Columns van Bram Krol

Nederland wordt steeds dommer

Ons land zakt weg uit de top tien van kennislanden. Het probleem is niet zozeer dat andere landen knapper worden, maar dat hier te lande elke nieuwe generatie dommer is dan de vorige. Resultaat? In post en mail moet je soms lang zoeken naar een hele zin zonder taalfouten. Hoeveel Nederlanders kennen hun eigen taal nog? Het wordt tijd voor een algehele inburgeringscursus.

Studie vereist ploeteren. Probeer dat een verwende generatie dikkerdjes maar eens bij te brengen. Het vervolgonderwijs is een veredelde fröbelschool. De lessen zijn er om te sms-en en voor computerspelletjes. De leraar raakt gefrustreerd, de student rust slechts uit voor het komende weekend.

Vergeleken met de opkomende landen vertonen zich drie grote verschillen. 1. Gebrek aan discipline. Te laat? Opdracht niet af? Wil je liever kletsen? Geeft allemaal niet... We kweken grote kleuters op... 2. De doelen liggen te laag. Zolang weekendstappers en luiwammessen aan het eind van het jaar nog even hun kennis kunnen bijspijkeren, is het de vraag wat er dat jaar is gebeurd... 3. De leerling wordt in de watten gelegd. Hij kan bijna niet ‘ontslagen’ worden. Dat zou de school kostbare toelagen kosten. Zelfs de lastpak móet blijven, beschermd door onderwijswet en schoolinspectie. Dat hij het niveau naar beneden trekt, weegt minder zwaar dan zijn recht op onderwijs.

Willen we in de toekomst nog meekomen in de wereld? Dan moet dringend ons onderwijssysteem op de helling. Wie niet aan de eisen voldoet, moet eraan geloven. Niet de arme kinderziel, maar het leerdoel moet bepalen hóe de school draait. Nederland, staakt uw gefröbel.

Bram Krol
Bron: Uitdaging Okt. 2011