aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol naar IVOORKUST en LIBERIA

jan./febr. 2023

 

Inleiding

Een uitstekende reis, die slecht begon, omdat Bram in Tunis door waarschijnlijk corrupte ambtenaren van de douane werd bestolen van 3400 euro. Verder niets dan juichen en lof. We hebben meer dan 1185 mensen kunnen trainen en vormen, onder wie 231 predikanten. Overal wordt om onze hulp gevraagd en een tiental gemeenten heeft de gewoonte van wekelijkse huis-aan huisevangelisatie weer opgepakt. Er werden veel boeken verkocht, zij het tegen een lage prijs.

 

Evangelisatie en nazorg

De nadruk lag deze reis overwegend op vorming voor evangelisatiewerk en nazorg. Daar vragen veel gemeenten nadrukkelijk om, vooral in Ivoorkust. Voorheen kregen we in Abidjan nauwelijks aandacht. Nu staan kerken als het ware te dringen om onze trainingen. Dringende uitnodigingen, vooral van de grootste lokale gemeenten. Er zijn daar meerdere gemeenten van 5 – 10.000 mensen, en met bijna alle staan we in contact. Een predikant van 76 jaar zei: “Nu zie ik eindelijk hoe je zou moeten evangeliseren.” We hielden zes van die trainingen, waarvan drie in Abidjan en verder in Sassandra, Gagnoa en Divo. We hebben een plan om vanuit Sassandra een jongerenwerk te starten, met in de eerste plaats aandacht voor Bijbelstudie.

 

Gemeentegroei, Ivoorkust

Eén Gemeentegroei-conferentie met 80 deelnemers in Sassandra, een mooi gelegen kuststadje op 300 kilometer van Abidjan. De lessen werden met grote belangstelling gevolgd.

 

Evangelisatie/nazorg, Ivoorkust

We zagen in totaal 131 mensen aangeven dat ze de Christus wilden volgen, onder wie een tiental moslims. Het tweede deel van de reis trokken 2 werkers naar het stamgebied Dan, terwijl Charles en Bram naar Liberia reisden. Nu hebben we in Ivoorkust, in het stamgebied Dan, 14 kernmedewerkers, die op hun beurt 152 anderen aansturen voor 91 nazorgbijbelstudies in 88 dorpen. Nu doen er meer dan 3000 nieuwe gelovigen mee, de meesten nog geen jaar Christen. Daarnaast zijn er groepen die niet onder onze zorg vallen, maar die door de kerken worden geleid. In de andere streken van Ivoorkust zijn zeker ook nog eens 45 groepen actief, de meeste nog geen half jaar oud.

 

Inkomen en uitgaven

We zien de boekverkoop aanzienlijk toenemen. Ook krijgen we steeds vaker giften uit kerken. Dat betrof deze reis 1500 à 1700 euro. Maar de reizen nemen ook in duurte toe, omdat we vanuit Ivoorkust zorg dragen voor werk in Guinee,. Liberia, een klein beetje in Burkina Faso en nu staat ook Togo te wachten. Binnenkort ook Sierra Leone. Ook zijn vliegreizen binnen Afrika behoorlijk duur. We ontdekten evenwel dat het mogelijk is om van Abidjan naar Monrovia over land te reizen. Dat kost weliswaar 2 dagen, maar is veel goedkoper (alleen niet voor Europeanen bestemd).

 

Gemeentegroei, Liberia

Twee conferenties, in Monrovia (63) en Buchanan City (96), de tweede stad van het land. Ook een middag lesgeven over Gemeentegroei aan een kleine universiteit, met 90 deelnemers, allen predikant of professor. De lessen vielen goed.

 

Vooruitzichten in Liberia

Vooral twee jongere predikanten hebben onze visie goed begrepen en zijn in staat die uit te dragen, Mark Jallawide en Emanuel Nah. De laatste is de vertaler van Charles, die nog niet erg goed Engels spreekt. Zij dragen er zorg voor dat er een heel aantal nazorggroepen komen in Monrovia. In Buchanan City zijn 30 nazorggroepen opgezet. Onze boodschap sloeg daar in het bijzonder aan. Veel kerken zijn geïnteresseerd geraakt in ons werk. Nadeel in Liberia: Meer dan in Ivoorkust is het in de hele maatschappij de gewoonte dat degene die een training verzorgt, ook voor maaltijden zorgt, wat alles heel duur maakt en moeilijk te organiseren.

 

Conclusie

Geregeld vragen nog weer andere landen ons voor conferenties en trainingen. Aan de lijst zijn nu ook nog weer Benin en Sierra Leone toegevoegd. We proberen dat voorzichtig aan te pakken, want anders wordt het te veel voor ons. Het lijkt wel of alle deuren tegelijk openzwaaien! God is goed!

 

Bram Krol

13-02-2023