Columns van Bram Krol

Moordopleiding aan de VU

Een geestelijk verzorger, opgeleid aan de VU in Amsterdam, liet even zijn ware aard zien in een vraaggesprek met het ND. Natuurlijk moeten afvalligen van de islam gedood worden, alleen eventjes nog niet in Nederland. Die moeten even wachten op de betere tijden van de mohammedaanse heilsstaat. Zodra moslims meer dan 50% van de bevoking uitmaken, mogen ze natuurlijk de afvalligen afschieten. Dat moet zelfs, willen ze Allah enig plezier doen. En dezelfde persoon (Ghzili) kan het niet begrijpen dat er in het Westen mensen zijn die dat verwerpelijk vinden. Het afschieten van andersdenkenden in de moslimparadijzen is toch slechts een binnenlandse aangelegenheid?

Democratie? Daar kun je als moslim gebruik van maken, zolang het je uitkomt. Later, wanneer je voldoende tegenstanders hebt uitgeroeid, krijg je vanzelf de meerderheid, en is democratie niet langer gewenst. De man vertelde met trots dat de meerderheid van de studenten islamtheologie aan de VU zo denkt.

De VU, ooit de motor van de emancipatie van de gereformeerden, leidt nu mensen op die plezier hebben in het (laten) vermoorden van de volgelingen van Abraham Kuijper. De VU heeft het paard van Troje binnengehaald, met de opleiding van islamtheologen.

In zijn betoog werpt Ghzili een veronderstelling van politici omver. Die meenden dat een Europese islamopleiding als vanzelfsprekend de waarden van vrijheid en democratie in de islam zou invoeren. Wat een misvatting. Gaat de leeuw boterhammetjes met chocoladehagel eten als hij in Artis wordt opgesloten? Net zo min kun je de leer van de islam veranderen. Het is een bloeddorstige reigie, en dat verandert nooit.

De wraakzucht en het onrecht uit de islam verwijderen? Maar dat zijn juist haar wezenlijke kenmerken. Haal dat eruit, en er blijft niets meer over van een ideologie, die in de loop der eeuwen al tientallen miljoenen Christenen heeft vermoord. We moeten niet de islam veranderen, maar haar volgelingen.

Zo vanzelfsprekend als moslims recht van spreken hebben in Nederland, zo verwerpelijk zou Ghzili het vinden wanneer Christenen in moslimlanden publiekelijk hun mond zouden mogen openenen. Ze moeten zwijgen als het graf.

Trof het ND slechts een armzalige, radicale individu? Niet slechts zijn medestudenten, ook zijn docenten denken zoals hij, zegt Ghzili. Slechts voor de B├╝hne doen ze zich wat ruimer voor.

Een land dat levensmoe is, doet er wijs aan moslims binnen te halen. Dat helpt voortreffelijk.

Bram Krol
Bron: Gezamelijk Kerkblad Mrt. 2012