aelv-1.jpg

VERSLAG van de reis naar CONGO, zomer 2023 (10 juli t/m 10 augustus)

 

Inleiding

Een aangename reis waarin alles goed was geregeld door het Congolese team. De onkosten bleven ruim binnen de perken. We werden overal goed onthaald en de verwachtingen van de deelnemers aan onze activiteiten waren hooggespannen. Er wordt in verschillende plaatsen gesproken van het uitbreken van een geestelijke opwekking. Aan onze activiteiten deden ongeveer 1500 mensen mee, onder wie bijna 500 predikanten. Veel vooraanstaande leiders ontmoet, zoals synodevoorzitters en classicale leiders (zoals we hen in Nederland zouden noemen), een decaan van een universiteit (Kinshasa), een burgemeester die geheel achter ons werk staat (Kenge) en een generaal (standplaats Kikwit).

 

 

Reisprogramma

De eerste vier dagen waren bestemd voor lesgeven aan de Internationale School voor Evangelisatie en Gemeentegroei, met een lesprogramma op academisch niveau. De studenten (75 studenten van het laatste leerjaar)  zijn voornamelijk dienstdoende predikanten. De slotdag was de dag van de diploma-uitreiking. Daarna volgden conferenties over Gemeentegroei en cursussen voor kringleiders in Kenge (35.000 inw.), Kikwit (ruim een miljoen inw.), Bulungu (85.000 inw.) en Mukedi (30.000 inw.). In de laatste twee plaatsen deden veel mensen uit de wijde omgeving mee, tot op een afstand van 180 kilometer.

 

Nazorggroepen

De grote nadruk lag deze reis op het stimuleren van de nazorg en training van toekomstige nazorggroepsleiders. Aan deze trainingen deden ongeveer 825 mensen mee (voor een groot deel dezelfde als die meededen met de conferenties). Het is de verwachting dat er meer dan 200 van dergelijke nazorggroepen komen in de plaatsen die we aandeden. We hebben ruim 1800 nazorgbrochures verspreid, de meeste gratis vanwege de grote armoede in de steden Bulungu en Mukedi en omgeving).

 

Gemeentegroei

De vooral op predikanten gerichte conferenties over Gemeentegroei trokken 1065 deelnemers onder wie 495 predikanten. We kregen prachtige getuigenissen te horen over de gevolgen van eerdere conferenties, die resulteerden in een spectaculaire groei en de stichting van nieuwe gemeenten ontstaan door evangelisatie. Overal waren de reacties van de deelnemers uitermate positief. We hebben 600 boeken ‘Survol de la Croissance de l’Eglise’ uitgedeeld.

 

Nieuwe werkterreinen en evangelisatieproject Luozi

We hebben verregaande afspraken gemaakt om werk te beginnen in het ‘andere Congo’ (de Volksrepubliek Congo). Met een in Portugal wonende Congolese predikant maakten we afspraken voor werk in Luanda. Een belangrijke generaal nodigde ons uit om werk te beginnen in het oosten van het land, in de steden Goma en Bukavu. We hebben nog nooit iets in die (gevaarlijke) gebieden gedaan. We hadden telefonisch contact met vrienden uit Mbuji-Mayi (oostelijke Kasaï), mede omdat de rector van de universiteit van die stad plannen heeft ons uit te nodigen voor openbare colleges, waarbij alle predikanten van de stad worden uitgenodigd.

In Luozi is ds. François Mufokoto in februari begonnen met het opzetten van nazorgkringen en evangelisatie, samen met lokale gemeenten. In dat gebied wint het oude volksgeloof weer terrein, door een fanatieke politicus, die de kerken daar zou willen sluiten. Er is daar geweld tegen Christenen. Nu zijn er dertig nazorggroepen actief, en we zien dit als een tegenaanval op een afgedwongen animisme.

 

Evangelisatie

Door een actie van ons team in 2019 is een gemeente ontstaan in het noordelijke uitbreidingsgebied van Kikwit (op 12 kilometer van het huis van Luswa). Die gemeente telt nu 250 mensen (jong en oud). Ds. Pascal had een kerkdienst georganiseerd waar ik sprak. Hij had er veel mensen voor uitgenodigd. Die zondag gaven 65 mensen te kennen Christus te willen volgen. Hij heeft nu acht nazorggroepen opgezet, en hoopt daar ook mee te kunnen beginnen in naburige dorpen.

              We willen in de naaste toekomst graag enkele mensen ondersteunen die prachtig pionierswerk doen in diverse afgelegen gebieden van de provincie Kwilu, waar nog hele streken en stammen animistisch zijn, maar zeer belangstellend naar het Evangelie. Ook is