Columns van Bram Krol

Studie theologie?

De meest succesrijke voorgangers in ons land hebben geen theologische titel. Hoe heb ik ’t nou? En de meeste kwijnende gemeenten hebben theologen aan het roer, maar dat verandert niets aan hun ellende. Wat is het nut van de theologie, als ze geen donderjagers en kerkgroeiers aflevert?

Wat mag je van theologische titularissen verwachten? Op zijn minst een kwalitatief hoogstaand pastoraat. Verder ook: aansprekelijke preken. En ook dat zij beter evangeliseren, vergaderingen leiden en organiseren dan de titelloze predikers. Om die dingen gaat het uiteindelijk in een gemeente. Maar juist daarvoor leidt de studie de aanstaande predikanten nauwelijks op. Net als de predikant van de koude grond moet hij zich dat in de praktijk zelf aanleren. Alleen: de laatste heeft die vaardigheden al getoond voordat hij wordt aangesteld. Wat levert de theologische studie op? Ze produceert mensen die zware boeken te kunnen lezen en die kunnen praten over filosofische onderwerpen. Maar wie wacht daarop? De gemeente heeft zielenzalvers nodig, geen kleine professoren, die theologie doceren op de kansel en in het catechisatielokaal.

De theologische studie zet in op kennis. Dat is te simpel. Kennis is gemakkelijk aan te vullen. Ze zou moeten beginnen bij karaktervorming, communicatieve vaardigheden en omgaan met problemen. Ze moet herders afleveren, geen doctorandussen; daarvan hebben we er al teveel.

Het wordt tijd dat de theologie op de helling gaat. Ze is niet dienstig voor de kerk, noch voor haar dienaren, die met teveel kennis niet kunnen wat ze zouden moeten doen, en kennen waar ze niets mee kunnen.

Bram Krol
Bron: Uitdaging Jan. 2012