aelv-1.jpg

Verslag van de reis van Bram Krol naar Nepal, okt./nov. 2023

 

Algemeen

Een mooie reis, naar het prachtige gebied van Bardiya in het westen en de ten noorden vandaar gelegen bergen van Rukum. Verder via Chhitwan naar het oosten gereisd, Damak. Van daaruit rondgereisd. Anders dan de andere keren troffen we een land aan dat barst van de religieuze spanningen. Moslim tegen Hindoe in het zuidwesten, Kirati tegen Hindoes in het oosten en vooral overal talrijke jihad-Hindoes tegen Christenen. Dit wordt aangewakkerd door een rammelende en antidemocratische zogenaamde antibekeringswet, die uitsluitend tegen Christenen wordt gebruikt. Die spanning beïnvloedde ook ons werk. In Rukum zou onze conferentie worden uiteengejaagd, maar door een wonderlijke gebeurtenis (een moord in de nacht voor onze komst) ging de aandacht van de autoriteiten een andere kant uit. De Kirati goeroe konden we door grote spanningen niet ontmoeten, maar wel een door hem gezonden delegatie, maar in het geheim. Dat tekent Nepal op dit moment. Ook mijn weblog wordt volgestort met vieze, slechte en agressieve aanvallen en zelfs ingehouden bedreigingen. Tijdens ons verblijf werd een zeer bekend predikant uit Kathmandu, ds. Chet Kharel, gevangengezet wegens evangelisatie (een mensenrecht…) Het lijkt wel of het ‘jachtseizoen’ in Nepal is geopend, evenals in het zuidelijke buurland overigens.

 

Conferenties

Drie Gemeentegroei conferenties met 285 deelnemers, onder wie 84 predikanten in de plaatsen Rukum, Domukha (nabij Birtamod in het oosten) en Damak. Ze werden zeer goed ontvangen en overal klinkt de vraag om dergelijke conferenties in het land. We zijn door de tweede editie van ‘Gemeentegroei compleet’ heen en een derde druk wordt voorbereid. Net voor mijn aankomst is de brochure ‘Gemeentegroei’ gedrukt, evenals een derde druk van ons nazorgboekje in het Nepalees (10.000 stuks).

 

Kringleiderstrainingen

In Nepal is een zeer snelle training voor nieuwe kringleiders ontwikkeld (2 à 3 uur). De gedachte erachter is dat mensen eerst de smaak te pakken moeten krijgen, waarna de behoefte aan meer informatie vanzelf opkomt. We hadden twee trainingen in het westen (Kohalpur, Kailali) en 9 in het oosten met 534 deelnemers. Dat waren samenkomsten in dorpen langs de zuidelijke grens en één nabij Itahari. Ook 173 conferentiegangers kregen een ingekorte kringleiderstraining, wat het totaal op 707 deelnemers brengt.

 

Kleine groepen

Er zijn in het westen al meer dan 150 kleine groepen bestemd voor de nazorg van start gegaan, en in het oosten 50. Dat laatste aantal zal zeker verdubbelen na de rijstoogst die ongeveer 20 november klaar is. Daarnaast zullen ook 15 – 25 groepen in het zuidelijke buurland van start gaan. Een aantal van de trainees kwam uit dat land. In het gebied Rukum wil men binnen nog eens drie maanden het aantal nazorggroepen op 200 brengen en het werk ook uitbreiden naar twee aangrenzende gebieden. De predikant die dapper genoeg was ons in die plaats te ontvangen, gaat samen met onze werker Dil aan de slag.

 

Stammen en kasten

We werken waar nodig langs de lijnen van stammen en kasten, omdat hun culturen en talen het wel zo gemakkelijk maken om binnen de eigen kringen het Goede Nieuws door te geven. Voor de Santali kwam het nazorgboekje in hun eigen taal uit. We hebben plannen lopen voor een uitgebreid werk onder de Maji (waar nu al zeven groepen draaien in Ramechhap en Rai Gawn bij Hetauda), de Rajbansi, de Chowdhari (Tharu sprekende stam, de oostelijke groep in Morang en Saptari), de Kirati, Dhimal e.a. Via de Santari werken we nu in verschillende deelstaten in ‘het zuiden’, en verder ook onder de Hi*ndi sprekende bevolking. Een tweede editie in die taal staat op het punt van uitkomen. In het gebied van Kalimpong (W.-Ben-gal) is de afgelopen drie jaar vrijwel een heel dorp (60 huizen) tot geloof gekomen door een vrijwillige medewerker.

 

Nieuwe medewerkers

In het westen werken nu al enkele vrijwilligers met Dil mee, o.a. Bharat, en we krijgen veel steun van de predikant Pun (Rukum), iemand die meer dan 30 kerken heeft gesticht in ongeveer 18 jaar. In het oosten heeft Santosh een hele batterij medewerkers (ongeveer 10), en hij wil – omdat hem het werk boven het hoofd groeit – graag een (min of meer) vaste medewerker naast zich hebben, ds. Dilip. (Overigens heeft Santosh ook de titel van predikant ontvangen bij de Vrije Presbyterianen).  Ook de predikanten Joseph en Markus willen graag met ons meewerken evenals ds. Ashok die ten zuiden van de Nepalese zuidgrens woont. Deze laatsten zijn Santali. Onder hen hebben we zeker binnenkort en extra werker nodig. Dit is overigens een beslissing voor het Nepalese team.

 

Uitbreiding geografisch

We konden tijdens de laatste conferentie een bijzonder goede spreker uit Manipur (Tumtin Nga Koren) laten overkomen, die ons niet alleen hielp in Damak maar ook ons werk een stevige zet mee wil geven in de zeven deelstaten van Noord-oost In^dia. De eerste contacten in de deelstaat Jh-har-kand zijn ook gelegd.

 

Weblog en website

Ons weblog wordt druk gelezen (soms meer dan 4000 lezers per aflevering), maar niet altijd door de gewenste klanten. Scheldkanonnades uit Zuid-Azië zijn aan de orde van de dag, waardoor ik over die streken in mijn weblog weinig meer kwijt kan. Mede daarom zijn we begonnen degenen die nader nieuws willen hebben dat per e-mail toe te zenden, en dan alleen diegenen die we denken te kunnen vertrouwen. (Met hulp van Henk Brouwer uit Drachten, die het deze reis druk had). In Nepal is een Nepalese website van Facilite-Nepal van start gegaan vanaf 6 november.

 

Conclusie

Nepal is Nepal niet meer. De spanningen rijzen de pan uit. We zagen tijdens onze tochten 6 mensen in het oosten de grote stap naar het Licht maken. Een zestal anderen volgde later, van wie 4 in het westen rondom Dil. Ook dat was een gevolg van onze reizen. Ons werk gedijt beter dan ooit, ondanks het gerommel en gedreig. Meer dan 2000 mensen (nu al, zonder de te verwachten groei mee te tellen) zijn begonnen met bijbelstudies, onder wie veel ‘aspiranten’. De reizen gingen over Abu Dhabi dit keer, met eenmaal 12 en de tweede keer 14 uur oponthoud in de V.A.E. Dat viel overigens best mee; ik heb het druk met een nieuw boek. Ik kijk dankbaar en tevreden terug op deze reis.

 

Bram Krol

11-11-2023