Columns van Bram Krol

neuk.eu

We neuken meer dan ooit in Europa. Alleen levert het helemaal niets op. Het kindertal loopt zienderogen achteruit. Al dat gezwoeg is slechts vergeefse moeite.

Platvloers? Ik? U loopt achter. Dat bestaat in deze tijd niet meer. Diepgang en verhevenheid zijn verdwenen. Mentale platlanders zijn we geworden, digitale wegwerpbites, een normloze belichaming van de zinloosheid.

In een lege wereld bestaan geen normen meer. Hebben we de laatste overblijfselen van het verleden al van ons afgeschud of lijden we er nog onder? Vrijheid is verworden tot nietsheid. Niets is meer heilig, zelfs niet meer ‘goed’, want het goede is gefuseerd met het kwade. En wat dan nog overblijft? Weet je dat niet? Wat blijft er over van de lekkerste taart temidden van afval en vuilnis? Nou dan...

Nu zijn er dan ook nog t.v.-programma’s over het verlies van iemands maagdelijkheid. (Wat valt er nog te verliezen voor iemand die zijn ziel al kwijt is?) Ook al een aardig vermaak voor ons klootjesvolk. Die verloedering is niet nieuw. “Jullie hartstocht brandt onder elke groene boom...”(Jes. 57:5) En daar maak je dan een t.v.-programma over. Op het publieke net, zodat iedereen bij kan blijven.

Of is immoraliteit bij nader inzien toch een misdaad en geen onschuldig vermaak? Huwelijken gaan eraan kapot en het verziekt zowel de individu als de maatschappij. Maar dan is het een misdaad! Is dat geen heldere gedachte? Of verdringen we die? Dan moet je de directeuren van de VARA en BNN in het gevang stoppen - al leren ze daar weinig goeds. Waar wel in dit land?

Moeten we zo blijven aanrotzooien...?

Bram Krol