aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis van Bram Krol nar NEPAL febr/mrt 2023

 

Inleiding

Een uitstekend verlopen reis. De werkers hebben teams van helpers om zich heen verzameld en houden zelfstandig cursussen en trainingen. Zowel in Nepal als in I n-d-ia groeit ons werk enorm. Contact met ‘onze’ goeroe is bestendigd. Het meegenomen geld was voldoende voor de reis evenals voor het laten drukken van de nazorgbrochure in het Hindi. (1000x)

Evangelisatie

Hoewel we weinig meer toekomen aan directe evangelisatie zagen we 29 mensen tot geloof komen, onder wie onze chauffeur. Het directe werk wordt nu door honderden (!) anderen overgenomen.

 

Nazorgtraining

Vel nadruk lag op de vorming voor leiders van nazorggroepen. We hebben tien van die verkorte trainingen belegd met ruim 350 deelnemers. Ongeveer 40 van die groepen zijn tot hiertoe daadwerkelijk van start gegaan, waaronder één in het Hindi. Er volgen er meer. Binnenkort starten er groepen in drie deelstaten/districten van In-d-ia waar we tot hiertoe niet werkten. In Kanchenpur (op de meest westelijke grens van Nepal met haar zuidelijke buurland, hield Dil een training, tijdens mijn bezoek. Daar zijn inmiddels ook vijf groepen van start gegaan.

 

Gemeentegroei

Rai Gaon is de naam van een groot dorp ten zuiden van Kathmandu (district Mawakanpur) waar we een conferentie over Gemeentegroei hadden met 50 deelnemers (12 predikanten). Er was een hoofdbestuurslid bij van de Nepal Christian Fellowship die ons werk nationaal onder de aandacht wil brengen. Een tweede conferentie over dit onderwerp werd belegd in Ravi (ten noorden van Damak) in de bergen met 77 deelnemers (15 predikanten). Beide werden zeer goed onthaald. Met alle cursussen en conferenties deden in totaal 66 predikanten mee.

 

Trainers en medewerkers

Santosh heeft nu 12 directe medewerkers onder zich om hem te helpen met training van nazorgwerkers. Dil in het verre westen van Nepal kan zelfstandig trainingen verzorgen. Surya heeft drie mensen om zich heen verzameld als sprekers voor Gemeentegroei-conferenties en één helper voor nazorgtrainingen. Onze werkers n In-d-ia kunnen ook zelfstandig anderen opleiden als kringleiders. Ruben uit Urlabari heeft zich tot een goede spreker ontwikkeld evenals Jitni uit een dorpje op 15 km. ten oosten van Damak.

 

Vertaalwerk/drukwerk

De vertaling van ons nazorgboekje in het Santal is klaar (m.n. werk van de predikanten Suresh en Victor). Surya is bezig met de vertaling van onze brochure over Gemeentegroei. ‘Gemeentegroei compleet’ in het Nepalees heeft een derde druk nodig. We willen graag een nieuwe en betere vertaling. Alle trainingen/cursussen die we op de video hebben opgenomen zijn in een map bijeengebracht door Surya. We denken ook  aan de vertaling van dit boek in het Hindi.

 

Doelgroepen

Ons werk onder doelgroepen breidt zich snel uit: de Santali en Rajbansi (totaal 12 miljoen mensen, vooral in In-d-ia en Bangladesh), Dhimal, Kirati, Majhi, de oostelijke Chowdhari’s e.a. Vooral onder de eerste groep zien we een steeds sneller toenemend aantal nieuwe gelovigen.

 

Buurlanden

Nepal heeft een noordelijk en zuidelijk buurland. De contacten in het ‘noorden’ zullen naar alle verwachting in mei verdere vorm aannemen. In het ‘zuiden’ werkten we in twee deelstaten, daar zijn er nu drie bijgekomen (W-B-en-gal; district New D-el-hi en Ha-rj-ana). Binnenkort volgt ook Jh-ar-hand (Santal). In de hier eerstgenoemde deelstaat vonden we een uitstekende vrijwilliger als medewerker Monoj, die in drie jaar 120 mensen tot geloof zag komen in een dorp op de grens met Si-kk-im.

 

Slot

Verder nog les gegeven in een kleine bijbelschool (nabij Birtamod), een toekomstige nieuwe Santali medewerker- getroffen (pastor Joseph Kisku) en een aangename reis terug gehad met een Waalse reisgenoot die van alles over Bijbel, geloof en kerk wilde weten.

 

Bram Krol

17-3-‘23