Columns van Bram Krol

Lekker zingen

“Zingen is twee keer bidden,” zei Luther, en zo is ‘t. Samenzang was één van de leuke dingen in de kerk. Alleen is het de laatste jaren zo leuk niet meer. Er valt weinig te zingen. In evangelische gemeenten is men aangeland bij de laatste 100 liederen van Opwekking, van welker bestaan ik zelfs geen weet heb. In de PKN is een nieuwe liedbundel aangeschaft, met een grote voorkeur voor onzingbare melodieën. Bovendien maakt elke kerk daaruit een eigen selectie, zodat een bezoeker zich van begin tot end een vreemde eend in de bijt voelt.

Alhoewel, een beetje keuze uit de liederen is zo kwaad nog niet. Ik ben opgegroeid met de berijmde Psalmen, waarvan driekwart nooit gezongen werd en de rest des te meer. Dat was saai. Maar er waren nog enige gezangen, en toen kwamen er nog meer, en bijbelliederen, en de Youth for Christ bundel, en toen kwamen er ook nog wat minder ‘enige’ gezangen. Keus te over.

Daar zit je dan voor spek en bonen als spreker. Geen lied kun je meezingen – althans in gemeenten waar je zelf geen liederen kon opgeven. Of je hebt prachtige teksten uitgekozen uit het Liedboek, maar dan blijken ze onzingbaar...

Met Kerst is een alternatieve liederenkeuze een probaat middel om godzoekers en goddelozen voor altijd de kerk uit te jagen. In sommige plaatsen kun je de volkskerstzang nog slechts zwijgend meemaken. De organisatoren kennen geen ‘Stille nacht’ of  herders in het veld meer. Jij kent de rest niet, en dat is pijnlijk voor de laatste kerstzang die je van plan was ooit nog bij te wonen... 

Mijn vader vroeg ons Psalm 46 te zingen aan zijn sterfbed. Als ik doodga wordt het solozang. Mijn kinderen kennen ‘mijn’ liederen niet meer, hun kinderen de hunne niet....

Als je niet meer samen kunt zingen, is de sjeu er behoorlijk vanaf. Is er niemand die zich afvraagt wat de gemeente aan lied en muziek echt nodig heeft? Je kunt met een lawine aan liederen de kerk verpletteren en de onderlinge band ernstig schaden. De moderne kerk is het slachtoffer van muziekterreur.

Bram Krol

 

Gepubliceerd op www.adremonline.nl (digitaal studentenblad van de Christelijke Hogeschool Ede, 23/12/13)