aelv-2.jpg

VERSLAG van de reis naar IVOORKUST

                             Januari/februari 2024

 

Inleiding

Een aangename reis. Het werk rijst de pan uit. Overal in het land wordt een beroep op ons gedaan door kerken die hun vormingsprogramma en evangelisatiewerk willen verbeteren. Twee grotere denominaties hebben ons nazorgboekje aan alle kerken voorgesteld om te gebruiken en de twee grootste protestantse gemeenschappen (met meer dan 1,6 miljoen mensen) overwegen dat. Ons leidinggevende team van twee doet het uitstekend, en ze hebben een derde predikant nauw bij hun werk betrokken.

 

Nazorg en evangelisatie

De grote nadruk ligt momenteel op het opzetten van nazorgbijbelgroepen. Ongeveer 4000 mensen nemen daar nu aan deel en ongeveer 2000 hebben het eerste nazorgboekje al een of twee keer in groepsverband doorgenomen. Een tweede en derde deeltje hebben we geïntroduceerd bij de werkers. Net als in de gespreksgroepen gebruiken we open vragen bij het voeren van evangeliserende gesprekken. Dat slaat in als een bom. Tal van kerken (vele tientallen!) zijn opnieuw aan het evangeliseren geslagen. Ook veel nazorggroepen doen dat. De nazorggroepen melden samen honderden bekeringen als gevolg van hun inspanningen (ongeveer 100 per maand, voor zover na te gaan. Dat betreft dan alleen diegenen die ook met een nazorggroep meedoen). Ons team komt niet zoveel als voorheen meer aan evangeliseren toe, maar toch zagen we in het gebied van de stam Dan 99 mensen aangeven dat ze Christus wilden volgen. Verder komen er elke week (!)mensen tot geloof en sluiten zich bij een gemeente aan door de uitzendingen van T.W.R.

 

Een mooie ontwikkeling is dat de eerste leiders van nazorggroepen nu coaches zijn geworden van tal van groepsleiders. Ze gaan over ongeveer 160 groepen met meer dan 2600 deelnemers, louter in de regio van de stam Dan.

 

We hebben op zes plaatsen trainingen (soms heel kort) gegeven over evangelisatie en nazorg. De inhoud is grotendeels ontwikkeld door het Ivoriaanse team. 425 mensen deden eraan mee, onder wie 30 predikanten. Er zijn ten gevolge van ons bezoek ongeveer 100 nieuwe nazorggroepen van start gegaan, die ongeveer 1200 deelnemers trekken. Een gemeente in Abidjan zag ten gevolge van onze trainingen (en hun inspanningen als gevolg daarvan) het kerkbezoek van 125 naar 200 bezoekers stijgen.

 

Conferenties Gemeentegroei

In de steden Adiaké (nabij de grens van Ghana), Zoukougbeu en Saïoua (in het westen, in het Bété gebied) hielden we predikantenconferenties. In totaal 240 deelnemers onder wie 86 predikanten. De conferentie in Z. was matig bezocht; er was een zwak team dat er de leiding had.

 

Uitbreiding

Ds. Alfred Zranpiemi, die we projectsgewijs steunen, is begonnen ons evangelisatie- en kringenwerk uit te breiden naar het gebied van de stam van de Guéré (ongeveer twee miljoen in Ivoorkust en enkele honderdduizenden in Liberia) waar hij twintig mensen tot geloof zag komen en in drie plaatsen trainingen heeft opgezet of daar nog mee bezig is. In februari ’24 volgt ook een seminar in Bangolo. Maart ’24 is bedoeld voor trainingen in het gebied van de Tourah (verwant aan de stam Dan, 400.000 mensen) en van de zeer animistische stam van de Kra (9.000 mensen). Evangelist Gondo heeft een kringleiderscursus gegeven in het gebied van de Wobé stam (enkele tienduizenden; verwant aan de Guéré). Vanuit het westen van Ivoorkust evangeliseert een team in het aangrenzende deel van Liberia, waar nu in vijf dorpen nazorggroepen draaien. Het ligt in de bedoeling in drie of vier grensdorpen ook te beginnen. In het zuiden van het gebied van Dan wonen erg veel mensen afkomstig uit Burkina Faso die de Mossi taal spreken. Onder hen zijn ook enkele kerkjes. Hun predikanten staan ervoor open om onze materialen voor de nazorg te gebruiken. (Hun kennispeil is zo laag, dat we het meemaakten dat er een ons niet wilde geloven toen we zeiden dat Jezus God is… Hij had geen andere mening; hij wist bijna niets.) Dit opent weer nieuwe deuren naar hun land van herkomst.

 

Een zeer bijzondere uitbreiding van ons werk vindt plaats onder een sekte, die meent dat haar leider een godheid is, de Kapeu. Mede door contacten met ons heeft men in haar midden de lezing van de Bijbel ingevoerd. Inmiddels heeft hun leider verklaard geen god te zijn en te geloven in de God van de Bijbel. Hij heeft zijn twintig tot dertigduizend volgelingen opgeroepen zich bij evangelische gemeenten aan te sluiten. Daarin wordt hij heftig tegengewerkt door de ‘predikanten’ van zijn beweging, die hun bron van inkomsten vrezen kwijt te raken.

 

Trans World Radio

Elke week komen er mensen tot geloof door hun uitzendingen in de Yacouba taal (de taal van de stam Dan), vaak meerderen tegelijk. We bezochten een dorp met ongeveer 1500 inwoners (inclusief kinderen), waar elke week 475 mensen in luister- en praatgroepen naar de uitzendingen luisteren (Banyouapleu).

 

Kinderbijbels in de Bété taal

Alle Bijbels die begin dit jaar ontvangen werden (12.500 stuks) zijn verspreid. Daaraan gekoppeld zijn we begonnen met nazorggroepen, ook voor de kerkleden, want de algehele kennis van de Bijbel is schrikbarend slecht.

 

Behoeften

Er is een schreeuwende behoefte aan Bijbels. Ze zijn in de buitengebieden nergens te verkrijgen en bovendien te duur voor de arme dorpelingen. Binnen enkele maanden is er een nieuwe druk van ons eerste deeltje van de serie nazorgboekjes nodig. (De twaalfde!)

 

Slot

Het werk loopt prima. Ds. Gilbert Man Gueu is iemand van tegen de zestig die een redelijk grote gemeente leidt. Door toepassing van onze principes groeit zijn gemeente snel en heeft ze het afgelopen jaar zes of zeven dochtergemeenten gesticht. Hij lijkt de juiste man om de opengevallen plaats van onze vorige voorzitter (die van zijn vrouw scheidde) in te nemen. Verder hebben we diverse vrijwilligers gevonden om met ons mee te doen, o.a. iemand die perfect het Bété spreekt). Over zeer korte tijd komt er een nieuwe kinderbijbel uit voor Ivoorkust, dit keer tweetalig Frans-Baoulé (de belangrijkste Afrikaanse taal in het land). Vanuit Ivoorkust is twee jaar geleden het werk in Liberia begonnen, daarna volgden Guinee en Togo. Zeer binnenkort gaan we ook officieel beginnen in Bénin, Sierra Leone en Burkina Faso. Eigenlijk te veel werk voor te weinig mensen.

 

Bram Krol

10 febr. 2024