Columns van Bram Krol

De Nederlandse inquisitie

De immigratie- en naturalisatiedienst hanteert hoogst intelligente methoden om na te gaan of iemand een echte Christen is. Iemand die de Tien Geboden uit zijn hoofd kan opzeggen, of de twaalf apostelen op een rijtje kan opnoemen, mag blijven. Wie dat niet kan, mag doodgemarteld worden in zijn land van herkomst. Want wie niet aan de juiste kenmerken van de waarachtige bekering voldoet, hoort in dit land niet thuis...

Ik realiseer me, dat ik er ook niet veel van zal bakken. Hoe zat het ook weer. Mattheüs, Marcus, Lucas... O nee, Marcus was geen apostel. Moet ik nu mijn ambt neerleggen? Of moet ik op transport worden gesteld naar Afghanistan of zo? Dit is toch wel vreselijk. Ik ga nog een stap verder. Het zou me enorm verbazen als ik onder duizend kerkgangers er één zou vinden, die deze vragen zonder haperen kan beantwoorden.

De IND wordt bemand door wereldvreemde bureaucraten. Menselijkheid is hen vreemd. Zouden ze geen mens geweest zijn, dan waren ze computer geworden. Ze denken zelfs digitaal. Ergens in een encyclopedie hebben ze iets over het Christendom gevonden. Wee degene, die de betreffende pagina niet uit zijn hoofd heeft geleerd. Die is niet bekeerd. Dat is een charlatan. Een beetje Christen weet toch feilloos welke apostel op de negende plaats in de rij staat? Waarvoor ben je anders bekeerd? Toch om droge artikelen over kerk en geloof te lezen in een stoffige encyclopedie?

Zulke mensen moeten dus beslissen over leven en dood van asielzoekers. Ze hebben geen enkele notie van het geloof. Geen affiniteit met de kerk... Geen gevoel voor mensen. Geen besef van hun nood en hun angsten. Als beroepsgewetenlozen ‘dienen’ ze onze maatschappij, door haar meest trouwe burgers het land uit te knikkeren, hun ongeluk tegemoet.

Misschien moet de synode eens enkelen van hen als adviseurs aanstellen. De kennis onder de gelovigen loopt terug. Dat is schrikbarend. Stel je voor, dat het eens helemaal fout gaat in ons land, en dat we moeten vluchten om ons leven te redden. Dan word je ondervraagd door de IND van je nieuwe vaderland. En die zal mogelijk dezelfde vraag stellen: “Zegt u de Tien Geboden eens netjes op?” Het vliegtuig voor de retourreis staat al te wachten. U zegt wel een Christen te zijn, maar u liegt. De onmiskenbare kenmerken van de waarachtige bekering ontbreken ten enen male.

Wat moet een land dat beschaafd wil heten met een incapabele dienst als de IND? De banvloek erover!

Bram Krol
Bron: Gezamelijk Kerkblad 15 Mei