Columns van Bram Krol

Wie niet gelooft is gek

Twee recente krantenkoppen: “Religie draagt bij aan ervaren van geluk” en: “Kerk goed voor bloeddruk.” Het laatste was op een uitgebreid (Noors) onderzoek gebaseerd. Eerder werd dat ook al gedaan in de USA. Zelfde resultaat.

Thuis heb ik een verzameling knipsels, die de positieve kanten van de kerk laten zien. Geloof biedt mensen een sterker gevoel van geluk. Het helpt hen tegen verslavingen en wangedrag. Het maakt hen socialer en actiever in hulpverlening. Gelovigen geven meer geld voor goede doelen. Geloof werkt als een sociaal cement. En nog veel meer.

Dat staat in schril contrast met de anti-christelijke mentaliteit in pers en politiek. Sommigen hebben er een handje van alle geloof te bestempelen als huichelarij. ’t Is zo, de wereld zit vol huichelaars. Jezus gebruikte dat woord veel. Dat is een mooie betiteling voor de mens in het algemeen. “Ja, en de grootste huichelaars zitten voorin.” Merci. Dat ben ik dus.

Natuurlijk gelooft niemand vanwege de loftrompet van sociale wetenschappers. Ze zijn geraakt door de boodschap van geloof, hoop en liefde. Ze hebben kracht ontvangen. Gebeden werden verhoord. Een gelovige ervaart iets van Gods liefde. Dat zijn zaken die deze wereld niet te bieden heeft. Geloof is een lied in je hart. “Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed...” vinden we in de Tien Geboden. En wie positief geladen is, heeft iets goeds om uit te delen.

Maar wie niet naar de Bijbel wil luisteren, krijgt het moeilijk in deze tijd. Arme ongelovige zielen... De wetenschap bombardeert hen met de bewijzen: Je kunt maar beter geloven. Je moet wel helemaal gek zijn, om niet te geloven...

Bram Krol
Bron: Uitdaging Feb.2012