegenwoordigers (premier, zes ministers, de voorzitter van het parlement). Opeens waren we als beginnende beweging uitermate zichtbaar en van alle kanten werd gevraagd naar onze cursussen en materialen.

 

 

Algehele indruk

We hebben een vliegende start gemaakt in Guinee. Na twee bezoeken dit jaar van Philippe Makaye, onze secretaris in Ivoorkust, was mijn bezoek (samen met Philippe) een derde in dat land. We zijn naar Guinee gekomen op verzoek van enkele zeer vooraanstaande geestelijke leiders. Onze - voor hen nieuwe - aanpak van evangelisatie slaat enorm aan en ook de nazorg zoals wij die hebben opgezet. Verder vallen de lessen over Gemeentegroei in goede aarde, juist door de spanningen en verstarring die vooral in de oudere denominaties hebben toegeslagen. Ze bieden ook een antwoord op de verkeerde veronderstellingen van extreem charismatische gemeenschappen uit Nigeria, die overal luid worden uitgebazuind. Sommigen onder onze vrienden zijn uitgekozen voor een hoge politieke of administratieve post, als adviseurs van de regering of directeur van de Rekenkamer (annex corruptiebestrijding). Daardoor kregen we ook indirect toegang tot de hoogste bestuurders van het land. In Kindia (130 km. van Conakry) is een plaatselijk comité gestart. Daarmee blijven we in contact. In Conakry is een nationale werkgroep Facilite opgezet. De voortrekker is ds. Etienne Leno, oud-voorzitter van de grootste protestantse denominatie (ontstaan uit de zending van de CAMA). Een tweede is ds. Telliano. We staan in goed contact met de voorzitter van alle protestantse kerken, ds. Joseph Doré (ook directeur Rekenkamer). Hij heeft in zes jaar een gemeente opgebouwd van ongeveer 1500 leden (90% bekeerlingen uit de islam). Onze ‘vliegende keep’ is evangelist Maurice Kamano uit Coyah (40 km. van Conakry), die overal in de binnenlanden waar hij werkt nazorggroepen gaat opzetten. Hij is ook de man achter de bekering van de voornoemde ex-minister. Hij ziet (net als veel anderen) onze komst als de verhoring van een jarenlang gebed.

 

NEPAL

Spreken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Kirati gelovigen

De belangrijkste reden voor een derde reis naar Nepal van dit jaar was de bijzondere uitnodiging om te spreken op de grote jaarlijkse bijeenkomst van de Kirati, ter ere van de verjaardag van hun goeroe. De Kirati zijn zowel een verband van stammen (met name Limboo en Rai) als een geloofsgemeenschap. Oorspronkelijk geloven ze in het bestaan van één God. Er zijn meer dan twee miljoen Kirati, van wie ongeveer de helft goeroe Atmananda volgt. De anderen volgen of een variant van het oude Tibetaanse Bon-geloof of het Hindoeïsme. Er is een overtuiging gegroeid bij de goeroe en zijn hoofdbestuur dat een nadere samenwerking met ons van belang is. Dat is een gedurfde stap in een traditionele gemeenschap. Ik heb tweemaal gesproken. De eerste keer om de goeroe te feliciteren (vijf minuten). Dat sloeg aan, omdat ik een andere spreekstijl hanteer dan wat gebruikelijk is in Nepal. Jongeren, die vernieuwing zoeken, kunnen zich daar goed in vinden. Er waren op dat moment veel hoge politici aanwezig (zes parlementsleden, de oud-voorzitter van het parlement en de vicepresident). Met hen hadden we enig contact. De tweede dag kon ik ruim een half uur spreken. Hoe tegemoetkomend ik ook was, het sloeg in als een bom, bijna letterlijk. Velen waren geraakt, anderen kwamen bijna in opstand (een kleine maar felle minderheid). De onrust werd door een andere spreker en de goeroe bezworen. Mijn toespraak is in gedrukte vorm verspreid (meer dan 3500 exemplaren). We verwachten daar nog veel van te horen. Ook was er een directe uitzending van de digitale tv van de Kirati-beweging en waren er opnamen van de nationale tv. (foto 1: Goeroe Atmananda en zijn vrouw , 2: Vertaler: Surya Natasa, tijdens de felicitaties aan de goeroe)