Columns van Bram Krol

Geen dominee meer

Hoe groot moet een gemeente zijn, om een eigen predikant te betalen? Minstens 1000 zielen volgens de bureaucratie van de PKN. En anders geen eigen, volletijds predikant meer. Zonde!

In een oud boekje las ik dat de toenmalige ‘paus’van de Christelijke gereformeerden, ds. J.H.Velema, stelde dat de ideale grootte van een kerk misschien wel 350 zielen is. (Toen ‘toevallig’ net het gemiddelde in zijn denominatie.) Wat is waar? 350 of 1000+?

Het ligt heel simpel. Je laat alle leden 10% van hun inkomen betalen. Een gemeente met 50 ‘eenheden’ (minder dan 200 zielen) heeft dan geld genoeg voor zelfs 2 of 3 predikanten, als ze de kosten voor de gebouwen etc. laag weten te houden.

Trouwens: In zendingsgebieden zie ik dat gemeenten met 30 of 40 zielen heel goed kunnen functioneren, zij het zonder betaalde voorganger. Kan dat hier dan niet?

1000 is teveel voor één voorganger. De hele agenda zit dan vol met vergaderen, pastorale problemen en bijzondere samenkomsten. Daar zit geen enkele ruimte meer in, zelfs al werkt die voorganger 90 uur per week (wat op zich niet vreemd is). Voor begeleiding en de vorming van discipelen - uiterst belangrijk volgens de Bijbel - blijft geen tijd meer over.

1000+ zielen, en anders geen volletijds predikant, luidt het advies van het College van Beheerszaken van de PKN. Hebben boekhouders en accountants de apostelen en profeten verdrongen? Dit is een nekslag voor tal van kerken, vooral in de dorpen.

Ik ken een kerk met 250 zielen, mét eigen predikant (mág niet), met veel evangelisatie en zending (hóórt niet), mét een positief saldo (kán niet) en een schare aan jeugd (bestáát niet). Volgens de bureaucraten een geval van ernstige zonde. Mogen velen in die ‘zonde’ vallen.

Bram Krol
bron:Uitdaging, april 2013