Columns van Bram Krol

65000  (ongekuiste versie!)

Maximaal 65000 moslims in Nederland behoren tot de fanatieke stromingen van de islam, openbaarde een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (‘Salafisme in Nederland’), slechts 8% van alle islamieten in ons land. En onder hen zijn slechts weinigen voorstander zijn van terreuraanslagen. Dus het valt allemaal wel mee. Oh ja?

Slechts 65000 jodenhaters
Slechts 65000 mensen die tegenstanders en geloofsverlaters dood willen hebben
Slechts 65000 mensen die de Sharia willen invoeren
Slechts 65000 mensen die andersdenkenden als inferieur behandelen
Slechts 65000 mensen die de democratie minachten
Slechts 65000 mensen die het onrecht in moslimlanden toejuichen

Dat kan toch geen probleem zijn?

Wij zijn voor godsdienstvrijheid, nietwaar? Wij stoppen zonder gewetensbezwaar de vos en de kip in één hok. Dat is heel economisch.

Maar, hoeveel hindoes, boeddhisten, christenen, joden of humanisten hebben de uitroeiing van anderen op hun agenda staan, als onvervreemdbaar geloofspunt? En welke religie meent God te kunnen behagen door een jongere die vijf euro steelt de hand af te hakken? Tot welke religie behoren de Europeanen, die moordtrainingen volg(d)en in Pakistan of Jemen?

Wordt de democratie bedreigd, wanneer je nazipropaganda verbiedt?
Wordt de godsdienstvrijheid bedreigt wanneer je de islam inperkt?
Moeten we het voorbeeld van Duitsland volgen, waar een extremistische moskee in Hamburg pas gesloten werd, nadat er honderden jongeren voor de jihad waren geronseld?

Politici, die niets van enig geloof weten, streven naar een joods-christelijke-humanistische-islamitische cultuur. Moge God ons land behoeden voor deze onnozelen.

Toch zijn er veel aardige moslims… Bijna allemaal. Maar dat verandert geen letter aan hun geloof. We zoeken amechtig naar het vierkante rondje, en ergeren ons aan de stem van de realist.

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

Bram Krol
Bron: Gezamelijk kerkblad Oktober 2010

-Verweer-     Waarom negatief over de Islam?

Waarom zo negatief over de Islam? De meeste Islamieten zijn toch best aardig? Ja hoor, ik heb verschillende islamitische vrienden. En ik weet dat velen van hen zich net zo ergeren aan al die zelfmoordacties uit hun kringen als ik.

Kritiek is niet leuk. Maar hoe staat u tegenover de Jehova’s Getuigen of de Scientology Kerk? Waarschijnlijk zeer afwijzend. Wel, dat doe ik nog sterker met de Islam. Omdat zij gevaarlijker is. Geweld, onderdrukking van andersdenkenden, afhakken van handen, zelfs voor een klein vergrijp (ik heb ’t eens van nabij meegemaakt) worden onmiskenbaar geboden door de Koran en de Sharia. Dan praat ik maar niet over de Hadith (de gezaghebbende overlevering), die nóg radicaler is. Want de islamitische leer wordt bepaald door K+S+H, niet alleen door K (de Koran).

In Nederland worden we niet direct bedreigd (behalve bekeerlingen uit de Islam, vooral als ze van Afghaanse, Marokkaanse of Somalische afkomst zijn). Maar wat zal er gebeuren wanneer we overwegend islamitische wijken krijgen? Daar zijn al enkele aardige voorbeelden van in Engeland en Duitsland.

Wanneer het over geweld gaat ligt er een wereld van verschil tussen Jodendom en Christendom, en de Islam. Ook in de Bijbel staan gewelddadige passages. Maar we worden niet opgeroepen mensen te discrimineren of zelfs te doden, zoals de Koran doet. Daar wordt bijvoorbeeld de opdracht om Christenen te doden driemaal gegeven. Joden hebben het nog veel zwaarder te verduren.

Met de tijd zal het probleem worden opgelost. O ja? De Nederlandse Islamieten die ter jihad zijn gevaren, behoren tot de tweede of derde generatie moslims in het Westen. Zij vormen in meerderheid de Nederlandse Salafisten, niet hun traditionele, maar minder radicale ouders. Ik zie tekenen, dat de problemen met islamitische geweld in het Westen zullen toenemen, en dat de sociaal-economische status van de Islamiet hiervan niet de oorzaak is (zoals sommigen stellen), maar de Islam zelf. Dus niet de behoudende stroming van het Salafisme alleen. Want dat purisme komt onder vele namen voor: Wahhabisme, Lasker al-islam, jihadisme, islamitische broederschap, de Iraanse Shia, Hezbollah en nog andere. De dreiging van knechting en geweld zit ‘m niet in de frange, maar in het hart van de Islam. Ook de vredelievende Islamiet kan de bronnen van zijn geloof niet veranderen, hoezeer hij de uitwassen ook betreurt. Hij zit bij de verkeerde religie, een valse.

We moeten de Islamieten met hun neus op deze feiten drukken. En eisen stellen! Diegenen, die sympathie voor dergelijke stromingen hebben, kunnen dat beter elders beoefenen; niet in Europa. Dat zou betekenen dat je potentiële volksvijanden in je eigen midden koestert. We moeten paal en perk stellen aan een godsdienstvrijheid, die ten slotte de vrede en de vrijheid ernstig kunnen bedreigen. De Islam heeft zich hier genesteld…, als een koekoeksjong in het EU-nest.

Bram Krol